Nieuws uit Castricum: voor de kerst een besluit over een nieuw zwembad?

En: grondeigenaren blijven zich verzetten tegen natuur op Zanderij Zuid

Hallo en welkom bij editie 139 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook nieuwe abonnees. Als je dit leest, geniet ik van een vakantie in Portugal. Daarom verschijnt er volgende week geen nieuwsbrief. Op 24 september kun je weer een e-mail verwachten. Ik proost vanaf mijn vakantieadres op de mededeling dat Nieuws uit Castricum in januari mee mag doen aan een coachingstraject van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Met de negen maanden durende begeleiding wil ik deze nieuwsbrief en bijbehorende website naar een hoger niveau tillen en meer inkomsten uit mijn gratis te lezen en reclamevrije werk genereren. Aan ideeën geen gebrek.

In deze nieuwsbrief lees je over:

  • aanhoudend verzet van grondeigenaren tegen de voorgenomen transformatie van Zanderij Noord

  • hoe een medicijnenmisser ouderen in De Boogaert raakte

  • wáár dat natuurgebied langs de N203 precies komt

  • de ambitie van de gemeente om voor de kerst de knoop door te hakken over een nieuw zwembad

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Zanderij Noord moet van agrarisch naar natuur gaan, maar vijf grondeigenaren blijven zich verzetten

De langgekoesterde wens van de gemeente Castricum en provincie Noord-Holland om agrarische grond aan de bosrand (Zanderij Noord) te veranderen in een natuurgebied, gaat een volgende fase in. Want die grond is van particuliere eigenaren. En zes van de elf grondeigenaren hebben na eerder protest tóch een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente getekend. In die overeenkomst staan voorwaarden voor de verkoop of herinrichting van hun grond. De gemeente brengt het tekenen van zes grondeigenaren als een succes (‘met het grootste deel van de eigenaren is overeenstemming bereikt’), maar in werkelijkheid weigerde bijna de helft dus te tekenen.

De elf grondeigenaren kwamen in de afgelopen jaren meermaals in het nieuws omdat ze ontevreden waren met het bedrag dat ze van de provincie zouden ontvangen bij de verkoop of omdat ze hun grond helemaal niet willen verkopen. Als de resterende vijf voet bij stuk houden, kan het mogelijk tot een rechtszaak komen. Onteigenen is een (verregaande) optie.

De gemeente en provincie houden de druk op de ketel. Zo moet de gemeenteraad naar verwachting in het voorjaar van 2024 het definitieve bestemmingsplan van het voorgenomen natuurgebied vaststellen (of afkeuren). PWN zou dan eind 2025 kunnen beginnen met de werkzaamheden om de bollenvelden te veranderen in natuurgebied waar je kunt wandelen en fietsen.

Een natuurgebied waar ook vijf (luxe) woningen in zullen verrijzen, zo heeft de gemeente al eerder besloten. Over dit onderwerp volgt op een later moment nog een artikel van deze website.

Op de website van de gemeente Castricum lees je hoe de gemeente Zanderij Noord voor zich ziet. Verwar Noord overigens niet met Zuid; op het naastgelegen terrein Zanderij Zuid zijn de sloopwerkzaamheden begonnen om totaal 103 woningen te bouwen.

Tientallen senioren in De Boogaert en andere tehuizen ziek door ‘unieke’ medicijnenmisser

Tientallen ouderen in verzorgingstehuizen De Boogaert (Castricum), De Marke (Bergen) en Geesterheem (Uitgeest) zijn vorige week ziek geworden omdat zij het verkeerde medicijn kregen. In plaats van paracetamol slikten zij tolbutamide, een middel voor diabetespatiënten dat de bloedsuiker verlaagt. Twee personen raakten onwel door de bijwerkingen van het middel, één van hen moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer goed met alle getroffen ouderen, meldt Viva Zorggroep als beheerder van de verzorgingstehuizen.

De medicijnenmisser is vermoedelijk te wijten aan een menselijke fout bij medicijnenleverancier Farmadam. Een medewerker heeft waarschijnlijk de pillen tolbutamide in het bakje voor paracetamolpillen gestopt, vertelt de directeur van Farmadam aan het Noordhollands Dagblad. De directeur: ‘Dat is heel ernstig. Want de werkwijzen en procedures die wij gebruiken, moeten fouten bij het verpakken van medicijnen juist voorkomen. Dit had niet mogen gebeuren en het mag zeker niet nóg een keer misgaan.’

De landelijke apothekerskoepel KNMP noemt het incident tegenover de regionale krant uniek. ‘Voor zover wij weten, is een dergelijk incident niet eerder gebeurd.’ Viva en Farmadam doen onderzoek naar de precieze oorzaak van de medicijnenmisser en hebben het incident gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Hier komt het nieuwe natuurgebied langs de N203

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het nieuwe natuur- en wandelgebied dat de gemeente Castricum gaat realiseren langs de N203. Ik had een impressie van het nieuwe gebied bij het artikel geplaatst om duidelijk te maken hoe de invulling wordt. Maar welk gebied er precies op de schop gaat, werd niet iedereen duidelijk. Gelukkig heeft de gemeente inmiddels een duidelijkere kaart beschikbaar gesteld. Die is via deze link als webpagina te bekijken. Ik heb ook een zo goed mogelijke schermafbeelding van de kaart gemaakt. Die vind je hieronder. (tekst loopt door onder afbeelding)

Afbeelding via de gemeente

Op de afbeelding zie je boven de N203, met daaronder een rode lijn. Die lijn staat voor het nieuw aan te leggen wandelgebied. Uiterst links van de rode lijn is het hondenuitlaatgebied Noord-End. Uiterst rechts van de lijn is het kruispunt van fiets- en wandelpaden van Castricum richting Akersloot en Limmen.

De tekening (blauw, groen, geel) is het nog te realiseren natuurgebied. Zoals je op de kaart ziet, ligt dat natuurgebied straks pal boven de volkstuintjes. De linkerkant van het natuurgebied grenst straks aan de uiterste velden van sportclubs FC Castricum en Helios en aan een manage.

College wil voor de kerst besluiten over wát voor nieuw zwembad er komt

Zo kan het nieuwe, uitgebreide zwembadcomplex eruit komen te zien. Afbeelding via de gemeente Castricum

Al jaren spreekt de gemeente Castricum over de bouw van een nieuw zwembad op Noord-End, als vervanger van het verouderde zwembad de Witte Brug in het centrum van het dorp. Maar wát voor zwembad er op Noord-End moet verrijzen, daar komt de gemeente maar niet uit. Er zijn kort gezegd twee plannen: een sober zwembad of een zwembad met sporthallen en andere accommodaties, waarbij ook sporthal de Bloemen vervangen wordt. Op 20 december 2022 heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld die beide plannen onderzoekt.

Afgelopen maart presenteerde het college een update tijdens een informatieavond, waarop prachtige schetsen van twee typen zwembaden getoond werden. Daarna bleef het stil. Tot nu. In een brief (pdf) aan gemeenteraadsleden meldt het college van burgemeester en wethouders dat raadsleden ‘naar verwachting’ op 12 oktober geïnformeerd worden over de laatste inzichten rond de twee typen zwembadprojecten. De gemeente wil ook een touringcar huren om de dag erna met raadsleden naar verschillende accommodaties (zwembaden) in verschillende gemeenten te rijden, waar zij in gesprek kunnen gaan met lokale bestuurders en projectleiders.

Na instemming van het presidium (waar de fractievoorzitters van de acht partijen in de gemeenteraad in zitten) wil het college op 16 november met de gemeenteraad praten over ‘de business case(s) en toe te werken naar finale besluitvorming door de gemeenteraad voorafgaand aan het Kerstreces.’

Kortom: het is de bedoeling dat de gemeenteraad vóór de kerst besluit welk type zwembad er komt. Veel gaat afhangen van de kostenplaatjes. Een sober zwembad is goedkoper te bouwen en te onderhouden dan een duurder zwembadcomplex met aanhangende voorzieningen. Sommige partijen vinden dat belangrijk omdat met name de gemeente, en dus belastinggeld, opdraait voor die kosten. Maar juist de voorzieningen van een uitgebreider zwembadcomplex maken Castricum een aantrekkelijkere gemeente voor inwoners en toeristen en kunnen de inkomsten vergroten, redeneren voorstanders van het uitgebreidere complex.

Verantwoordelijk wethouders Roel Beems en Valentijn Brouwer hebben in ieder geval een voorkeur voor het uitgebreide plan, gaven zij in maart aan tegenover deze website. Zij zeiden toen ook dat een sober zwembad begin 2026 kan openen en een uitgebreider complex eind 2027. In de nieuwste brief maakt het college geen onderscheid tussen de twee plannen en schrijft zij alleen dat het nieuwe zwembadcomplex ‘naar verwachting medio 2027’ kan openen. Tot die tijd wil het college De Witte Brug open houden. Interessant hieraan is dat de Witte Brug als exploitant zelf opdraait voor klein onderhoud, maar dat ‘grotere technische calamiteiten’ voor rekening van de gemeente komen. Dan zal ‘per mankement moet worden bezien of het zinvol is om nog te investeren.’ Oftewel: krijgt de Witte Brug de komende jaren grote defecten, dan bepaalt de gemeente of die wel of niet opgelost worden.

Agenda:

  • Vandaag (zondag) tussen 10:00 en 17:00 vindt in Castricum het jaarlijkse muziektuinen festival plaats. In 21 tuinen van bewoners kun je luisteren naar totaal 33 bands, ensembles en soloartiesten. Het programma vind je hier.

  • Woon je in Limmen dan kun je op 19 september naar een bewonersavond met het thema veiligheid. De avond vindt plaats in Heeren van Limmen van 19:30 tot 21:00. Je kunt aan medewerkers van de gemeente en politie vragen stellen en ideeën inbrengen over de veiligheid in Limmen. Zij doen ook een praatje over wat er op dit moment speelt in Limmen. Een bijeenkomst in Akersloot is al geweest, Castricum en Bakkum volgen nog.

Kort nieuws:

  • De pont van Akersloot lag er deze week twee keer uit door ‘omstandigheden.’ Daar hield de uitleg van de gemeente Castricum op. Vervelend voor wie de pont wilde nemen.

  • Een 26-jarige Castricummer die eind mei met een mes een man in zijn nek stak, zit sindsdien in voorarrest. En wil vrijgelaten worden in afwachting van de rechtszaak. Dat verzoek is ingediend bij de rechter. Volgens de Castricummer stak hij de man na maandenlange pesterijen, maar niet met de bedoeling om hem te vermoorden. Het slachtoffer had een oppervlakkige snee en werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. De dader was toen al terug een woning in gevlucht en moest daar door meerdere agenten en een politiehond uit gehaald worden.

  • Het CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de gymzaal bij de Rembrandtschool in Akersloot. Die gymzaal zou eind augustus schoon en klaar opgeleverd worden door exploitant Holland Sport, maar leden van de tafeltennisvereniging troffen er volgens het CDA een sporthal in verbouwing en ‘met verschrikkelijk smerige toiletten’ aan. Het CDA wil onder meer weten waarom de verbouwing nog niet af was, waarom Holland Sport volgens sportverenigingen slecht reageert op klachten en waarom de sporters er nog steeds koud moeten douchen.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 139 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens