Nieuws uit Castricum: over subsidies en een volle agenda

En: er komt een publiek toilet op het strand

Hallo en welkom bij editie 128 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook zeven nieuwe abonnees. In deze nieuwsbrief lees je:

 • dat kinderboerderij het Dierenduintje niet hoeft te rekenen op subsidie

 • dat bezuinigen op sociale instellingen naar verwachting vertraging oploopt

 • een (magere) update over de gemeentesecretaris die betaald zijn eigen opvolger zoekt

 • en een vollende agenda en kort nieuws

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Dierenduintje hoeft niet te rekenen op vijfduizend euro subsidie

Kinderboerderij het Dierenduintje in Castricum hoeft niet te rekenen op vijfduizend euro subsidie van de gemeente. Het Dierenduintje heeft vijftienduizend euro nodig om het rieten dak te vernieuwen. Een motie van Lokaal Vitaal om als gemeente vijfduizend euro bij te dragen werd tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag afgekraakt door vrijwel alle partijen. Onder meer D66, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA noemen het Dierenduintje een belangrijke en mooie organisatie, maar vinden het onverstandig om geld uit een gemeentepotje te halen om de kinderboerderij te helpen. De gemeenteraad heeft namelijk besloten om jaarlijks 360 duizend euro minder subsidie te geven aan organisaties. Het Dierenduintje krijgt geen subsidie, dus zou het volgens de raadsleden een vreemd signaal zijn om die organisatie nu te helpen. Al helemaal omdat het Dierenduintje voor zover verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar weet zelf geen subsidieaanvraag heeft ingediend. De aanvraag voor duizend euro komt uit de koker van Lokaal Vitaal. De gemeenteraad moet daarom oppassen voor de schijn van belangenverstrengeling, zeggen onder meer Jose Smits (PvdA) en Gerard Brinkman (GroenLinks). Mariska El-Ouni (D66) noemt de motie van Lokaal Vitaal ‘bovendien volstrekt ongepast omdat Lokaal Vitaal één van de partijen is die voorstander is van de bezuinigingen op subsidies.’

Ambtenaren van Slettenhaar opperen in een memo andere inkomstenbronnen voor het Dierenduintje, waaronder het vragen van entree (de kinderboerderij is nu gratis te bezoeken) en verzoeken indienen voor fondsen. De kinderboerderij heeft onlangs al een crowdfundingsactie voor de dakvervanging gehouden - waarbij iedereen een zelfgekozen bedrag kan doneren.

Sociale instellingen mogen zich zeer waarschijnlijk langer voorbereiden op lagere subsidies

De gemeenteraad van Castricum heeft besloten om per 2024 jaarlijks 360 duizend euro minder subsidie uit te keren aan lokale sociale instellingen als de bibliotheek, het zwembad en Toonbeeld. Maar nu de vorm van die bezuinigingen duidelijk wordt, trekken getroffen organisaties aan de bel en zinspeelt de gemeenteraad op een plan om de bezuinigingen uit te stellen.

Vorige week schreef ik exclusief dat een meerderheid van de gemeenteraad een amendement heeft ingediend dat het college opdraagt om eerst gedegen onderzoek te doen naar de sociale instellingen die per 2024 minder subsidie krijgen. Wat in de praktijk lijkt neer te komen op een jaar uitstel voor die subsidiekorting, want het uitvoeren van zo’n onderzoek kost tijd. Afgelopen donderdag vergaderden commissieleden van de gemeenteraad over het amendement en de uitkomst was niet verrassend: de indieners (VVD, GroenLinks, CDA en Lokaal Vitaal) staan er nog steeds achter. Als zij bij de stemming op 6 juli voor stemmen, is het amendement met een meerderheid aangenomen. Een amendement van sommige oppositiepartijen dat oproept om de bezuinigingen geheel van tafel te vegen, lijkt kansloos. Hetzelfde geldt voor een amendement van oppositiepartij Forza dat oproept om alleen de bibliotheek een jaar uitstel van subsidiekorting te geven.

En dus is de kans groot dat de gemeente Castricum later dit jaar gaat onderzoeken of de subsidies passen in de doelen die de gemeente zichzelf gesteld heeft. Een onderzoek dat geld gaat kosten, net als de voorbereidende werkzaamheden om 360 duizend euro per jaar te besparen op subsidies. Bij die voorbereidende werkzaamheden horen onder andere gesprekken met getroffen organisaties. De gemeente trekt tot dusver twintigduizend euro uit voor deze voorbereidende werkzaamheden. Hoe duur de zogeheten doelmatigheidsanalyse wordt, is mij nog niet bekend. Deze analyse stond overigens al op de langetermijnplanning van de gemeente, maar lijkt door het amendement naar voren te schuiven.

Nog geen opheldering over de kosten voor een nieuwe gemeentesecretaris

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de gemeente Castricum het bureau van interim gemeentesecretaris Wim van Twuijver betaalt om een nieuwe, vaste gemeentesecretaris te vinden. De inhuurkracht verdient - naast zijn reguliere salaris - dus aan het regelen van zijn opvolger. Ik plaatste mijn vraagtekens bij de gang van zaken en vroeg de gemeentewoordvoering welk bedrag het bureau van Van Twuijver ontvangt voor deze werkzaamheden. Schijnbaar een lastige vraag, want de woordvoerder laat na vijf werkdagen weten nog geen antwoord te kunnen delen. Dit antwoord volgt later.

De gemeente liet mij vorige week weten tevreden te zijn over haar werkwijze. Ik vroeg in de vorige nieuwsbrief daarom wat jullie als lezers tot dusver vinden van de gang van zaken. Een vraag die meer dan tien reacties opleverde, allemaal kritisch op de werkwijze van de gemeente. Jullie plaatsen vraagtekens bij de integriteit van Van Twuijver, schrijven over de schijn van belangenverstrengeling door het gemeentebestuur en willen ook weten hoeveel Van Twuijver verdient aan deze extra opdracht. Wordt vervolgd dus, want die vraag staat nog uit. En wie weet volgen er meer. Een raadslid zegt ook met het onderwerp bezig te zijn, bijvoorbeeld.

Agenda:

 • Aanstaande maandag (26 juni) vindt in Hotel Fase Fier om 19:00 een (bewoners)bijeenkomst plaats over nieuwbouwplannen op de locatie van verzorgingstehuis De Santmark. Ik probeer bij deze informatiebijeenkomst aanwezig te zijn.

 • Een dag later, dus op dinsdag 27 juni, is er op het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over het plan om het Raadhuisplein te vernieuwen. Deze bijeenkomst duurt van 20:15 tot 21:00. Ook hier probeer ik bij te zijn. Medio april was er ook een inloopbijeenkomst, waar ik dit artikel over schreef.

 • Komende donderdag, 29 juni, vergadert de gemeenteraad onder andere over het burgerinitiatief huisvesting spoedzoekers en statushouders. De vereniging Castricum voor Iedereen heeft een burgerinitiatief ingediend omdat een in december aangeleverde petitie met ruim vierduizend handtekeningen ‘tot nu toe geen of te weinig effect heeft gehad.’ De vereniging is ontevreden over de kwaliteit van de huisvesting van spoedzoekers en asielzoekers en wil weten waar de bewoners naartoe kunnen verhuizen als hun huurcontracten aflopen. Commissieleden van de gemeenteraad buigen zich donderdag over het burgerinitiatief.

 • Een luchtiger onderwerp op die donderdag 29 juni: de opening van kringloopwinkel Noppes aan de Dorpsstraat. Lees in dit artikel alles over de opening of bekijk hier alvast de openingstijden voor het winkelen en langsbrengen van gebruikte spullen.

 • Volgende zondag, na het verschijnen van de nieuwsbrief, start de vijfde editie van de triatlon van Castricum. Die loopt door het dorpshart, waardoor onder andere de Dorpsstraat afgesloten is voor verkeer. Houd hier dus rekening mee met je dagplanning (en kom bijvoorbeeld deelnemers aanmoedigen achter de dranghekken). Meer informatie vind je op de website van de triatlon.

Kort nieuws:

 • Het bestuur van scholengemeenschap Vonk (vmbo en mbo) krijgt een dikke onvoldoende van de onderwijsinspectie. Vonk is ook in Castricum actief, na een fusie met het Clusius College. Lees verder bij het Noordhollands Dagblad.

 • Er is een aanvraag-Omgevingsvergunning ingediend voor een publiek toiletgebouw aan de Zeeweg 70 in Castricum. Dat adres hoort bij strandtent Club Zand, dat nu alleen een toilet heeft voor gasten. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen.

 • Teer makelaars moet langer wachten op uitsluitsel van de gemeente of het kantoorruimte boven zijn pand mag verbouwen tot twee appartementen. De beslistermijn voor de aanvraag is met zes weken verlengd. Ik schreef laatst exclusief over het (ver)bouwplan, dat dit najaar al afgerond moet zijn.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 128 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens