Nieuws uit Castricum: strand heeft geïmproviseerde fietsenstalling

En: vrees voor sluiting bibliotheken

Hallo en welkom bij editie 175 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook zeven nieuwe abonnees. Allereerst een huishoudelijke mededeling: ben je één van de vele honderden lezers die deze nieuwsbrief direct op zondagochtend leest, dan kun je tussen 11:00 en 17:00 naar de zomermarkt inclusief oldtimershow aan de Dorpsstraat en Torenstraat. Ik sta aan de Dorpsstraat, grofweg ten hoogte van het voormalig Rabobank-kantoor, met een kraampje om mensen te informeren over Nieuws uit Castricum. Zie ik je daar, om je te bedanken voor je interesse in écht lokaal nieuws en te horen wat jou in Castricum bezighoudt? Lijkt me leuk!

Een bomvolle nieuwsbrief deze keer, met verschillende artikelen die je later pas terug gaat lezen in andere media. Na drie dagen werk, mogelijk dankzij donaties van lezers, praat ik je graag bij over:

 • maatschappelijke organisaties die vrezen dat het verdwijnen van een subsidie tot dichte bibliotheken, minder jongerenwerkers en duurdere muzieklessen gaat leiden

 • wat het aangenomen bestemmingsplan Zanderij Noord inhoudt

 • dat de gemeente vanaf september Oekraïense vluchtelingen wil huisvesten in het voormalig Rabobank-kantoor aan de Dorpsstraat

 • waarom de gemeente een geïmproviseerde fietsenstalling op het strandplateau geplaatst heeft

 • dat het heien voor flexwoningen bij Berg & Bal gestaakt is na het uitlezen van trillingsmeters, die weer geplaatst zijn na klachten van omwonenden

 • waarom De Oude Keuken stopt met de horeca-exploitatie in Nieuw Geesterhage

 • vertraging in de heropening van de DekaMarkt op het Kooiplein

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Maatschappelijke organisaties en politici waarschuwen (opnieuw) voor verdwijnen bibliotheek en maatschappelijke voorzieningen

Een paar weken geleden las je in deze nieuwsbrief over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om geen vervolg te geven aan de eenmalige extra subsidie á totaal circa 650 duizend euro aan maatschappelijke organisaties die in 2024 moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik vertelde je toen dat de organisaties hun zorgen achter de schermen deelden, maar nog niet naar buiten wilden treden.

Deze week deden ze dat wel. De bibliotheek, Welzijn Castricum en Toonbeeld bijvoorbeeld trokken gezamenlijk op via een brief (pdf) aan de lokale politiek en riepen sympathisanten op om 13 juni op de publieke tribune plaats te nemen tijdens de politieke behandeling van (onder meer) dit voorstel. De tribune zat inderdaad vol met mensen die de organisaties een warm hart toedragen, maar ook verschillende politieke partijen spraken zich negatief uit over de voorgenomen bezuiniging. Daarover zo meer.

B&W wil de subsidie niet verlengen omdat deze als eenmalig bestempeld werd en de gemeente zich financieel moet voorbereiden op slechte jaren. De gemeenteraad moet bovendien nog een besluit nemen over hoe zij 360 duizend euro per jaar wil bezuinigen op maatschappelijke organisaties, een keuze die in 2021 gemaakt is. Recent berichtte ik dat B&W voorstelt om deze hete aardappel nog een jaar door te schuiven, van ingang in 2025 naar 2026. Dat kan een opluchting zijn voor maatschappelijke organisaties, maar zij vrezen nu vooral het verdwijnen van de eenmalige subsidie. Als die niet verlengd wordt, lopen alle maatschappelijke organisaties in Castricum in 2025 gezamenlijk grofweg 650 duizend euro mis. Ze noemen dat een te grote bezuiniging die serieuze gevolgen gaat hebben. Vorig jaar deden ze ook zo’n waarschuwing, waarna de gemeente dus de eenmalige extra subsidie verstrekte. Waar waarschuwen de organisaties nu voor?

De bibliotheek van Castricum zegt door de voorgenomen bezuiniging twee van de drie bibliotheekvestigingen te moeten sluiten, namelijk die in Limmen en Akersloot. Toonbeeld zegt dat een bezuiniging gaat leiden tot flink hogere lesgelden voor deelnemers, een leerlingenstop op instrumentale muzieklessen en een einde aan creatieve workshops in Limmen en Akersloot. Welzijn Castricum zegt verschillende medewerkers te moeten ontslaan als de gemeente de subsidie flink verlaagt. Zo vervalt er 0,5 FTE voor buurtwerk, 0,44 FTE voor eenzaamheidsbestrijding, 0,56 FTE voor inloopmomenten en peutercafé’s en 2 FTE voor jongerenwerk. Die ontslagen gaan leiden tot een schraler aanbod van culturele en ondersteunde projecten in de gemeente, meldt directeur Judith Schram.

De drie organisaties schrijven in de gezamenlijke brief ook dat het ontslaan van medewerkers betekent dat zij transitievergoedingen aan hun personeel moeten uitkeren. Die kosten, bij elkaar geraamd op 111 duizend euro, gaan zij naar eigen zeggen verhalen op de gemeente. Of dat juridisch gaat lukken is mij niet duidelijk, maar het is wel een krachtig signaal.

De Hoofdzaak, een organisatie die inwoners met een psychische kwetsbaarheid helpt, maakt zich ook grote zorgen. De organisatie krijgt dit jaar 30 duizend euro subsidie en heeft een aanvraag ingediend om volgend jaar ruim 54 duizend euro te ontvangen. Het college is echter van plan om slechts 3.708 euro over te maken, schrijft (pdf) Mart Stel als directeur-bestuurder van De Hoofdzaak. Dat komt volgens hem omdat de gemeente alleen het vaste deel van de subsidie wil uitkeren en wil stoppen met de losse bijdragen. Als de bezuiniging doorgaat, zegt Stel dat De Hoofdzaak moet stoppen met het fysiek begeleiden van de circa zestig Castricummers per jaar en alleen nog ‘beperkt digitaal aanwezig kan zijn in de gemeente.’ Castricummers die psychische hulp willen, moeten dan zelf 500 euro per persoon per jaar betalen om terecht te kunnen bij De Hoofdzaak in Alkmaar.

Zo zijn er meer organisaties met financiële zorgen. Het is nu aan de gemeenteraad om het plan van B&W te steunen of - net als dit jaar - weer honderdduizenden euro’s uit te trekken om de organisaties overeind te houden. Onder meer GroenLinks, Forza en de PvdA toonden zich donderdag voorstander van dat laatste.

Op 27 juni horen we concreet of partijen in de gemeenteraad voor of tegen het verdwijnen van de eenmalige subsidie zijn. De partijen bespreken op die avond namelijk moties en amendementen. Als een motie of amendement een meerderheid van de gemeenteraad achter zich krijgt, moet B&W zich eraan houden. De gemeenteraad kan dus besluiten om de subsidie ook in 2025 te verstrekken, maar moet dan wel financiële ruimte in de begroting vinden of creëren. Sommige partijen pleiten bijvoorbeeld voor het verhogen van de OZB-belasting die woningeigenaren jaarlijks betalen.

Bestemmingsplan Zanderij Noord aangenomen: wat betekent dat?

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan van Zanderij Noord aangenomen. Dat is een grote stap richting het veranderen van de bollenvelden en landbouwgrond in natuurgebied inclusief biologische tuinderij met educatiefunctie voor de middelbare school Vonk. Zanderij Noord ligt net achter het spoor in Bakkum, vlakbij de tennisvereniging.

Op dit moment is 7 van de 35 hectare van Zanderij Noord natuurgebied. Dat wordt de volledige 35 hectare, al moet er ook ruimte komen voor parkeerplaatsen en verrijst er straks wat bebouwing in de vorm van een schoollokaal en kassen voor de educatiefunctie. En er komt dus ook een biologische tuinderij - de oogst is alleen voor betalende leden.

Het nieuwe bestemmingsplan kent een tien jaar (!) lange aanloop. Nog steeds is niet iedereen blij met de uitkomst. Sommige tuinders vinden het niet eerlijk dat zij (tegen betaling) plaats moeten maken voor - onder andere - een biologische tuinderij en verschillende omwonenden zitten niet te wachten op een klaslokaal, tuinderij en parkeerplaatsen op wat nu landbouwgrond is.

Ik sprak deze week kort met een paar omwonenden, die vooralsnog anoniem willen blijven. Sommigen zeggen nog te twijfelen of zij juridisch bezwaar gaan maken tegen het bestemmingsplan. Als zij dat doen, kan het plan vertraging oplopen of - als zij gelijk krijgen - niet in deze vorm doorgaan.

De gemeente draagt een groot deel van de planvorming en communicatie nu over aan PWN. PWN gaat het nieuwe natuurgebied ontwerpen, aanleggen en beheren, zo staat op een nieuwe projectwebsite die nog meer vorm moet krijgen.

Verwar Zanderij Noord overigens niet met Zanderij Zuid. Laatstgenoemde ligt er vlakbij, en is momenteel een bouwput waar 103 woningen moeten verrijzen.

Gemeente: vanaf september Oekraïense vluchtelingen in voormalig Rabobank-gebouw aan Dorpsstraat

Het pand in kwestie. Foto recent gemaakt door Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

De gemeente verbouwt op dit moment het voormalig Rabobank-kantoor aan de Dorpsstraat om er een tijdelijke huisvestingslocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen van te maken. De locatie had eind vorig jaar al moeten openen, maar dat is niet gelukt omdat de Rabobank het pand tijdens de onderhandelingen verkocht aan Biesterbos Groep. De gemeente moest dus opnieuw gaan onderhandelen en is uitgekomen op een huurperiode van een jaar, met optie tot verlenging. De huurperiode gaat in als de bewoners hun intrek nemen.

Sinds een paar weken ondergaat het pand een verbouwing, zo las je destijds als eerste in deze nieuwsbrief. De gemeente heeft omwonenden en naastgelegen ondernemers eind deze week per brief geïnformeerd over de planning. Uit die planning blijkt dat de verbouwing in juli klaar moet zijn, waarna in augustus een nog onbekende partij (de aanbesteding loopt) het pand gaat inrichten. Een team van de gemeente gaat in augustus de verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen voorbereiden. Het is de bedoeling dat de eerste bewoners in september hun intrek nemen in het pand. In die maand volgt er ook een uitnodiging voor wat de gemeente een housewarming noemt, bedoeld om de ‘Oekraïners, omwonenden, ondernemers, raadsleden en pers kennis met elkaar te laten maken.’

In de brief meldt de gemeente dat het pand 42 bedden krijgt voor Oekraïense mannen, vrouwen en kinderen. In een eerder stadium werd omwonenden, ondernemers en pers verteld dat er ongeveer 30 bedden zouden komen voor vrouwen en kinderen.

Exclusief: de reden achter de tijdelijke geïmproviseerde fietsenstalling op het strandplateau

Een deel van de geïmproviseerde fietsenstalling. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Een bijzonder gezicht op het strandplateau. Deze week viel het tipgevers van deze nieuwsbrief op dat er stalen palen geplaatst zijn op het plateau, grenzend aan het leegstaande Blinckers-pand van Biesterbos Groep. Het bedrijf zegt er desgevraagd niet bij betrokken te zijn en verwijst naar de gemeente.

Ik vroeg een woordvoerder van de gemeente daarom om uitleg en kreeg die zaterdagochtend. De gemeente verwijst naar de oude fietsenstalling op het dak van de kelderloods, die Cambium (onderdeel van Biesterbos Groep) pacht van de provincie Noord-Holland. Twee jaar geleden werd die fietsenstalling als onveilig bestempeld en plaatste Cambium zogeheten onderstempeling (palen) zodat strandgangers alsnog hun fietsen konden parkeren. Vorig jaar gebeurde dat weer. ‘Nu kan dit niet langer’, zegt de gemeentewoordvoerder. Cambium heeft inmiddels een sloopmelding gedaan voor de benedenloods en een vergunning gekregen om twee zeecontainers te plaatsen die de loods gaan vervangen. Op de plek van de gesloopte loods kan een alternatieve fietsenstalling gerealiseerd worden, zo redeneert de gemeente.

Die vervangende fietsenstalling moet voor de zomervakantie in onze regio start gereed zijn. Omdat de fietsenstalling door de sloopwerkzaamheden de komende weken dus veel kleiner is dan gebruikelijk en de gemeente rekening houdt met beter weer en dus meer strandgangers, is er een tijdelijke fietsenstalling geplaatst op het plateau tegenover Blinckers.

Ik vind het een bijzonder gezicht en ben benieuwd hoe het verkeerstechnisch gaat uitpakken, maar je fiets parkeren is in ieder geval mogelijk. De gemeente lijkt zelf ook nog niet zo blij met de situatie. De woordvoerder sluit zijn bericht aan mij namelijk af met een sneer aan Cambium. ‘Cambium had het aanvragen van de melding en de vergunning en vervolgens de sloop ook twee jaar geleden kunnen uitvoeren. Dan was er nu geen alternatieve oplossing nodig geweest.’

Overigens heeft Cambium al jaren een plan liggen om een hele nieuwe fietsenstalling en autoparkeerterrein te ontwikkelen. Dat plan krijgt tot dusver geen goedkeuring van de provincie Noord-Holland. De gemeente gaat niet over de fietsenstalling en het parkeerterrein, wel over het strandplateau waar nu dus de tijdelijke fietsenstalling op staat. Het plateau ondergaat vanaf november een renovatie en krijgt onder meer nieuwe betegeling en meer groen.

Interessante context: het college van burgemeester en wethouders doet - als het goed is - onderzoek naar of het pachtcontract tussen Cambium en de provincie voor de einddatum 2035 opengebroken kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Een meerderheid van de gemeenteraad nam in februari een motie (pdf) van Lokaal Vitaal en CDA aan, want de lokale politiek baalt ook van de impasse rondom het parkeerterrein, de fietsenstalling en voormalig Blinckers.

Exclusief: aannemer flexwoningen Berg & Bal stopte met heien na uitlezen trillingsmeters

De heimachine vertrok vorige week. Foto via een lezer die anoniem wil blijven.

In de vorige nieuwsbrief las je dat de heiwerkzaamheden voor de bouw van 96 flexwoningen achter sportcentrum Berg & Bal afgerond zijn. Ik plaatste toen ook vraagtekens bij de keuze van de aannemer om op traditionele wijze te heien in plaats van schroefpalen in de grond te boren. Heien levert namelijk meer trillingen in de omgeving op, dus is minder geschikt in een bebouwde omgeving. Ik kreeg tijdens de heiwerkzaamheden klachten van omwonenden die stellen dat het heien tot scheuren in hun muren geleid heeft. Voor mij reden om de gemeente - die het bouwproject samen met Kennemer Wonen opzet - wat vragen te stellen.

De gemeente verwees mij echter door naar Kennemer Wonen, dat weer doorverwees naar de aannemer maar mij wel van een antwoord kon voorzien.

‘De verantwoordelijkheid voor het funderen van de woningen ligt in dit project bij de aannemer. Als passende opties heeft de aannemer voor de locatie Berg & Bal zowel traditioneel heien als schroeven van palen voorgesteld. Aangezien traditioneel heien een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebracht, is voor die optie gekozen. Op vrijdagmiddag 26 april zijn, naar aanleiding van klachten van omwonenden, trillingsmeters geplaatst. Op maandag 29 april zijn de heiwerkzaamheden naar aanleiding van de meetgegevens gestaakt, en zijn de werkzaamheden door de aannemer afgerond met zogenaamde schroefpalen.’

Naar aanleiding van deze reactie heb ik Kennemer Wonen donderdagmiddag direct gevraagd of het heien gestaakt is omdat de trillingsmeters aangaven dat het heien te veel trillingen veroorzaakte (ik vermoed van wel) en of de aannemer nog in contact is met omwonenden over vermeende ontstane schade. Die vragen zijn nog niet beantwoord.

Exclusief: DOK stopt per 1 september met horecaexploitatie in Geesterhage

De Oude Keuken (DOK) stopt per 1 september met de exploitatie van horeca in cultureel centrum Geesterhage, tegenover Geesterduin. Dat bevestigt Edwin Teljeur, directeur-bestuurder van DOK, aan mij nadat een lezer mij tipte. ‘We zijn bijna een jaar geleden samen met het bestuur van Stichting Nieuw Geesterhage vol enthousiasme begonnen en hebben afgesproken om de exploitatie een jaar te geven, met optie tot verlenging bij wederzijdse tevredenheid. Helaas moeten we concluderen dat wij als DOK de exploitatie niet dekkend krijgen. En dan moet je de keuze maken om te stoppen, want we willen het financieel gezonde bedrijf DOK niet uithollen.’

Volgens de directeur-bestuurder heeft DOK in de afgelopen maanden verschillende initiatieven geprobeerd om de omzet te verhogen. ‘We boden bijvoorbeeld afhaalmaaltijden aan, net als overwerkmaaltijden voor personeel in het pand. Helaas met onvoldoende resultaat.’

Teljeur geeft aan dat DOK zijn activiteiten in Geesterhage nu aan het afbouwen is. Het café is al gesloten, dus wie bijvoorbeeld de bibliotheek bezoekt kan niet meer spontaan een kop koffie of biertje bestellen in de naastgelegen ruimte. DOK exploiteert de horeca alleen nog op wat de directeur ‘geplande inzet’ noemt, dus bijvoorbeeld als er een grote voorstelling plaatsvindt in het theater in het pand.

DOK en Geesterhage praten op dit moment over het voortzetten van die geplande inzet, maar hebben nog geen besluit genomen. De medewerkers van DOK die in Geesterhage werken, kunnen volgens Teljeur aan de slag in de DOK-vestiging op landgoed Duin en Bosch. ‘We hebben nu zo’n dertig mensen in dienst en hebben nog vacatures openstaan.’

Vooralsnog is onduidelijk of Geesterhage al een andere partij heeft die de horeca-exploitatie van DOK wil overnemen. De persoon bij Geesterhage die hier naar verluidt meer over kan vertellen, reageerde vrijdag niet op een verzoek om commentaar.

Vertraging in heropening DekaMarkt op Kooiplein

De verbouwing was op 11 juni nog in volle gang. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

De heropening van het DekaMarkt-filiaal op het Kooiplein loopt vertraging op. Dreef Beheer, de eigenaar van de supermarktketen, gaf eind maart aan de vestiging binnen twee maanden te heropenen. Dat leek mij al vrij ambitieus, want het pand staat sinds 2018 leeg en was toe aan een verbouwing.

Die verbouwing is nu, medio juni, nog steeds gaande. Ik ben op 11 juni voor het laatst gaan kijken. De verbouwing schoot toen aardig op. Wanneer de supermarkt moet openen is mij onbekend, want Dreef Beheer reageerde deze week niet op mijn verzoek om een reactie te geven. Wat de openingsdagen en -tijden van de buurtsuper worden, is daarom ook nog niet duidelijk.

Dreef Beheer heropent de vestiging op het plein naar eigen zeggen omdat omwonenden erom vragen en de geplande bouw van een nieuwe supermarkt aan de Stetweg nog wat juridische hobbels moet overwinnen. In het pand aan de Stetweg komen binnenkort daarom statushouders te wonen, naar verwachting maximaal drie jaar.

Het Kooiplein moet ook flink veranderen. De gemeente, Biesterbos Groep en een paar andere partijen werken achter de schermen al jaren aan een plan om twee nieuwe appartementencomplexen op het plein te realiseren. Een complexe puzzel vanwege de uiteenlopende (financiële) belangen van de partijen.

❓️ Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief las je het plan van de gemeente om een recyclepunt op de milieustraat (de Schulpstet) te openen, waar je gebruikte spullen kunt neerzetten voor kringloopwinkels Noppes en Muttathara. De gemeente gaat testen of er behoefte is aan een recyclepunt en of de kringloopwinkels er waarde uit halen. Ik was benieuwd of jullie van plan zijn om spullen in te leveren op de milieustraat. De meningen blijken nogal uiteen te lopen.

Ik ga spullen voor hergebruik inleveren op de Schulpstet
Aantal stemmen: 211

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Dat denk ik wel (106)

🟨🟨🟨🟨⬜️⬜️ Dat denk ik niet (72)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Dat weet ik nog niet (33)

Poll van deze week

In deze nieuwsbrief las je dat maatschappelijke organisaties zich zorgen maken om hun toekomst. Het schrappen van de eenmalige subsidie betekent volgens de bibliotheek dat vestigingen in Limmen en Akersloot moeten sluiten, Welzijn Castricum zegt medewerkers te moeten ontslaan en Toonbeeld gaat dan het lesgeld voor leerlingen flink verhogen. Stel, jij zit in de gemeenteraad van Castricum en kan zo invloed uitoefenen op de besluitvorming. Maak jij dan net als vorig jaar honderdduizenden euro’s vrij om de organisaties overeind te houden of vind je het verstandiger om de gemeentekas streng te bewaken?

Verleng de eenmalige subsidie aan maatschappelijke organisaties

Deze extra subsidie bedraagt zo'n 650 duizend euro.

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

 • Een 18-jarige jongen die verdachte is van een zware mishandeling van een leeftijdsgenoot op station Castricum afgelopen december, gaat misschien 4,5 jaar de cel in. Het OM maakte deze week de strafeis bekend. De advocaat van de verdachte vindt 240 uur taakstraf passender. De rechter doet op 25 juni uitspraak. De berechting van de twee andere verdachten volgt apart. In totaal zijn twee jongens mishandeld. Zij zeggen behoefte te hebben aan mentale hulp.

 • Het EK voetbal gaat vandaag (zondag) van start, maar de enige Castricummer in het Nederlands elftal doet toch niet mee. Teun Koopmeiners raakte een paar dagen geleden geblesseerd bij een warming-up voor een oefenwedstrijd en moet het EK laten schieten.

 • Op 18 juni vindt er een informatieavond plaats over fase zeven van de renovatie van de Rijksweg. Die informatieavond is bedoeld voor inwoners van Limmen noord (tussen de Kerkweg en Nieuwelaan). Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats op 18 juni tussen 19:30 en 21:00 in De Vredeburg, aan de Dusseldorperweg 64.

 • De gemeente Castricum staat horecaondernemers ook deze zomer weer toe om hun terrassen in juni tot en met september om 01:00 uur te sluiten. Vorig jaar mocht dat ook. Het is een tweede test jaar, want normaliter moet een terras in juni en september om 00:00 uur sluiten en mag het terras alleen in juli en augustus tot 01:00 uur open zijn. De gemeente zegt de testresultaten na de zomer te evalueren met ondernemers en omwonenden.

 • Toen de vorige nieuwsbrief de deur uit ging, was de Castricumse stemuitslag van de Europese verkiezingen nog niet bekend. Nu wel. De grootste partij is de combinatie Groenlinks/PvdA met ruim 4300 stemmen. Daarna volgen de VVD (ruim 2300 stemmen), PVV (2300 stemmen), D66 (bijna 1800 stemmen) en het CDA (bijna 1600 stemmen). De volledige uitslag vind je hier.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 175 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens