Nieuws uit Castricum: onderbezette brandweer vraagt om extra budget

En: statushouders in een voormalige school?

Hallo en welkom bij editie 156 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook zestien nieuwe abonnees. Dank ook voor de donaties vorige week, de symbolische croissant smaakte uitstekend in Parijs!

Het fantastische weekendje weg had wel een ietwat zure bijsmaak omdat ik er op zondag achter kwam dat de nieuwsbrief bij een deel van de abonnees in de spam beland was. Dat weet ik door de tegenvallende statistieken en berichten die ik van abonnees gekregen heb. De oorzaak van het probleem hebben het platform waarmee ik de nieuwsbrief verstuur en ik nog niet weten te achterhalen, maar ik hoop snel tot duidelijkheid en een oplossing te komen. Hopelijk bereikt deze e-mail je wél goed. Ik praat je namelijk graag bij over:

 • het nijpende tekort aan brandweermensen in Castricum

 • dat Castricum veel te weinig Oekraïense vluchtelingen opvangt

 • de gemeente, die overweegt om een oude school te verbouwen tot een opvanglocatie voor statushouders

 • de start van de werkzaamheden aan de fietspaden van de Soomerwegh

 • waarom een showroom met grafmonumenten opent in de Burgemeester Mooijstraat

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Brandweer van Castricum heeft te weinig vrijwilligers, vraagt om honderdduizenden euro’s extra budget

Een archieffoto van de brandweer van Castricum. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

De vrijwillige brandweer van Castricum heeft te weinig vrijwilligers om 24/7 een goede bezetting te garanderen. Met name overdag zit de lokale brandweerkazerne regelmatig te krap in mensen, zo blijkt uit een presentatie (pdf) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de gemeenteraad. De meeste vrijwilligers zijn dan aan het werk of om andere redenen bezet. ‘s Nachts is de bezetting wel goed, met name omdat vrijwilligers die overdag werken ‘s nachts thuis of op de kazerne slapen en zo bij nood snel kunnen uitrukken.

Maar de Veiligheidsregio merkt ook dat minder mensen vrijwilliger willen worden en dat een groeiend aantal vrijwilligers richting de leeftijdsgrens van 55 jaar kruipt, en daarom naar verwachting uitstroomt.

Om de bezettingsproblemen op te lossen, wil de Veiligheidsregio meer vrijwilligers werven. Niet alleen voor Castricum, maar ook voor andere lokale brandweerkorpsen die last hebben van een tekort aan vrijwilligers. Voor de gemeenten Alkmaar en Hoorn wil de Veiligheidsregio meer beroepsmensen aannemen. Het is - in ieder geval op papier - de bedoeling dat die beroepsmensen hier ook assisteren als de vrijwillige brandweer van Castricum onderbezet is.

Om extra vrijwilligers en personeel te werven en te investeren in innovaties als drones, vraagt de Veiligheidsregio de gemeenten om extra budget. De gemeenten betalen via een verdeelsleutel voor de regionale veiligheidsorganisatie. Castricum heeft 5,2 van 100 delen van de verdeelsleutel, waarmee het de bedoeling is dat de gemeente volgend jaar 151 duizend euro extra bijdraagt aan de Veiligheidsregio. In 2026 gaat het om een bedrag van 226 duizend euro en in 2027 om 297 duizend euro, zo staat in een uitgebreid meerjarenplan (pdf).

Noemenswaardig is het eiland De Woude, dat ook bij de gemeente Castricum hoort. Het lukt de reguliere brandweer niet om binnen de maximale opkomsttijd van achttien minuten bij een brand op De Woude te arriveren. Een compact blusvoertuig van de brandweerkazerne De Rijp lukt dat wel, omdat die er sneller kan zijn en de smalle bochten op het eiland kan maken. Maar het compacte blusvoertuig dreigt te verdwijnen. De gemeente Castricum wil zich inzetten om het blusvoertuig te behouden of een alternatieve oplossing te zoeken.

Castricum vangt veel te weinig Oekraïense vluchtelingen op

De gemeente Castricum vangt veel te weinig vluchtelingen uit Oekraïne op, zo blijkt uit de nieuwste rapportage van de BUCH. De BUCH is de werkorganisatie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Castricum moet volgens de opgave 153 Oekraïners huisvesten, maar komt niet verder dan 58. Van die 58 wonen er 24 bij particulieren, en dus maar 34 in opvanglocaties van de gemeente zelf. Dat zijn het Paulusgebouw, Camping de Boekel en de flexwoningen aan de Puikman.

Castricum wil de achterstand in huisvesting inlopen door verschillende grote nieuwe opvanglocaties te openen. Bijvoorbeeld het voormalig Rabobank-kantoor aan de Dorpsstraat, dat ruimte gaat bieden aan meer dan dertig Oekraïense vluchtelingen. Die opvanglocatie gaat echter pas in het najaar open.

Ondanks de achterstand van Castricum vangt de BUCH als totaal veel méér Oekraïners op dan de Rijksoverheid eist. Namelijk 749, waar de ondergrens op 464 ligt. Deze positieve conclusie is te danken aan Bergen, dat liefst 511 vluchtelingen opvangt. Heiloo en Uitgeest huisvesten respectievelijk 109 en 71 personen.

Gemeente overweegt een voormalige school in te zetten voor opvang statushouders

In de oude Montessorischool wonen mensen nu antikraak. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen is slechts één van de woonuitdagingen van de gemeente Castricum. De Rijksoverheid verplicht de gemeente namelijk ook om jaarlijks een minimum aantal statushouders op te nemen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfvergunning gekregen hebben. De nieuwe spreidingswet, net aangenomen door landelijke politici, betekent voor Castricum dat de gemeente komend jaar naar verwachting zo’n 240 statushouders moet opvangen.

Maar waar? De gemeente werkt in ieder geval mee aan de komst van 96 flexwoningen bij sportcentrum de Bloemen, waar één op de drie woningen bedoeld is voor statushouders. Onvoldoende dus om aan de jaaropgave te voldoen. En daarom kijkt de gemeente naar meer locaties.

Antikraakbewoners van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem maken zich zorgen om hun toekomst in het pand. De gemeente heeft namelijk de woonovereenkomst met deze groep bewoners opgezegd, naar eigen zeggen om op papier klaar te zijn om het pand te verbouwen voor de opvang van statushouders. Of er statushouders in de voormalige school komen te wonen, weet de gemeente nog niet. Als dat gaat gebeuren, is het de vraag of er ruimte overblijft voor de antikraakbewoners. De gemeente zegt ‘de intentie’ te hebben antikraakbewoners een aanbod te doen voor andere huisvesting of ze de mogelijkheid te geven in het pand te blijven wonen.

Het rode pijltje toont de locatie van het schoolgebouw. Afbeelding: Google Maps

De antikraakbewoners hebben inmiddels een overleg met de gemeente gehad. Eén van de bewoners - die graag anoniem wil blijven - zegt tegen mij bang te zijn dat ze moet verhuizen om ruimte te maken voor statushouders. GroenLinks deelt die zorgen en heeft het college vragen gesteld.

Stel dát statushouders onderdak krijgen in een verbouwde Montessorischool, dan is het de vraag wanneer ze er weer uit moeten. De gemeente werkt namelijk samen met Kennemer Wonen om permanente appartementencomplexen op de locatie van de school te ontwikkelen.

Fietspaden Soomerwegh op de schop

Wethouder Paul Slettenhaar (links) geeft het startschot voor de werkzaamheden. Foto: aangeleverd

Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor het vernieuwen van fietspaden langs de Soomerwegh. Verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar gaf het startschot voor de renovatie, die aannemer KWS gaat uitvoeren. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in de zomer klaar zijn.

KWS is gestart met fase één, die tot eind februari duurt en betrekking heeft op de westzijde van de Soomerwegh tussen de rotonde van de Zeeweg en de kruising met Tulpenveld en aansluitend tot aan de kruising met de Beethovensingel. Eén van de kruisingen blijft open voor verkeer. Auto’s mogen maximaal 30 km/u rijden, fietsers moeten - omdat het fietspad open ligt - omrijden. De gemeente zegt hier borden voor geplaatst te hebben.

De fietspaden aan de Soomerwegh worden vernieuwd omdat de huidige asfaltlaag versleten en hobbelig is. De nieuwe fietspaden zijn breder, maken twee-richtings-verkeer mogelijk en zijn zonder trottoirbanden om de kans op vallen te verkleinen. Omdat de fietspaden in breedte toenemen en de ruimte beperkt is, komt er een smallere stoep voor terug.

Wie meer wil lezen over de werkzaamheden, kan terecht op deze pagina van de gemeentewebsite.

Exclusief: showroom met grafmonumenten opent in de Burgemeester Mooijstraat

De Burgemeester Mooijstraat krijgt er een bijzondere showroom bij. De Gedenkgroep wil er in april een showroom met grafstenen, urnen en andere grafmonumenten openen, zo vertelt de eigenaar in gesprek met mij. Lees er alles over in dit exclusieve artikel - volgende week vast ook (met bronvermelding?) te lezen bij andere lokale media. Ik ben erg benieuwd wat jij van de komst van De Gedenkgroep vindt. Je kunt privé antwoorden op deze nieuwsbrief of openbaar door een reactie te plaatsen onder het artikel op de website.

❓️ Poll van de week

Vorige week praatte ik je bij over het treinstation van Castricum, dat in de belangstelling staat vanwege een groepsmishandeling medio december. De lokale politiek wil weten hoe de gemeente de veiligheid garandeert en de waarnemend burgemeester overweegt meer maatregelen, ook bij het station. Ik was benieuwd of jij denkt dat het station veiliger te maken is. Jullie blijken hier verdeeld over.

Is station Castricum veiliger te maken?
Aantal stemmen: 70

🟨🟨🟨🟨⬜️⬜️ Ja, namelijk door (vul je antwoord in) (25)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Nee, 100% veiligheid is een illusie (34)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Ik weet het niet (11)

Sommige lezers pleiten voor meer cameratoezicht en/of meer particuliere beveiligers of politietoezicht. Veel van deze lezers willen niet dat de belastingbetaler opdraait voor de extra kosten, en zien liever dat de horeca de portemonnee trekt. Andere lezers denken dat extra maatregelen onvoldoende gaan helpen omdat je niet overal kunt patrouilleren en camera’s kunt ophangen.

Poll van deze week

De vrijwillige brandweer van Castricum heeft overdag vaak een (te) krappe bezetting. De Veiligheidsregio vraagt om extra budget om meer vrijwilligers aan te trekken en voltijdbrandweermensen uit de regio als back-up te laten functioneren. Ik ben benieuwd of jij wist hoe nijpend de situatie is.

Wist jij dat de brandweer in Castricum onderbezet is?

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

 • In de vorige nieuwsbrief is helaas een tikfoutje geslopen, dat ik hierbij graag corrigeer. Waar ik schreef dat de bouw van het nieuwe zwembad naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 begint, moet dat het derde kwartaal van 2025 zijn. Dank aan de lezers die vragen stelden over de tikfout.

 • De politie zoekt de daders van een mishandeling in de Torenstraat in Castricum, vorig weekend. Een 24-jarige man uit Limmen werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 03:30 zodanig mishandeld dat hij buiten bewustzijn raakte en gezichtsletsel heeft opgelopen. De politie hoopt eventuele getuigen te vinden, en natuurlijk de daders. De reden van de mishandeling is nog niet duidelijk.

 • De gemeente Castricum verwacht dit jaar 7,8 miljoen euro aan OZB op te halen. Dat is acht procent meer dan vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De OZB is de onroerendezaakbelasting. Castricum rekent voor 2024 op totaal ruim twintig miljoen aan gemeentelijke heffingen, waar bijvoorbeeld ook de rioolheffing en heffing voor afvalstoffen onder vallen.

 • Het college van burgemeester & wethouders (B&W) is op zijn zachtst gezegd niet blij met het plan van Heiloo om meer (toekomstig) autoverkeer via Limmen en Akersloot te sturen. Dat bestemmingsplan is opgesteld in verband met woningbouw in de wijk Zandzoom, waar de komende jaren 1300 woningen tussen Limmen en Heiloo bij moeten komen. Veel extra verkeer dus, zeker zolang er geen aansluiting op de A9 is. Er zijn nog geen regionale afspraken over de verkeersafwikkeling gemaakt, dus heeft Heiloo zelf een plan gemaakt. Het B&W van Castricum vindt het bestemmingsplan ‘onzorgvuldig voorbereid’ en wil uitleg van Heiloo, dat belooft binnen enkele weken te reageren.

 • Vishandel Beentjes heeft na vijftig jaar zijn laatste vrijdag op de markt van Castricum gedraaid. De kraam stopt hier vanwege een tekort aan personeel, en is op vrijdag nu in Heemskerk te vinden. Een nieuwe vishandel heeft de plaats op de Castricumse markt overgenomen.

 • Een bijzonder initiatief: Jeroen van Veen rent sinds 26 maart 2023 gemiddeld tien kilometer per dag op geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Zijn zoontje Kasper is in 2022 namelijk overleden aan een hersentumor. Op 3 maart rent Van Veen door Limmen en Castricum en finisht hij rond 15:30 op het dorpsplein. Een aantal lokale ondernemers steunt hem door in aanloop naar 3 maart bijvoorbeeld actieproducten te verkopen. Lees verder op deze pagina van de gemeente.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 156 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens