Nieuws uit Castricum: nieuwe weg moet Beverwijkerstraatweg ontlasten

En: een update over 90 appartementen aan de Koekoeksbloem

Hallo en welkom bij editie 176 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Allereerst dank aan de vele lezers en andere geïnteresseerden die ik vorige zondag gesproken heb op de zomermarkt, ik vond het heel leuk dat jullie langskwamen. Mede door de zomermarkt verwelkomde deze nieuwsbrief deze week liefst 45 nieuwe abonnees, waardoor de grens van 1500 lezers ruimschoots gepasseerd is. Dat betekent een lezersgroei van 50 procent (!) in zes maanden, want met de kerst verstuurde ik de nieuwsbrief voor het eerst naar 1000 geïnteresseerden.

De toenemende interesse in Nieuws uit Castricum motiveert mij enorm om door te gaan, en dankzij donaties van lezers kan ik wekelijks tijd vrijmaken om onderzoek te doen, mensen te spreken en verhalen te schrijven. Waardeer je mijn werk en heb je nog nooit of alweer een tijd terug gedoneerd? Dan help je mij door een zelfgekozen bedrag te doneren.

In deze nieuwsbrief lees je:

 • over een plan voor een ontsluitingsweg die de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg moet ontlasten

 • dat een meerderheid van de gemeenteraad opnieuw extra subsidie wil geven om bibliotheken en meer voorzieningen open te houden

 • een update over het nieuwbouwproject aan de Koekoeksbloem, waar circa 90 betaalbare appartementen moeten komen

 • over vertraging in de volgende inloopbijeenkomst over Geesterduin 2.0, dat extra winkels en 215 (!) appartementen krijgt

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

Dit plan stelt een zuidelijke ontsluitingsweg voor tussen de Castricummer Werf en Laan van Albert’s Hoeve

Met een kraampje op de markt maak je makkelijk een praatje met mensen. Zo stapte er een inwoner op mij af die betrokken is bij de Vereniging Castricum Veilig (VCV), een vereniging die zich onder andere mengt in de discussie over wel of geen eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat en wel of geen tunnel onder de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg.

Komende maandag presenteert VCV een plan aan leden van de gemeenteraad, vertelde de inwoner mij. Het plan stelt voor om een zuidelijke ontsluitingsweg te realiseren nabij de Beverwijkerstraatweg, om minder verkeer via de spoorwegovergang te laten rijden. Minder verkeer kan de overweg veilig genoeg houden om in de toekomst meer treinen te laten rijden zonder een tunnel voor gemotoriseerde voertuigen te realiseren, zo luidt - heel kort samengevat - het idee van VCV.

De zuidelijke ontsluitingsroute kan volgens VCV vorm krijgen door automobilisten en fietsers vanaf de Beverwijkerstraatweg richting het spoor naar rechts te sturen bij de rotonde die naar de Castricummer Werf leidt. Net voordat je het industrieterrein betreedt, moet de nieuwe 30km/u-weg starten en naar rechts afbuigen, door natuurgebied. VCV pleit voor een tunnel onder het spoor en continuering van de weg totdat die aansluit op de bestaande Heemstederweg. Die weg leidt met name naar de Laan van Albert’s Hoeve. Het is nadrukkelijk niet het idee om de ontsluitingsweg te laten aansluiten op de N203, vertelt de inwoner mij. ‘Dit zou veel te grote consequenties hebben qua natuur en verkeersstromen. Wij gaan uitsluitend voor verkeer dat in Castricum moet zijn.’

Schetsontwerp van VCV voor een zuidelijke ontsluitingsroute

VCV pleit voor een vrij liggend fietspad langs de ontsluitingsroute en stelt voor om een fietspad aan te leggen vanaf de tunnel langs de spoorlijn richting het Bonhoeffer College. In dat geval hoeven scholieren die vanuit Heemskerk naar het Bonhoeffer fietsen niet langer de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg te gebruiken, luidt de redenatie.

Volgens de vereniging gaat de ontsluitingsweg leiden tot minder verkeer aan de Stationsweg, Mient en Ruiterweg. De Laan van Albert’s Hoeve, Cieweg en C.F. Smeetslaan krijgen waarschijnlijk meer verkeer te verwerken.

VCV wil graag dat de gemeenteraad het plan serieus laat onderzoeken op haalbaarheid. De gemeenteraad kan het college opdracht geven om tot een onderzoek over te gaan. Ik ben benieuwd hoe raadsleden reageren op de presentatie van VCV. We horen het na maandag.

Meerderheid in gemeenteraad wil eenmalige subsidie aan maatschappelijke organisaties verlengen, zodat de bibliotheek open kan blijven

De bibliotheek in Castricum. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Vorige week praatte ik je bij over de zorgen van maatschappelijke organisaties over het collegevoorstel om een eenmalige, extra subsidie a circa 650 duizend euro inderdaad eenmalig te houden, en in 2025 dus weer normale subsidiebedragen uit te keren. De organisaties gaven aan dat ze zonder verlenging van de extra subsidie in acute financiële problemen komen. De bibliotheek zegt vestigingen in Limmen en Akersloot te moeten sluiten, Toonbeeld waarschuwt voor het vertrek van docenten en het verhogen van muzieklesgeld en Welzijn Castricum kan met minder geld minder sociale activiteiten uitvoeren.

De organisaties hebben daarom hun hoop gevestigd op de gemeenteraad, die uiteindelijk beslist over het wel of niet verlengen van de subsidie. De 25 raadsleden van totaal acht partijen buigen zich op 27 juni - komende donderdag dus - over ingediende moties en amendementen om de financiële besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders bij te schaven.

In aanloop naar het debat op donderdag zijn al de nodige documenten online gezet. Ik heb ze doorgenomen en bleef hangen bij een amendement (pdf) dat pleit voor het verlengen van de subsidie voor maatschappelijke organisaties, ingediend door GroenLinks, CDA, PvdA, De VrijeLijst en D66. Deze vijf partijen hebben samen 13 van de 25 zetels in handen; een meerderheid van de gemeenteraad dus. En bij een meerderheid wordt een amendement aangenomen, en moet het college de opdracht uitvoeren.

Er gloort dus hoop voor de maatschappelijke organisaties, maar het is nog geen gelopen race. Eerst moet blijken of alle 13 raadsleden van deze partijen voor gaan stemmen. Die kans acht ik groot. Misschien krijgt het amendement steun van de drie resterende partijen: Lokaal Vitaal (6 zetels), VVD (4 zetels) en Forza (2 zetels). Forza heeft zelf in ieder geval een amendement ingediend dat voorstelt om alleen de extra subsidie aan de bibliotheek te verlengen. Dat amendement geef ik weinig kans in de raadszaal.

Het eerder besproken amendement van de vijf partijen stelt overigens voor om de extra subsidie in 2025 alleen uit te keren aan organisaties die het geld écht nodig hebben. In het amendement staat: ‘Organisaties die niet in de problemen komen zonder deze tegemoetkoming hiervan uit te sluiten.’ Welke organisaties naar verwachting uitgesloten gaan worden staat niet in het amendement en is mij ook niet duidelijk.

De partijen willen de honderdduizenden euro’s extra subsidie in 2025 financieren uit een ongebruikt collegewerkprogramma (vier ton), het overschot aan inkomsten toeristenbelasting (132 duizend euro) en indien nodig een deel van de reservepot voor 2026 die een andere bestemming zou krijgen.

Gemeenteraad gaat stemmen over ruimtelijk kader Koekoeksbloem, waar circa 90 appartementen moeten verrijzen

Het ruimtelijk concept stelt twee appartementencomplexen voor. Afbeelding via de gemeente Castricum

De gemeenteraad gaat binnenkort stemmen over het ruimtelijk kader van het nieuwbouwproject aan de Koekoeksbloem, op de locatie waar nu de voormalige Montessorischool staat. De gemeente en woningcorporatie Kennemer Wonen willen de school in de nabije toekomst slopen en er twee losstaande appartementencomplexen voor terugbouwen.

Het ene complex krijgt volgens het ruimtelijk concept vijf bouwlagen met totaal circa 46 sociale huurappartementen, waar het andere complex gaat bestaan uit zes bouwlagen met totaal ongeveer 43 middenhuurappartementen. Geen koopwoningen dus, en ook geen dure huurwoningen. De betaalbare woningbouw is mogelijk omdat niet een winst gedreven ontwikkelaar maar de gemeente eigenaar is van de grond.

Met circa 90 woningen is het nog naamloze plan aan de Koekoeksbloem één van de grootste nieuwbouwprojecten in Castricum. Sommige omwonenden hebben daar moeite mee, merkte ik op inspraakmomenten op het gemeentehuis. Ze vinden het project te massaal voor hun buurt, willen niet naar twee complexen en een grote parkeerplaats kijken en vrezen dat de extra auto’s tot te veel drukte in de buurt gaan leiden.

De gemeente schrijft in een persbericht: ‘Dit plan is in juli 2023 en maart 2024 gepresenteerd aan de buurtbewoners, die hun mening konden geven. Op bepaalde punten is het stedenbouwkundig ontwerp hierop aangepast, ook zijn enkele wensen van omwonenden in het ruimtelijk kader opgenomen.’

Als de gemeenteraad instemt met het ruimtelijk kader, kan Kennemer Wonen het plan verder uitwerken tot een ontwerp. Kennemer Wonen en de gemeente gaan dan een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden, en zeggen dat omwonenden ‘input kunnen geven op het ontwerp van zowel het gebouw als de buitenruimte.’

Ik heb het idee dat sommige buurtbewoners het nieuwbouwplan niet willen afwachten. Het viel mij op dat er in het afgelopen jaar best wat woningen aan de Vleugeltjesbloem, Dotterbloem en Koekoeksbloem zijn verkocht (kijk maar op Funda). Waaronder drie van de vijf woningen die recht uitkijken op de Montessorischool, en straks dus de nieuwbouw. Twee van deze drie woningen zijn in de afgelopen weken verkocht.

Toeval? Dat kan natuurlijk ook. Ik gun de verkopers vanzelfsprekend een mooi volgend huis en de kopers aan de Koekoeksbloem hebben een onderzoeksplicht, dus weten als het goed is dat er nieuwbouw met tientallen parkeerplaatsen tegenover hun huis komt. Of iedereen echt goed onderzoek doet op deze overspannen woningmarkt is een tweede..

3 van de 5 woningen tegenover de toekomstige nieuwbouw zijn in het afgelopen jaar verkocht. Screenshot Google Maps

De voormalige Montessorischool is in opdracht van de gemeente in de afgelopen maanden voor veel geld verbouwd tot tijdelijke huisvestingslocatie voor circa twintig statushouders. In februari gaf de gemeente aan dat het de bedoeling is om het schoolgebouw eind 2025 of begin 2026 te slopen om vervolgens te starten met de nieuwbouw van de appartementen. Een opleveringsdatum is nog niet gecommuniceerd. Kennemer Wonen heeft wel al aangegeven voorstander te zijn van een mix van jongere en oudere bewoners in de appartementen.

Volgende inloopavond Geesterduin 2.0 schuift op en vindt na de zomervakantie plaats

Het huidige Geesterduin, met het parkeerdek. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

De gemeente, Kennemer Wonen en ontwikkelaar Hoorne Vastgoed schuiven de volgende inloopbijeenkomst over woningbouw bij Geesterduin op. De bijeenkomst stond gepland voor de zomervakantie, maar de partijen zeggen meer tijd nodig te hebben om het ontwerp uit te werken en gesprekken te voeren met direct omwonenden. De bijeenkomst staat daarom nu gepland voor na de zomervakantie, op een nog onbekende datum. De partijen zeggen ondernemers, direct omwonenden en andere betrokkenen van tevoren persoonlijk uit te nodigen.

Het is de bedoeling om winkelcentrum Geesterduin een complete metamorfose te geven. Er moeten circa 215 (!) appartementen op en om het winkelcentrum verrijzen, namelijk door verschillende verdiepingen te bouwen. Het huidige voorstel gaat uit van drie tot zeven bouwlagen. Het woonprogramma is als volgt bedacht:

 • 30 procent sociale huur (Kennemer Wonen)

 • 10 procent sociale koop (Kennemer Wonen)

 • 40 procent middenhuur- en middenkoop (Hoorne Vastgoed)

 • 20 procent vrije sectorwoningen (Hoorne Vastgoed)

Het grootste woningbouwplan van Castricum kan op enthousiasme rekenen van woningzoekenden, maar levert sommige buurtbewoners hoofdpijn op. Zij maken zich onder meer zorgen om het verdwijnen van hun uitzicht en vrezen verkeers- en parkeerproblemen in hun straten. Sommige ondernemers in Geesterduin zijn bezorgd dat ze tijdens de ingrijpende verbouwing lange tijd slecht bereikbaar zijn of zelfs dicht moeten, wat tot minder inkomsten kan leiden. Aan de andere kant zijn veel ondernemers wel positief over de komst van 215 appartementen, want de bewoners gaan naar verwachting geld uitgeven in de ondergelegen winkels. Bovendien wil Hoorne Vastgoed zevenhonderd vierkante meter extra winkeloppervlakte toevoegen aan het winkelcentrum. Dat vind ik veel, zeker als je weet dat er op dit moment wat panden leegstaan in het winkelcentrum.

Aan de gemeente en Hoorne Vastgoed de lastige taak om de zorgen en belangen van omwonenden en ondernemers te verwerken in een bouwontwerp en planning waar iedereen zich zo goed mogelijk in kan vinden. Daar blijkt dus meer tijd voor nodig te zijn. Ik ben benieuwd wat de partijen na de zomervakantie presenteren. En of er tegen die tijd meer duidelijk is over het plan om het BP-tankstation uit te kopen. Ik vind het nog steeds verbazend dat dit plan al zo vroeg publiekelijk gedeeld is, want BP weet nu extra goed hoe belangrijk zijn vertrek is om tot het gewenste Geesterduin 2.0 te komen. Het commerciële bedrijf staat dus sterk in zijn onderhandelingen over een uitkoopsom en verhuisregeling. Dat lijkt mij ongunstig voor de gemeente en Hoorne Vastgoed, dat veel betaalbare woningen willen realiseren en de uitkoopsom dus zo laag mogelijk willen houden. Wordt vervolgd.

❓️ Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief las je dat maatschappelijke organisaties vrezen dat een eenmalig verleende subsidie door de gemeente volgend jaar niet terugkeert. Zonder verlenging van de subsidie (totaal circa 650 duizend euro) moet de bibliotheek vestigingen in Limmen en Akersloot sluiten, gaat Toonbeeld het lesgeld verhogen en moet Welzijn Castricum jongerenwerkers ontslaan, zo waarschuwen de organisaties de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat de begroting geen ruimte laat om de subsidie opnieuw uit te keren. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen, maar zoals je in deze nieuwsbrief las lijkt een meerderheid voor een verlenging. Ik was benieuwd wat jij zou doen: de subsidie nog een keer uitkeren of de gemeentekas streng bewaken. Liefst 73 procent van de lezers koos voor dat eerste; interessant om te lezen.

Verleng de eenmalige subsidie aan maatschappelijke organisaties
Aantal stemmen: 82

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Eens, want: (60)

🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ Oneens, want: (22)

Poll van deze week

Vereniging Castricum Veilig (VCV) wil een zuidelijke ontsluitingsroute realiseren die veel verkeer via de Castricummer Werf onder het spoor laat aansluiten op de Heemstederweg, en zo de Laan van Albert’s Hoeve. Zo wordt de Beverwijkerstraatweg rustiger en veiliger en hoeft er geen dure tunnel te komen om meer treinen te laten rijden, vertelt VCV. Ik ben benieuwd wat jij van het prille plan vindt.

Vind jij dat de gemeente serieus onderzoek moet doen naar de voor- en nadelen van een zuidelijke ontsluitingsroute?

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

 • De bibliotheek is een petitie gestart die de gemeente(raad) oproept om niet te bezuinigen op - je raadt het al - de bibliotheek. De petitie heeft op moment van schrijven 726 ondertekeningen. Als je ook wil ondertekenen, kun je dat op deze pagina doen.

 • De griffie van de gemeente Castricum start samen met ProDemos een tweede editie van de gratis cursus Politiek Actief. De eerste cursus, in januari, zat vol. De tweede editie start in september en bestaat uit vijf avondbijeenkomsten. Op die bijeenkomsten leer je wat de gemeente doet, wat de rol is van de gemeenteraad, hoe je als inwoner invloed kunt uitoefenen en meer. Er staan ook ontmoetingen met onder andere de burgemeester op de agenda. Je kunt je aanmelden of meer informatie vragen door te mailen naar [email protected].

 • Kruidvat is verhuisd binnen Geesterduin. Afgelopen donderdag opende de drogist zijn nieuwe winkel, in het voormalige Intertoys-pand. Die winkel is een stuk groter dan de vorige winkel, die naast de Zeeman zat.

 • Het COA heeft moeite om alle statushouders die in het Van der Valk-hotel in Akersloot verblijven, te overtuigen tijdelijke woonruimte in Castricum te kiezen. Tussen de tien en vijftien statushouders willen niet verhuizen naar bijvoorbeeld de verbouwde Montessorischool aan de Koekoeksbloem, schreef het Noordhollands Dagblad deze week. De statushouders zeggen uit hygiëneoverwegingen geen keuken met tien anderen te willen delen en denken dat de gehorige ruimtes afleiden bij het leren van de Nederlandse taal. Een van hen wil graag meer privacy, bijvoorbeeld een studio. Zo werkt het echter niet, zeggen het COA en de gemeente Castricum. Statushouders die het verhuisaanbod (inclusief huurcontract) weigeren, kunnen volgens het Noordhollands Dagblad op straat gezet worden.

 • Deze week zijn de eerste van de 96 flexwoningen op het Berg & Bal-terrein geplaatst. De komende maanden arriveren alle woningen, die bijna kant-en-klaar uit de fabriek komen. Henk Hommes, een van de vrijwillige huisfotografen van deze nieuwsbrief, nam voor mij een kijkje en schoot onderstaande foto.

De eerste flexwoningen staan op het Berg & Bal-terrein. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 176 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens