Nieuws uit Castricum: nieuw zwembad moet in 2027 of 2028 openen

En: hoe veilig is het uitgaanshart van Castricum?

Hallo en welkom bij editie 155 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook 23 nieuwe abonnees. Als je dit leest geniet ik van een weekendje Parijs, maar natuurlijk heb ik deze week weer een e-mail voor je samengesteld met alleen écht lokaal nieuws. Namelijk:

  • Het college maakt duidelijk hoeveel een nieuw zwembad ongeveer gaat kosten en wanneer het moet openen

  • de pont naar Akersloot is al weken langer uit de vaart dan gepland, maar moet binnenkort terugkeren

  • hoe zit het met eventuele stormschade aan de flexwoningen op de Puikman?

  • een zware mishandeling op treinstation Castricum roept (oude) vragen op over de veiligheid in het uitgaansgebied

  • ProRail wil een tunnel onder de spoorovergang aan de Beverwijkerstraatweg, maar de gemeenteraad niet

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Bouw van nieuw zwembad moet volgend jaar starten

Afgelopen vrijdag sprak ik uitgebreid met verantwoordelijk wethouder Roel Beems over de plannen voor een nieuw zwembad op Noord-End. Dit zwembad gaat het verouderde zwembad De Witte Brug vervangen. Een langlopend dossier waar Beems dit jaar serieuze vooruitgang mee wil boeken. Op 8 februari behandelt de gemeenteraad voor het eerst in lange tijd weer concrete besluitvorming rondom het nieuwe zwembad.

Het raadsvoorstel verzoekt de gemeenteraad om in te stemmen een drietal zaken. Ten eerste het college toestemming geven om de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe zwembad voort te zetten, zodat het college onder andere de architect kan vragen om definitieve ontwerptekeningen te maken. Ten tweede akkoord gaan met het voornemen om de toeristenbelasting met vijftig cent per persoon per nacht te verhogen vanaf het jaar dat het zwembad opengaat, wat de gemeente naar schatting ruim driehonderdduizend euro per jaar oplevert. Beems noemt die verhoging ‘heel vriendelijk’ en vindt het ‘niet meer dan logisch dat toeristen via de hogere belasting ook meebetalen aan het zwembad - waar iedereen overigens gewoon een entreebewijs voor moet kopen. Tot slot vraagt het college de gemeenteraad om eerdere besluiten te herbevestigen, zodat het college de komende zes maanden kan gebruiken om meer onderzoek te doen naar vraagstukken die nog openstaan.

Dat zijn er nog een paar, zo blijkt uit het gesprek met Beems. Het college weet nog niet welke subsidies er mogelijk zijn voor het nieuwe zwembad, wat de beste manier is om het nieuwe zwembad te exploiteren, hoe de duurzaam opgewekte energie van het zwembad het beste gebruikt kan worden door omringende huizen en organisaties en hoe de gemeente de extra kapitaallasten kan dekken als de gemeenteraad besluit om in direct een zwembad met twee sporthallen te bouwen in plaats van alleen een zwembad. Die twee sporthallen moeten uiteindelijk sportcentrum De Bloemen gaan vervangen.

In het afgelopen jaar heeft het college beide plannen (een zwembad of een zwembad met twee sporthallen) laten doorrekenen, om tot een complete financiële vergelijking te komen. Het college is - net als een jaar terug - voorstander van het gelijktijdig bouwen van een zwembad met sporthallen. Volgens Beems maakt de doorrekening duidelijk dat de integrale oplossing op de lange termijn lagere jaarlijkse kosten heeft, beter gebruikmaakt van de opgewekte duurzame energie en gunstiger voor de buurt is omdat er een keer gebouwd wordt in plaats van twee keer.

De doorrekening geeft aan dat de totale gemeentelijke investering in alleen een nieuw zwembad subtotaal ruwweg 23 miljoen euro bedraagt, wat bijna 9 miljoen euro meer is dan waar men in 2019 vanuit ging. De subtotaalinvestering in een zwembad met twee sporthallen komt volgens de doorrekening uit op ruwweg 38 miljoen euro. Beems wijt de explosieve prijsstijging aan de fors hogere materiaal- en personeelskosten in de bouw. De wethouder verwacht niet dat de gemeenteraad gaat vallen over de enorme prijsstijging. ‘Dit is helaas de realiteit.’

Het college gaat er ook vanuit dat een zwembad verlieslatend blijft, en dat de gemeente daarom tientallen jaren subsidie moet geven. Bij alleen een zwembad rekent het college op grofweg 1,1 miljoen euro per jaar en bij een zwembad met sporthallen op grofweg 1,7 miljoen euro per jaar. Beems en zijn ambtenaren vinden het overigens realistischer als men de bijdrage aan alleen het zwembad op 2 miljoen euro per jaar schat, want dat bedrag is nodig als in 2035 twee losse sporthallen bij het zwembad gebouwd worden.

De integrale oplossing is daarom eenmalig flink duurder maar op de lange termijn tonnen per jaar goedkoper, luidt de boodschap van het college. En misschien nog wel meer, stipt Beems voorzichtig aan. Hij verwacht dat alleen een zwembad nauwelijks tot geen subsidie gaat krijgen en hoopt op 25 tot 30 procent subsidie voor de investeringskosten van de integrale oplossing. De subsidie zou dan komen voor het plan dat het zwembad via zonnepanelen (een groot deel van) zijn eigen stroom opwekt en gebruikt via een enorme batterij. Het idee is dat omringende organisaties zoals het Jac. P. Thijsse College, Berg en Bal en de korfbalvereniging ook gebruik gaan maken van de lokale energievoorziening.

Ongeacht of de gemeente plan A of B kiest, denkt het college dat de eerste schop in het derde kwartaal van 2025 de grond in kan. De oplevering van alleen een zwembad wordt geraamd op eind 2027, waar een zwembad met sporthallen medio 2028 zou kunnen openen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad na de zomer van dit jaar de knoop doorhakt over de bouw van enkel een zwembad of een zwembad met sporthallen. Of het college tegen die tijd volledige duidelijkheid kan geven over de beschikbare subsidiebedragen, durft Beems niet te zeggen. Daar noemt hij het onderwerp te dynamisch voor.

De wethouder wil over zes maanden wel duidelijk hebben hoe de gemeente indien gewenst de fors hogere kapitaallasten kan dekken en wat de beste exploitatievorm voor het zwembad is. ‘We willen de gemeentelijke bijdrage per jaar zo laag mogelijk maken, maar wel een zwembad bouwen waar inwoners uit Castricum, omringende gemeenten en toeristen graag gebruik van maken.’

Exclusief: veerpont Akersloot al weken langer dan gepland uit de vaart door lastige nieuwe motor

De veerpont Akersloot - die vaart over het Noordhollandsch Kanaal en de oevers van Akersloot en Zuidschermer verbindt - is al sinds 4 december uit de vaart vanwege onderhoud. De gemeente laat een vervangende pont varen voor voetgangers en fietsers, maar op die pont kunnen geen auto’s mee. Automobilisten moeten dus omrijden. In de afgelopen twee weken kreeg ik steeds meer e-mails van automobilisten die aangaven dat de reguliere pont vanaf 16 december weer zou varen, maar nog steeds uit de vaart is.

Automobilisten zeggen het vervelend te vinden dat ze langer moeten omrijden, noemen de communicatie vanuit de gemeente gebrekkig en vinden het raar dat de gemeente niet wil toezeggen dat abonnementhouders een compensatie krijgen voor de periode dat de pont niet vaart. Reden genoeg om de gemeente te vragen wat er aan de hand is.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat de reguliere pont een nieuwe, zuinigere motor krijgt. Die vervanging stond gepland tijdens de onderhoudsbeurt in mei 2023, maar toen bleek de motor niet geleverd te zijn. En kwam de pont dus weer met de oude motor terug in de vaart. Vervolgens werd 4 tot 16 december ingeboekt. ‘Helaas bleek dat het bedrijf dat de motor zou plaatsen op het laatste moment te kampen had met capaciteitsproblemen (ziekte van personeel). Uiteindelijk bleek bij het inbouwen dat de bestelde motor niet paste en werden we genoodzaakt te wachten op levering van de nieuwe motor (de veerpont lag toen al in de werf). De levering van de nieuwe motor duurde helaas langer dan gepland doordat de werf tijdens de feestdagen/kerstperiode, twee weken gesloten was. De juiste motor is op 12 januari geleverd, maar bleek niet het juiste certificaat te hebben. Deze is inmiddels verkregen en de motor wordt momenteel ingebouwd. De inbouw duurt in principe 10 werkdagen. Daarna wordt er getest. Bij een geslaagde test wordt de pont teruggevaren naar de werf in Akersloot. Helaas duurt dit terugvaren ook weer langer door stremmingen op de vaarroute.’

Na deze soap gloort er een klein beetje hoop aan de horizon van het Noordhollandsch Kanaal. Met nadruk op een klein beetje. Want waar de gemeente eerder deze week de ambitie uitsprak dat de pont op 29 januari weer in de vaart komt, meldde ze later deze week dat de scheepswerf vanwege ‘capaciteitsplanning’ pas eind volgende week klaar denkt te zijn met het inbouwen van de nieuwe motor. Een nieuwe datum waarop de pont weer moet varen, deelt de gemeente niet. ‘Wij begrijpen het ongemak en de frustratie van mensen die gebruikmaken van de veerpont gezien de onduidelijkheid.’

Een automobilist met een abonnement betaalt zo’n 22 euro per vier weken voor de pont. De pont is sinds 4 december uit de vaart, dus al zo’n zeven weken. De gemeente gaat echter geen compensatie geven voor de periode 4 tot 16 december, zegt de woordvoerder. ‘Die periode betrof uitgesteld regulier onderhoud. Voor de uit-de-vaart-periode daarbuiten wordt compensatie overwogen.’ Voetgangers en fietsers hoeven niet te rekenen op compensatie, want zij kunnen gebruikmaken van een vervangende pont.

Dakreparatie flexwoningen Puikman legt het af tegen storm Isha

De ravage na de storm. Foto: VLN Nieuws

Enkele uren na het versturen van de vorige nieuwsbrief barstte storm Isha los in Noord-Nederland. De storm bracht Castricum weer in het regionale nieuws, want de brandweer moest laat op zondagavond uitrukken naar de inmiddels beruchte flexwoningen aan de Puikman in Castricum. Houtwerk en andere materialen waren van het grote, platte dak gewaaid.

Dronefoto’s van een fotograaf en een inspectie van de brandweer maken duidelijk wat er speelde. Bouwvakkers waren in de dagen voor de storm op het dak aanwezig om nieuw hout aan te brengen, om eerdere lekkages te verhelpen. Zij zijn bij aanvang van het weekend vertrokken en hebben - ondanks de stormwaarschuwing - alle materialen los op het dak laten liggen. Zo konden houten platen, haspels (die niet nat mogen worden) en andere materialen van het dak afwaaien. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.

Een dak dat last heeft van lekkages knapt doorgaans niet op van een storm. De manager van Flexwonen-NH, exploitant van de flexwoningen, bezweert tegenover NH Nieuws echter dat het dak geen stormschade heeft opgelopen en dat bewoners ook geen klachten gemeld hebben. Ik kan die claim niet onafhankelijk verifiëren, maar heb - anders dan bij voorgaande problemen - deze week geen meldingen van bewoners ontvangen. De manager zegt tegen NH Nieuws dat de aannemer is aangesproken op het laten slingeren van bouwmaterialen en dat het werk ‘afhankelijk van het weer’ in februari afgerond worden.

Raadsvragen over horecaveiligheid na heftige mishandeling van jongeren op treinstation

Een archieffoto van station Castricum door Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Twee jongens van achttien en negentien jaar oud zijn in de uitgaansnacht van 15 op 16 december zwaar mishandeld op het treinstation van Castricum. Op videobeelden van omstanders is te zien dat de jongens apart van elkaar door verschillende andere jongens zo hard getrapt, geslagen en in een wurggreep gehouden zijn dat ze die nacht allebei naar het ziekenhuis afgevoerd zijn. Waar de ene getuige dus filmde - en die beelden op internet plaatste - greep een ander in. De twee jongens herstellen inmiddels thuis van hun verwondingen. Of ze uit Castricum komen wil de politie niet zeggen.

De reden voor de mishandeling is nog steeds onduidelijk. Of alle daders in beeld zijn eveneens. De politie heeft enkele jongeren uit Alkmaar en Heerhugowaard aangehouden en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Paulien Zwikker, gemeenteraadslid van De VrijeLijst, zegt dat sommige Castricumse jongeren door de heftige mishandeling niet meer uit durven te gaan in Castricum. Ikzelf ontving in de dagen na de mishandeling vergelijkbare berichten van enkele jongeren én ouders, die hun kinderen aanraden om station Castricum te mijden.

Zwikker heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de mishandeling en - naar mijn mening nog relevanter - de veiligheid van het horecagebied. Zo vraagt ze of er afspraken gelden over de beveiliging van de horecagelegenheden en treinstation Castricum als de horeca sluit en of de waarnemend burgemeester - hoofdverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid - verscherpte maatregelen en/of toezicht overweegt in te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft nog een paar weken om de vragen van De VrijeLijst te beantwoorden. Ik blijf de zaak volgen.

Opmerkelijk is dat de waarnemend burgemeester tegen het Noordhollands Dagblad zegt dat er twee horecabeveiligers op het treinstation zijn als de laatste trein vanaf Castricum vertrekt. Maar, stipt de krant terecht aan, de mishandeling vond plaats in de minuten dat de laatste trein naar Alkmaar vertrok. Waar waren de twee beveiligers? De waarnemend burgemeester haalt tegenover de krant ook andere veiligheidsmaatregelen aan, waaronder de inzet van live cameratoezicht, politie en undercover handhavers.

Het is - helaas - niet voor het eerst dat Castricum het nieuws haalt vanwege geweld op het treinstation. In september werden drie minderjarigen beroofd en mishandeld door een groep jongeren, in 2022 werd een vrouw verkracht door twee mannen en zeven jaar geleden sloegen tientallen jongeren meerdere jonge slachtoffers het ziekenhuis in. De nieuwste mishandeling maakt duidelijk dat het de gemeente Castricum, politie en horeca-uitbaters zeven jaar na die landelijk uitgemeten veldslag nog steeds niet lukt om het treinstation ten alle tijden veilig te houden.

Ben jij getuige geweest van geweldsincident in december en heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Gemeenteraad botst met ProRail, is fel tegen een tunnel onder het spoor

De spoorovergang aan de Beverwijkerstraatweg. Foto: Bert Westendorp

Een grote meerderheid van gemeenteraad van Castricum is fel tegen het bouwen van een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. De meeste raadsleden vinden een tunnel te polariserend voor de lokale gemeenschap, vrezen dat omringende straten in het centrum veel meer extra auto’s te verwerken krijgen bij een tunnel en zijn niet bereid om diep in de buidel te tasten voor het bouwproject. Volgens een onderzoek zou een tunnel meer dan honderd miljoen euro kosten, waar de gemeente een flink deel van moet betalen. Dat geld is er niet en komt ook niet beschikbaar, zo luidt de boodschap van een meerderheid van de gemeenteraad.

En nu? Zijn er alternatieven? ProRail, de provincie, Rijksoverheid en gemeente Castricum hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toekomst van de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg en concluderen (pdf) juist dat een tunnel de enige mogelijkheid is om de overgang veilig te houden als het treinverkeer toeneemt.

De NS en ProRail willen vanaf 2030 twee extra intercity’s per uur laten rijden langs Castricum, en vanaf 2036 nóg meer treinen laten rijden door het spoorboekje te optimaliseren. Dat lukt volgens de partijen niet als de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg gelijkvloers blijft. Niet alleen omdat de bomen dan bijna het hele uur gesloten zijn vanwege de vele treinen, maar ook omdat ze vrezen voor ongelukken met mensen die nog even willen oversteken.

Maar de gemeenteraad van Castricum heeft verantwoordelijk wethouder Valentijn Brouwer (verkeer) een duidelijke boodschap meegegeven: een tunnel in het centrum is geen optie.

❓️ Poll van de week

Vorige week las je dat de gemeente overweegt om de renovatie van de Rijksweg in Limmen niet af te ronden omdat het project alsmaar duurder wordt. De gemeente zegt niet wéér de portemonnee te gaan trekken. Ik was benieuwd welk einde jullie verwachten, en dat is wel duidelijk.

Hoe eindigt de renovatie van de Rijksweg?
Aantal stemmen: 131

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Compleet, dus de gemeente trekt weer de portemonnee (102)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Incompleet, de gemeente houdt voet bij stuk (29)

Poll van deze week

In deze nieuwsbrief las je een uitgebreid artikel over de zware mishandeling op het treinstation. En dat een lokale partij van de gemeente wil weten hoe het station in uitgaansnachten beveiligd wordt. Hoe denk jij over de huidige situatie?

Is station Castricum veiliger te maken?

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

  • Vorige week schreef ik dat verschillende mensen bezwaar hebben gemaakt tegen de verkoop van gemeentegrond aan projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed, dat winkelcentrum Geesterduin volledig wil verbouwen. Maar dat klopt niet, meldt de gemeente na het lezen van die zin. ‘Tegen de verkoop van de grond kan geen bezwaar worden gemaakt. Er kan wel een kort geding aanhangig gemaakt worden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Dan moet je wel als particulier een gerechtvaardigd belang hebben. De particulier moet ook als gegadigde voor de grond kunnen worden aangemerkt. Bezwaar- en beroepsmogelijkheid is er in het kader van de nog te starten ruimtelijke procedure resulterend in een omgevingsvergunning.’

  • In de vorige nieuwsbrief las je over het faillissement van bloemenwinkelketen Bloemen van Nuijens, dat ook winkels in Castricum en Limmen heeft. Deze week is er beter nieuws: de rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor een doorstart, waarbij Bloemen van Nuijens naar verwachting alleen de winkel in het winkelcentrum in Heerhugowaard afstoot en vijf medewerkers ontslag krijgen. Lees verder bij het Noordhollands Dagblad.

  • De winkel in de Torenstraat waar voorheen Bakkerij Burgmeijer in gevestigd was, is deze week in de verhuur geplaatst. De zaak van Burgmeijer werd begin 2023 overgenomen door bakkerij Goemans, dat beloofde door te gaan met de winkel. Een paar maanden later brak het bedrijf die belofte door de zaak te sluiten.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 155 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens