Nieuws uit Castricum: miljoenen euro's extra nodig voor ICT

En nog veel meer nieuws.

Hallo en welkom bij editie 147 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook nieuwe abonnees. Nog maar elf abonnees en deze e-mail heeft duizend vaste lezers. Stiekem hoop ik die mijlpaal eind deze maand te bereiken, als de nieuwsbrief drie kaarsjes uitblaast.

In deze bomvolle e-mail praat ik je bij over:

  • de frustratie van een lokaal actiecomité over het geplande IKC aan de Vondelstraat

  • de stijgende kosten van drinkwater

  • waarom de BUCH 6 miljoen euro extra nodig heeft voor ict

  • de pont naar Akersloot, die tijdelijk uit de vaart gaat

  • dat de BUCH goed uit een integriteitsonderzoek komt

  • vragen rondom de komst van flexwoningen

  • politieke bemoeienis rondom het Twitter-gedrag van een raadslid en wethouder

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Exclusief: Actiecomité Cunera blijft hopen op een duolocatie voor het nieuwe IKC

In de vorige nieuwsbrief las je dat het er sterk op lijkt dat de Vondelstraat in Bakkum een Integraal Kindcentrum (IKC) krijgt. Dit IKC moet verrijzen op de locatie van de huidige Cunera-basisschool. De gemeenteraad neemt op 7 december een besluit over de locatie. Jarenlang was er geen politieke meerderheid voor een locatie, maar na een draai van verschillende politieke partijen is die er nu wel. Lokaal Vitaal (de grootste partij) gaf het zetje; die partij wilde eerder bouwen aan de Professor Winklerlaan maar nu aan de Vondelstraat.

Het Actiecomité Cunera, bestaande uit een deel van Cunera-ouders en omwonenden) is op zijn zachtst gezegd niet blij met het politieke voornemen om de Vondelstraat te kiezen voor het IKC. Het comité zet zich al tijden in voor een duolocatie, dus kleinere nieuwbouw aan de Vondelstraat én aan de Professor Winklerlaan. En zolang er geen besluit genomen is, blijft het comité hopen dat de gemeenteraad tóch kiest voor een duolocatie.

In een nieuwe brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders legt het actiecomité nogmaals uit waarom zij tegen een IKC aan de Vondelstraat is (te groot, te weinig buitenruimte en te drukke verkeerssituatie). En hekelt zij de politieke gang van zaken. Zo ontkracht het actiecomité de politieke uitspraak dat zij overlegd heeft met Lokaal Vitaal (‘men heeft ons slechts telefonisch meegedeeld dat het standpunt is gewijzigd’) en stelt het actiecomité dat het college nog niet inhoudelijk geantwoord heeft op gestelde vragen van ouders en omwonenden.

Verantwoordelijk wethouder Valentijn Brouwer stelt dat de informatieverzoeken van het actiecomité wél beantwoord zijn en dat er uitnodigingen verstuurd zijn aan omwonenden en later specifiek vertegenwoordigers van de buurt. ‘Maar de vertegenwoordigers uit de Vondelstraat hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een afspraak.’ Het actiecomité ontkracht dat en stelt uitgenodigd te zijn voor een kennismakingsgesprek met Brouwer als nieuwe wethouder. Brouwer zegt dat ouders van Cunera in de periode oktober-november een gesprek gevoerd hebben met Tabijn om onduidelijkheden de wereld uit te helpen.

Het college en nu ook een meerderheid van de politieke partijen prefereert één IKC-locatie boven een duolocatie omdat onderzoek aantoont dat bouwen op één locatie sneller en goedkoper is. Bovendien blijft de andere locatie dan vrij voor andere doeleinden, bijvoorbeeld woningbouw of een verhuizing van de Vrijeschool. Die school zit nu bij de Dorpsstraat maar zei een paar jaar geleden dat zij graag wil verhuizen naar een beter pand dat dichterbij de natuur zit. Het actiecomité Cunera schrijft in de brief te vermoeden dat de Vrijeschool naar de Professor Winklerlaan gaat en dat het IKC Cunera daarom aan de Vondelstraat moet verrijzen. Wethouder Brouwer weerspreekt dat met klem. ‘Het is echt niet zo dat we hierop aan het voorsorteren zijn. De Vrijeschool heeft ongeveer een jaar geleden de voorkeur uitgesproken om op de huidige locatie te blijven, maar daar moet de gemeenteraad zich nog over uitspreken.’

Besluitvorming op 7 december, informatie over de toekomst van de Vrijeschool volgt later.

Het drinkwater wordt duurder

Je betaalt volgend jaar meer voor drinkwater. Drinkwaterbedrijf PWN rekent op jaarbasis op een stijging van tien euro voor een gemiddeld huishouden. Dat komt omdat PWN vanwege inflatie, gestegen lonen en investeringen in infrastructuur en productielocaties het tarief per duizend liter drinkwater verhoogt. Voor duizend liter drinkwater betaal je volgend jaar 1,77 euro. Dat bedrag is inclusief negen procent btw maar exclusief belasting op leidingwater en exclusief het jaarlijkse vastrecht á bijna tachtig euro. Volgens PWN gebruikt een gemiddeld persoon - dus geen huishouden - 122 liter water per dag. Het grootste deel van die 122 liter gaat op aan douchen.

BUCH heeft 6 miljoen euro extra nodig voor ICT

Regelmatig lees je in deze nieuwsbrief dat de BUCH - de werkorganisatie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo - extra geld nodig heeft om naar behoren te blijven functioneren. De ene keer komt dat door gestegen personeelskosten, de andere keer door financiële tegenvallers. Deze keer meldt de BUCH dat de kosten voor ict, dus bijvoorbeeld computers, netwerkbeheer en gespecialiseerde medewerkers, harder stijgen dan vooraf begroot.

Om de ict-organisatie goed te laten functioneren, vraagt de BUCH om bijna twee miljoen euro extra voor 2024. In de jaren erna zijn ook miljoenen extra nodig. In totaal wil de BUCH 6,54 miljoen euro van de vier gemeenten, die het bedrag via een vaste verdeelsleutel betalen. De roep om extra budget komt vlak nadat de vier gemeenteraden hun begrotingen voor 2024 goedgekeurd hebben. De extra ict-bedragen zijn hier niet in meegenomen en dus een tegenvaller voor de gemeenten.

De BUCH verdedigt de vraag om extra geld met een benchmark die het ict-budget per inwoner uiteenzet. Een BUCH-inwoner betaalt 91 euro aan ict, waar 96 euro gemiddeld is in de benchmark en 98 euro gemiddeld is voor gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. De BUCH heeft iets meer dan honderdduizend inwoners, en vraagt tot dusver dus minder geld dan gemiddeld voor ict. Als de gemeentebesturen de extra ict-miljoenen goedkeuren, stijgt het gemiddelde ict-budget per BUCH-inwoner aanzienlijk.

Pont Akersloot tijdelijk uit de vaart

De pont naar Akersloot gaat twaalf dagen uit de vaart omdat de pont een nieuwe motor krijgt. Die nieuwe motor is zuiniger en schoner en zou eigenlijk tijdens de onderhoudsbeurt van de pont in mei geïnstalleerd worden. Dat ging niet door omdat de levering van de motor vertraging opliep.

Op 4 december gaat de pont uit de vaart, uiterlijk 16 december keert de pont terug. In de vervangingsperiode vaart een andere pont waar alleen voetgangers en fietsers gebruik van kunnen maken. Auto’s moeten in die periode dus omrijden. De vervangende pont vaart ook via een aangepaste dienstregeling: maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 en in het weekend tussen 08:00 en 19:00. Als de reguliere pont terugkeert, vaart die direct weer volgens zijn normale dienstregeling.

BUCH komt goed uit integriteitsonderzoek

Bij de BUCH - dus Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo - werken integere ambtenaren. Die conclusie kun je wel trekken uit het onderzoek van RTL Nieuws naar meldingen van wangedrag en niet-integer handelen onder ambtenaren bij alle gemeenten in Nederland. RTL Nieuws vroeg alle 342 gemeenten naar hun meldingen. 332 van de 342 gemeenten reageerden en waren samen goed voor 3300 meldingen, te wijten aan ruim 900 gemeenteambtenaren.

De BUCH telt in het onderzoek van RTL Nieuws als één gemeente en noteert totaal vier meldingen. Eén op het gebied van financiële schendingen en drie rondom ongewenste omgangsvormen. Twee van de vier meldingen zijn volgens het onderzoek als gegrond verklaard. De eerste: de BUCH heeft aangifte gedaan in een zaak die in het onderzoek de beschrijving ‘domeinmanager verdacht van fraude door betaalbaar stellen van valse facturen’. Klinkt dat als de ambtenaar die een paar jaar geleden wegens vermeende fraude met ICT-bedrijven ontslagen werd, zijn ontslag aanvocht en van de rechter een schadevergoeding van 75 duizend euro kreeg omdat de BUCH zijn fraude niet kon bewijzen? Dat vermeldt het onderzoek niet.

De tweede melding die gegrond verklaard is, draagt de omschrijving ‘collega’s willen niet meer samenwerken met betrokkene door houding, verbale agressie en schelden.’ De ambtenaar in kwestie heeft volgens het onderzoek een officiële waarschuwing gekregen.

Het RTL Nieuws-onderzoek geeft de andere twee meldingen over ongewenste omgangsvormen door BUCH-ambtenaren het label ‘onbekend’, en weet op basis van de informatie dus niet of de meldingen gegrond, deels gegrond of ongegrond waren.

Sportcentrum de Bloemen en politici hebben veel vragen over komst van 96 flexwoningen

In de vorige nieuwsbrief las je dat de gemeente en Kennemer Wonen van plan zijn om 96 flexwoningen te plaatsen op het sportcomplex Berg en Bal. Berg en Bal grenst aan sportcentrum de Bloemen, dat dus een directe buur wordt van de flexwoningen met spoedzoekers, jongeren en statushouders.

Michiel Schoenmaker, exploitant van sportcentrum de Bloemen, heeft nog veel vragen over de komst van de flexwoningen. Die vragen heeft hij per brief (pdf) aan het college gestuurd. In de pdf vind je ook de antwoorden van het college, net als vragen van verschillende politieke partijen en bijbehorende antwoorden.

Het college is voornemens om twee complexen van totaal 96 flexwoningen neer te zetten, waarvan er 36 bedoeld zijn voor eenpersoonshuishoudens. Nog eens 36 woningen zijn bedoeld voor tweepersoonshuishoudens. De resterende 24 woningen zijn ontworpen voor driepersoonshuishoudens. Er komen dus maximaal 180 mensen te wonen.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het plan voor de flexwoningen, en ook goedkeuring geven om 175 duizend euro (pdf) uit de algemene reserve aan het project uit te geven. Het college noemt de (tijdige) beschikbaarheid van nutsvoorzieningen als stroom een aandachtspunt. Kennemer Wonen heeft al een aanvraag ingediend, maar het is onduidelijk op welke termijn Liander de flexwoningen kan aansluiten op het stroomnet.

College moet opheldering geven over Twittergedrag van raadslid en wethouder

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) moet schriftelijk antwoord geven over een opmerkelijke tweet van gemeenteraadslid Ralph Castricum. De vragen zijn ingediend door PvdA Castricum.

Ralph Castricum, fractievoorzitter van Forza Castricum, plaatste op verkiezingsdag een tweet waarin hij stemmers van GroenLinks-PvdA opriep om twee bolletjes op het stembiljet rood te kleuren. Wat hij niet meldde, is dat zo’n stembiljet ongeldig verklaard zou worden. Wethouder Roel Beems (Lokaal Vitaal) gaf de tweet een like (vind ik leuk). Ik stelde Ralph Castricum dezelfde dag vragen over zijn actie, kreeg te horen dat ik ‘maar een stukje moest schrijven voor mijn suffe blaadje’ en deed dat. Kort na publicatie stuurde Ralph Castricum mij privéberichten waarin hij claimt dat hij door mijn publicatie haatberichten ontvangt omdat ik zijn partij extreemrechts noem. Het raadslid schrijft in de berichten ook dat hij mij verantwoordelijk houdt als hem iets overkomt. Een poging tot intimidatie die ik gemeld heb bij Persveilig, een initiatief van de journalistieke vakbond, het Openbaar Ministerie en de politie.

PvdA Castricum wil via de schriftelijke vragen aan B&W weten hoe de burgemeester en wethouders denken over de tweet van Castricum en de like van een van de wethouders. Onderstaande afbeelding toont de brief. Ralph Castricum heeft op X (voorheen Twitter) al van zich laten horen. Hij vindt de vragen van PvdA ‘zinloos’ en stelt dat het college betere dingen te doen heeft dan deze vragen beantwoorden. Het college heeft dertig dagen voor de beantwoording.

❓️Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief kon je een poll invullen. Dat komt omdat ik tegenwoordig betaal voor het programma waarmee ik de nieuwsbrief maak en stuur, en zo toegang heb tot meer functies. Daarover later meer. Het lijkt mij leuk om elke week een poll te delen en de resultaten van de vorige poll te delen. Ik trap daarom af met de resultaten van de poll van vorige week;

Had jij deze lokale verkiezingsuitslag verwacht?
Aantal stemmen: 74

🟨🟨🟨🟨🟨⬜️ Zeker (24)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Een beetje (28)

🟨🟨🟨🟨⬜️⬜️ Helemaal niet (22)

Poll van deze week:

Ben jij voorstander van 96 flexwoningen naast sportcentrum de Bloemen?

De gemeenteraad buigt zich over het plan van het college en Kennemer Wonen.

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

  • Een 15-jarige (!) jongen uit Castricum is deze week opgepakt in Amsterdam omdat hij verdacht wordt van een gewapende overval op een nachtwinkel. De jongen schoot in de winkel en tijdens een achtervolging, maar werd op de vlucht tegen de grond gewerkt door de winkeleigenaar en omstanders. Lees verder in dit artikel.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 147 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens