Nieuws uit Castricum: hoe tevreden ben jij over het afvalbeleid?

En: statushouders aan de Stetweg

Hallo en welkom bij editie 170 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook 22 nieuwe abonnees! Deze week is de grens van 1400 lezers gepasseerd, dus op naar de 1500.

Alvast voor in je agenda: op 26 mei sta ik tussen 11:00 en 17:00 op de zomermarkt in het centrum met een kraam en ambassadeurs om het gesprek aan te gaan met lezers en meer mensen te wijzen op mijn nieuwsbrief. Meer informatie, onder meer over de plek waar ik mag staan, volgt. Ik hoop je de 26ste te ontmoeten!

In deze nieuwsbrief praat ik je bij over:

 • de impact van het vernieuwde afvalbeleid (en dat is boeiender dan je misschien denkt)

 • hoe de gemeente zich voorbereidt op de huisvesting van statushouders aan de Stetweg in Bakkum

 • de opening van de strandpost van de Reddingsbrigade en EHBO Castricum op het strand

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Exclusief: Dit wil je weten over het vernieuwde afvalophaalschema, luiercontainers en de milieustraat

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente het ophaalschema van afval van laagbouw (lees: woningen) veranderd. GFT (de groene bak) en PMD (de oranje bak) kon je voorheen één keer per drie weken aan de weg zetten, nu één keer per twee weken. Restafval (de grijze bak) kon je ook één keer per drie weken laten legen, nu één keer per vier weken. Het vernieuwde ophaalschema heeft geleid tot enkele tientallen bewonersvragen en een kleine verschuiving in het type en de hoeveelheid afvalbakken, zo blijkt uit een gemeenterapport (pdf) dat de eerste maanden onder de loep neemt.

De gemeente vindt dat het vernieuwde ophaalschema beter past bij de mate waarin Castricummers hun afvalstromen scheiden. Wie beter scheidt, hoeft de restafvalbak minder vaak te laten legen en betaalt daarom minder, zo luidt de redenatie van de gemeente. Een Castricums huishouden betaalde vorig jaar gemiddeld 277 euro aan afvalstoffenheffing, tientallen euro’s minder dan het Noord-Hollands gemiddelde van 337 euro (bron: voorcalculatie Rijkswaterstaat).

Gaat het vernieuwde ophaalschema leiden tot nóg betere scheiding? De gemeente verwacht van wel. Vorig jaar, nog zonder nieuw ophaalbeleid, hebben Castricummers in ieder geval geen noemenswaardige stap gezet: er werd gemiddeld 100,5 kilo restafval per Castricummer geleegd, slechts honderd gram minder dan in 2022. De auteur van het gemeenterapport weet die honderd gram mooi te verkopen.‘De inwoners van Castricum zijn onverminderd goed bezig. De hoeveelheid restafval in kilo per inwoner is licht gedaald ten opzichte van 2022.’

PMD dan. Vorig jaar lieten we per persoon gemiddeld 34 kilo PMD legen, tegenover 36 kilo in 2022. We hebben PMD wel beter gescheiden, zegt de gemeente. Er werd minder afgekeurd, wat betekent dat er minder restafval in de bak zat. Tot slot GFT. Vorig jaar lieten we per persoon gemiddeld 141,4 kilo GFT legen, wat meer is dan de 129,67 kilo in 2022. Dat komt omdat 2022 lange droge perioden kende, redeneert de gemeente.

Door naar het nieuwe afvalbeleid, waarvan de gemeente dus hoopt dat we nog beter gaan scheiden. Om te controleren in hoeverre dat lukt, heb ik gekeken naar verschuivingen in het aanvragen of teruggeven van GFT- en restafvalbakken door de duizenden Castricumse huishoudens. Je kunt geen grotere of extra PMD-bak aanvragen.

In de eerste drie maanden van 2024 hebben 9 Castricumse huishoudens besloten om hun 240 liter-restafvalbak om te ruilen voor een kleiner 140 liter-exemplaar. Daar staat tegenover dat 17 huishoudens juist gewisseld zijn van een 140L- naar 240L-restafvalbak. De gemeente vraagt mensen niet waarom zij dit doen. Daarnaast hebben 16 huishoudens een extra restafvalbak aangevraagd - daar betaal je extra voor. En 16 huishoudens hebben in dezelfde periode een extra GFT-container teruggebracht. Allemaal geen grote verschuivingen ten opzichte van 2022, zo blijkt uit het rapport.

De beperkte impact van de vernieuwde afvalophaalfrequentie betekent niet dat iedereen tevreden is. Ik ging recent kijken bij twee gezinnen in Bakkum die zo ontevreden zijn over het gemeentebeleid dat ze zelf maatregelen genomen hebben. De gezinnen - ze blijven graag anoniem - met allebei meerdere kleine kinderen zeggen dat meerdere bakken één keer per vier weken laten legen onvoldoende is.

Ze hebben te snel te veel afval. Dat komt volgens de bewoners onder andere omdat zij geen luiercontainer in de buurt hebben - waar je als ouder gratis vieze luiers in kunt gooien - en restafval sinds een paar jaar niet meer naar de milieustraat gebracht mag worden. De bewoners hebben na een lange mailwisseling met de gemeente (in mijn bezit) besloten om gezamenlijk een 660L-restafvalbak te huren bij afvalbedrijf GP Groot. GP Groot leegt die bak om de week. De gezinnen betalen hier allebei zo’n veertig euro per maand voor, maar zijn er blij mee omdat ze nu uitkomen. Onderstaande foto maakt duidelijk hoe groot de GP Groot-bak is ten opzichte van 240L-bakken van de gemeente.

Twee buren in Bakkum delen een GP Groot-restafvalbak. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Hoeveel Castricumse gezinnen eigen maatregelen genomen hebben omdat ze ontevreden zijn over het afvalbeleid van de gemeente is mij onbekend. Ik vraag er later in deze nieuwsbrief naar via een poll.

Ik heb de gemeente wat vragen gesteld over het huidige afvalbeleid, bijvoorbeeld of er plannen zijn om het aantal luiercontainers in de gemeente te vergroten. Er is bijvoorbeeld geen luiercontainer in Duin en Bosch, terwijl hier relatief veel jonge gezinnen wonen. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er ‘naar verwachting later dit jaar’ twee luiercontainers bijkomen, één in Duin en Bosch en één in Limmen-West. Omwonenden krijgen hier t.z.t. bericht over, belooft de gemeente.

Dan de milieustraat aan de Schulpstet, in de volksmond ook wel bekend als ‘de stet’. Tot een paar jaar terug kon je er kosteloos zonder echte vragen zakken restafval weggooien, maar een nieuw afvalbeleid met de focus op scheiden maakte hier een einde aan. Volgens de gemeente gaan sindsdien per jaar minder dan tien van de duizenden afvalvragen over het al dan niet mogen weggooien van restafval bij de milieustraat. ‘We lezen soms op sociale media dat de wens er is bij onze inwoners’, voegt een woordvoerder toe. De gemeente overweegt op dit moment niet om weer zakken restafval aan te nemen; dat past niet bij het afvalbeleid.

Er zijn ook geen plannen om meer bovengrondse PMD-containers te plaatsen. Zulke containers staan bijvoorbeeld op de Brink en bij Geesterduin. Volgens de gemeente gooien mensen relatief veel niet-PMD in de containers, wat de gemeente een rekening oplevert van de afvalverwerker. Appartementbewoners, die hun PMD enkel kunnen scheiden via de enkele bovengrondse containers, mogen PMD ook bij hun restafval gooien in hun reguliere ondergrondse afvalcontainers. Zij betalen minder per leging en de gemeente zegt dat hun afval nagescheiden wordt bij de afvalverwerker. Die laatste bewering kan ik op dit moment niet onafhankelijk controleren.

Wel te controleren is de claim van sommige mensen dat het minder vaak laten ophalen van de restafvalbak sinds 1 januari leidt tot meer afvaldumpingen in het bos. PWN, opdrachtgever van de boswachters die ook in het bos van Castricum patrouilleren, zegt desgevraagd ‘geen uitzonderlijke situatie te zien met betrekking tot afvaldumping in het Noordhollands Duinreservaat.’

Een lang verhaal over afval, maar afval is iets waar we allemaal elke dag mee te maken hebben. Hopelijk verduidelijkt dit stuk het afvalbeleid van de gemeente. Heb jij een duidelijke mening over het afvalbeleid, dan hoor ik graag van je via een antwoord op de poll onderaan dit artikel. Als je mij wil bedanken voor de uren die ik dit artikel heb gestoken, dan kun je een donatie via Tikkie of mijn bankrekening overmaken. Bedankt!

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Gemeente bereidt zich voor op opvang statushouders aan Stetweg in Bakkum

De huisvestinglocatie vorige maand. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

De gemeente Castricum bereidt zich voor op de huisvesting van 21 statushouders in de voormalige John Deere-showroom aan de Stetweg in Bakkum. In die sterk verouderde en al jaren leegstaande showroom, gelegen aan het spoor, komen statushouders - asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben - te wonen in containers. Die containers zijn recent via vrachtwagens op het terrein geplaatst en vervolgens door grote deuren in de showroom gereden.

Wanneer de eerste statushouders hun intrek nemen, is nog niet duidelijk. Hoe de containers er van binnen uitzien en hoe de voorzieningen voor statushouders geregeld zijn ook niet. Komende woensdag geven wethouders Paul Slettenhaar (wonen) en Wilma van Andel (sociaal domein) mij en andere journalisten een rondleiding. Verwacht in de volgende nieuwsbrief dus een (foto)verslag van de huisvestinglocatie, waar veel om te doen is.

Sommige omwonenden vrezen overlast van statushouders, waar anderen juist pleiten voor een warm welkom van hun nieuwe buren en een derde groep stelt dat de containers naast het spoor geen waardige woonruimtes zijn voor mensen die willen integreren in Castricum.

De gemeente kan de locatie naar verwachting een paar jaar gebruiken om statushouders op te vangen. Dreef Beheer, eigenaar van de grond en het bedrijf achter de vastgoedtak van supermarkt DekaMarkt, wil al jaren een DekaMarkt met bovengelegen appartementen op deze plek bouwen. Dat lukt door stroeve regelgeving nog niet. Dreef Beheer verwacht over een paar jaar eindelijk groen licht te hebben om de huidige bebouwing te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen.

Heb jij een prangende vraag over de huisvesting van statushouders op deze locatie? Ik hoor je graag vertrouwelijk via een antwoord op deze e-mail om informatie te verzamelen in aanloop naar de rondleiding op woensdag.

Strandpost Reddingsbrigade en EHBO is weer open

De strandpost van de Reddingsbrigade en EHBO Castricum is vanaf zondag - voor veel nieuwsbrieflezers betekent dat vandaag - weer geopend. Burgemeester Ben Tap verricht de opening samen met de voorzitters van de Reddingsbrigade en EHBO Castricum, waarna genodigden - zoals ondergetekende - een rondleiding krijgen door de post.

Vorig jaar is er een compleet nieuwe strandpost geplaatst. Strandbezoekers kunnen er terecht met vragen over veilig zwemmen, maar bijvoorbeeld ook om kwallenbeten en andere verwondingen te laten behandelen. De strandpost is voor veel strandgangers een bekend aanzicht en staat grofweg tussen de paviljoens Zeezicht en Club Zand.

Heb jij een vraag over de strandpost, Reddingsbrigade of EHBO Castricum? Ik hoor ‘m graag op tijd via een antwoord op deze e-mail, dan kan ik de vraag zondagmiddag stellen tijdens de rondleiding.

❓️ Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief las je dat de NS een confrontatiescherm gaat plaatsen in de bewaakte fietsenstalling bij het treinstation van Castricum. Op dit scherm zie je jezelf live bij het brengen of ophalen van je fiets. Het scherm moet fietsendieven duidelijk maken dat ze gefilmd worden, met het doel het aantal fietsendiefstallen terugdringen. De meeste nieuwsbrieflezers hebben vooralsnog weinig vertrouwen dat dat gaat lukken, zo blijkt uit de poll van vorige week.

Een confrontatiescherm in de bewaakte fietsenstalling:
Aantal stemmen: 152

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ gaat dieven vast afschrikken (22)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 gaat geen indruk maken op dieven (119)

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Anders, namelijk: (11)

Poll van deze week

In het begin van deze nieuwsbrief las je mijn verhaal over het afvalbeleid van de gemeente, waar veel mensen blij mee lijken te zijn. Sommige mensen niet. Ik ben benieuwd of jij tevreden bent over het afvalbeleid of dat je ruimte voor verbetering ziet. Graag hoor ik je mening via onderstaande poll.

Ben jij blij met het afvalbeleid?

Login or Subscribe to participate in polls.

Agenda:

 • Op 16 mei vindt er een commissiebehandeling plaats over het collegevoorstel om 770 duizend euro extra beschikbaar te stellen om de renovatie van de Rijksweg te voltooien. In de vorige nieuwsbrief las je hier een uitgebreid artikel over.

 • Ook op 16 mei: een presentatie aan de gemeenteraad over hoe haalbaar het is om twee omniparken te realiseren in Akersloot en Limmen. Er zijn aparte haalbaarheidsonderzoeken gedaan. Die geven een goed beeld van hoe realistisch de wensen van uiteenlopende sportverenigingen zijn. Kort door de bocht snijdt het geen hout om in Limmen een skeelerbaan en extra sporthal (netto investering geraamd op 4,5 miljoen euro) te realiseren. Een extra (kunst)voetbalveld kan, maar kan leiden tot verzoeken van andere voetbalclubs die ook een kunstgrasveld (erbij) willen. Lees het onderzoek over een omnipark in Limmen hier. Ik vind het onderzoek voor Akersloot (pdf) positiever, maar aan dit project hangt ook een hoog prijskaartje. Na aftrek van subsidies en potentiële opbrengsten uit de herontwikkeling van vrijgekomen grond, blijft er een rekening van zeven miljoen euro openstaan - waarschijnlijk voor de gemeente. De vraag is of de gemeente zoveel kan en wil investeren.

 • Zoals ik in het begin van deze nieuwsbrief al schreef, sta ik op zondag 26 mei op de zomermarkt in het centrum. Op welke locatie precies hoor ik pas kort van tevoren en lees je daarom in de nieuwsbrief die je op de 26ste ontvangt. Het lijkt me heel leuk om je tussen 11:00 en 17:00 te ontmoeten op de markt.

Kort nieuws:

 • In de vorige nieuwsbrief vroeg ik negentig seconden van je tijd om een enquête in te vullen over wat je van Nieuws uit Castricum vindt. Veel dank aan de 223 mensen die ‘m hebben ingevuld! Mocht je de enquête gemist hebben en mij willen helpen dan kun je ‘m hier alsnog invullen.

 • De gemeente Castricum weigert de organisatie Gripzorg een vergunning te geven voor het verlenen van permanente pedagogische zorg aan vijf jongeren in een pand aan de Helmkade in Castricum. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad op basis van een rechtszaak tussen de gemeente en Gripzorg. De gemeente wil geen vergunning verlenen omdat het pand de bestemming wonen heeft en niet zorgverlening. Gripzorg vindt dat de jongeren, inclusief 24-uurs toezicht, er voornamelijk zelfstandig wonen en dat de vergunning daarom niet geweigerd mag worden. Opmerkelijk: deze zaak kwam aan het rollen toen de woning verbouwd werd en een omwonende om handhaving vroeg. Daaruit bleek dat Gripzorg na de start in 2021 geen vergunning heeft aangevraagd.

 • Het voormalige Decokay-pand in de Burgemeester Mooijstraat is na maanden leegstand verhuurd. Dat zag ik van de week via verhuurd-stickers en bevestigt makelaar Teer aan mij. Heb jij informatie over de nieuwe huurder, dan hoor ik graag vertrouwelijk van je via een antwoord op deze e-mail.

 • Sukha Life kan doorgang vinden. De onderneemster die het voormalige ING-kantoor in de Burgemeester Mooijstraat wil omtoveren tot een foodbar, flexwerkplek en locatie voor massages en andere behandelingen, heeft via een crowdfundingsactie de benodigde 65 duizend euro startkapitaal opgehaald.

 • Een derde retailnieuwtje: het pand aan de Dorpsstraat waar jarenlang slager Van der Meer in zat, staat op Funda in Business. Een nieuwe huurder moet 1300 euro per maand exclusief btw neertellen voor de winkelruimte.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 170 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens