Nieuws uit Castricum: hete hangijzers aan nieuwe plannen

Vijf keer écht nieuws in één mail

Hallo en welkom bij editie 140 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook acht nieuwe abonnees. Na een heerlijke vakantie in Portugal heb ik een bomvolle e-mail voor je met nieuws van de afgelopen twee weken en een vooruitblik op de agenda. Zo ben je weer helemaal bij. In deze e-mail lees je:

 • over het voornemen voor extra woningen, een klaslokaal en tientallen parkeerplaatsen in een nieuw natuurgebied

 • over een overwinning voor woningbouw bij Geesterduin, met het BP-tankstation als heet hangijzer

 • dat 1 op de 3 Castricummers zich eenzaam voelt

 • dat de bouw van negentig appartementen in Akersloot volgende maand start

 • over een nieuwe gemeentewebsite die jou informeert over verduurzamingsvraagstukken

 • kort- en agendanieuws

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Zanderij Noord moet natuur worden, maar met extra woningen, een klaslokaal en mogelijk 60 parkeerplaatsen

De bollenvelden op Zanderij Noord moeten veranderen in natuur, maar niet iedereen wil dat. Sommige omwonenden en andere betrokkenen hebben felle kritiek op de plannen, waar al jaren aan gewerkt wordt. In de vorige nieuwsbrief las je dat zes van de elf grondeigenaren van Zanderij Noord een overeenkomst met de gemeente gesloten hebben, maar dat vijf zich dus blijven verzetten. Maar hier moet ik een rectificatie melden, want dat klopt niet. Er zijn namelijk niet elf maar twaalf grondeigenaren en slechts één blijft zich op dit moment verzetten tegen de plannen. De gemeente is namelijk maatwerkafspraken aan het maken met vijf andere grondeigenaren, maar noemde dat niet in het persbericht. Daar is bij mij verwarring over ontstaan.

Met medewerking van elf van de twaalf grondeigenaren staan de gemeente, provincie Noord-Holland, PWN en andere belanghebbenden steviger in hun schoenen. De commissie van de gemeenteraad debatteerde afgelopen donderdag over de plannen. Het college vraagt (pdf) bijvoorbeeld om vijftigduizend euro extra budget om de plannen ambtelijk te begeleiden. En de betrokken partijen hebben ook veranderingen aan het plan doorgevoerd. Bijvoorbeeld twee extra woningen (nu vijf in plaats van drie), want de opbrengsten van die grondverkoop worden volgens het plan verdeeld over de grondeigenaren die getekend hebben.

In het voorstel staat ook een plan voor een biologische tuinderij met daarop een educatielokaal voor de middelbare school Vonk in Castricum. Vonk schrijft in een brief (pdf) erg enthousiast te zijn over het voorstel voor een klaslokaal en wil een ruimte voor twintig leerlingen met opslagruimte, toiletten, een fietsenstalling, zonnepanelen en praktijkruimtes. Maar het idee voor een educatielokaal valt slecht bij andere betrokkenen. Het Platform Behoud Zanderij is fel tegen (pdf) en ook een groep anonieme omwonenden is negatief verrast (pdf). Beide groepen spreken zich ook uit tegen het grote aantal autoparkeerplaatsen in het natuurgebied (zestig) en zijn bang dat die vooral gebruikt gaan worden door mensen die hun auto willen parkeren bij het treinstation.

De gemeenteraad besluit begin oktober over het aangepast ruimtelijk kader van Zanderij Noord. Er wordt dan ook gesproken over de mogelijkheid om af te zien van de parkeerplaatsen. Bij voldoende stemmen voor gaat het college het plan uitwerken tot een gewijzigd onwerpbestemmingsplan, dat weer ter inzage komt te liggen. De gemeente hoopt dat PWN in 2025 kan beginnen met de werkzaamheden op Zanderij Noord.

Gemeenteraad voorstander van 215 woningen bij Geesterduin, maar vergeet het tankstation niet

Geesterduin met voorin beeld het BP-tankstation. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

De volledige gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwikkelingsvisie Geesterduin 2.0, wat betekent dat er een ruimtelijk kader op hoofdlijnen is vastgesteld. Dat ruimtelijk kader omvat het uitbreiden van winkelcentrum Geesterduin met 700 vierkante meter winkeloppervlak en de bouw van 215 (!) appartementen rondom het winkelcentrum. D66 en CDA gaven bij de stemming - terecht - aan dat er nog veel vraagstukken bij het ruimtelijk kader horen die verdere invulling moet krijgen, en waar de gemeenteraad op tijd over geïnformeerd wil worden.

De gemeente werkt samen met vastgoedontwikkelaar Hoorne Vastgoed (deels eigenaar van Geesterduin) om het winkelcentrum met alleen een begane grond en een parkeerdek te veranderen in een complex met drie tot zeven woonlagen. De hoogte komt per deel van het winkelcentrum te verschillen, ook na inspraak en kritiek van omwonenden. Een deel van de omwonenden vindt dat Hoorne Vastgoed tot dusver onvoldoende luistert en onvoldoende informeert. Zij hopen op verbetering bij de verdere planvorming maar kunnen ook bezwaar maken als zij zich onvoldoende gehoord voelen - en het plan zo vertragen.

Het plan voor Geesterduin 2.0 omvat als gezegd de bouw van 215 nieuwe woningen, waarvan zo’n 63 sociale huur en zo’n 21 sociale koop. Kennemer Wonen gaat de sociale huurwoningen verhuren. Nog eens 90 appartementen komen in de categorie ‘middelduur’, waarbij het onduidelijk is of het koop, huur of een mix wordt. De resterende 41 appartementen worden duur, meldt de gemeente. Prijzen zijn nog onbekend. Hoe groot de verschillende appartementen worden is ook nog onduidelijk.

Een groot aandachtspunt in het plan Geesterduin 2.0 is de aanwezigheid van het BP-tankstation. De gemeente en Hoorne Vastgoed zijn met BP in gesprek over het verplaatsen van het tankstation en onderliggende opslagtanks met brandstoffen. Die verhuizing is nodig om de nieuwe appartementen, nieuwe parkeerplaatsen (168) en extra winkelruimte te realiseren. Blijft BP zitten dan rekent de gemeente op hetzelfde aantal appartementen maar minder parkeerplaatsen (namelijk 117) en een verlies van 252 vierkante meter aan winkeloppervlak. BP wil wel verhuizen bij de juiste financiële compensatie en wil graag naar een op- en afrit van een snelweg om daar een snellaadstation voor elektrische auto’s te bouwen in plaats van een traditioneel tankstation. Althans, dat staat in het raadsvoorstel (pdf) dat deze week dus aangenomen is.

Met de eerste goedkeuring van de gemeenteraad op zak kunnen het college en Hoorne Vastgoed door met gedetailleerde planontwikkeling. Er moeten wel nog allerlei hobbels overwonnen worden, waaronder een nieuwe Omgevingswet en eventuele bezwaren/rechtszaken van belanghebbenden.

1 op de 3 Castricummers voelt zich eenzaam. En nu?

Een periodieke Gezondheidsmonitor meldt dat zo’n 13.500 van de ruim 36.000 inwoners van de gemeente Castricum zich eenzaam voelen. Meer dan één op de drie dus. Van die groep is eenzaamheid voor bijna drieduizend mensen een serieus probleem.

Eenzaamheidsbestrijding staat al langer op de politieke agenda in Castricum. Maar, geeft verantwoordelijk wethouder Falgun Binnendijk aan, het is geen probleem dat zich makkelijk en via een routekaart laat oplossen. Castricum hanteert daarom verschillende tijdelijk en permanente programma’s die zich richten op verschillende doelgroepen, waaronder eenzame jongeren en buitenlandse moeders die hier (nog) weinig sociale contacten hebben. Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid (28 september tot 4 oktober) vinden er ook in Castricum activiteiten plaats. En Binnendijk zegt dat er rond de kerst en jaarwisseling ook activiteiten gepland staan.

Bij het lezen van plannen om eenzaamheid te bestrijden, moet ik direct terugdenken aan juni. De gemeenteraad voerde destijds een discussie over het voornemen om volgend jaar 8,8 procent minder subsidie uit te keren aan organisaties die jaarlijks minimaal vijfduizend euro subsidie ontvangen. Daar horen ook organisaties bij die eenzaamheid bestrijden. De subsidiekorting werd deze zomer een jaar uitgesteld na ingrijpen van de gemeenteraad. Diezelfde gemeenteraad (met deels andere raadsleden) gaf in 2021 de opdracht om sociale bezuinigingen door te voeren omdat de gemeente onder financieel toezicht stond.

Bouw appartementen aan Alkmaardermeer start in oktober, nog zes woningen te koop

Een impressie van één van de nieuwe wooncomplexen.

Het woningbouwproject ‘Wonen aan het Alkmaardermeer’ in Akersloot gaat een volgende fase in. In oktober start de bouw van de complexen met totaal liefst negentig appartementen. In een mail van de ontwikkelaar van afgelopen donderdag is te lezen dat er nu nog zeven appartementen te koop staan. Op moment van schrijven zijn dat er nog zes. Om die laatste appartementen ook zo snel mogelijk te verkopen, heeft de ontwikkelaar er ‘aantrekkelijke woondeals’ van gemaakt. Mooie taal die concreet betekent dat woningen tot wel veertigduizend euro in prijs verlaagd zijn. Na die prijsverlaging kost het goedkoopste appartement dat nu nog te koop staat 569 duizend euro, de duurste 740 duizend euro. Bekijk de woningen op de projectwebsite.

Deze gemeentewebsite informeert je over verduurzaming

De gemeente Castricum heeft deze week een website gelanceerd met informatie over allerlei verduurzamingsvraagstukken. Dit zogeheten Klimaatplein informeert je onder andere over kleine bespaartips en het hoe en waarom van het vergroenen van je tuin, maar ook over grote verduurzamingsmaatregelen als het nemen van een warmtepomp of het isoleren van je woning. Of het kiezen en plaatsen van een laadpaal voor je nieuwe elektrische auto. Je leest ook of een maatregel recht geeft op een subsidie en zo ja, waar je die subsidie aanvraagt.

Op de website vind je naast praktische tips ook voorbeelden van mensen die verduurzamingsmaatregelen genomen hebben en nieuws over verduurzaming. Bijvoorbeeld collectieve inkoopacties vanuit de gemeente.

Agenda:

 • Aanstaande dinsdag 26 september houdt E-Fiber om 19:00 weer een webinar (dus live online video-uitleg) over de aanleg van glasvezelinternet in Castricum. Je kunt na die uitleg vragen stellen aan medewerkers van E-Fiber. E-Fiber is de partij die glasvezel aanlegt in Castricum, maar geen partij waar je een abonnement bij afsluit. Dat doe je - als je dat wil - bij providers. Je kunt je hier aanmelden voor het webinar.

 • Op alle vrijdagen in oktober kun je tussen 12:00 en 14:00 op het gemeentehuis een ‘big bag’ ophalen. De gemeente noteert je naam en adres. Eenmaal thuis zet je die op de stoep of weg en vul je hem met stenen uit je tuin. Een vrachtwagen met kraan haalt de gevulde big bag ‘binnen een week na het ophalen op het gemeentehuis’ voor je deur op. Zo kom je makkelijk en gratis van je oude tuintegels uit, waarbij het niet de bedoeling is dat je nieuwe tegels neemt maar je tuin vergroent.

Kort nieuws:

 • De nieuwe gemeentesecretaris van Castricum is per 1 september begonnen. Hélène Bakker volgt hiermee Wim van Twuijver op, een inhuurkracht die per 1 oktober stopt en deze zomer in opspraak raakte door onderzoek van nieuwsuitcastricum.nl. Het bureau waar Van Twuijver mede-eigenaar en directeur van is, heeft namelijk 15 duizend euro van de gemeente ontvangen om een nieuwe gemeentesecretaris te vinden. Die gang van zaken werd afgekeurd door alle politieke partijen, maar doorgezet door de wethouders. De waarnemend burgemeester startte vervolgens een integriteitsonderzoek en greep in bij de werving.

 • Het plan van een ontwikkelaar om 15 appartementen (koop of huur) te bouwen in het pand waar nu bioscoop Corso in gevestigd is, ligt stil bij de gemeente. Dat meldt de gemeente in een beleidsrapportage (pdf) over de eerste helft van 2023. Als redenen noemt de gemeente dat er nog geen ‘goed parkeeronderzoek’ aangeleverd is en dat de Omgevingsdienst een geluidsonderzoek in behandeling heeft.

 • Peter Pinkhaar, raadslid namens de PvdA, vertrekt uit de gemeenteraad van Castricum. Verplicht, want hij verhuist van Limmen naar Schagen en als raadslid moet je wonen in de gemeente die je vertegenwoordigt. Pinkhaar betreurt zijn vertrek omdat hij graag in Castricum was blijven wonen, maar de gekte op de woningmarkt liet dat niet toe. Aad Nijmeijer, commissielid bij PvdA Castricum, neemt de zetel van Pinkhaar straks over.

 • Nieuws van vorige week, maar voor de volledigheid: slagerij Van der Meer op de hoek van de Dorpsstraat en het horecaplein sluit in maart 2024. Naar eigen zeggen vanwege een tekort aan opvolging en goed personeel. Het is nog niet duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 140 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een hele fijne week gewenst,

groeten Rens