Nieuws uit Castricum: gemeente moet miljoenentekorten oplossen

En: ontmoet mij deze zondag op de braderie!

Hallo en welkom bij editie 172 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Een bijzondere editie, en niet alleen omdat ik net terug ben van een paar dagen San Francisco voor een rondleiding en interviews op het hoofdkantoor van Google. Nee: vandaag (zondag) sta ik tussen 11:00 en 17:00 op de zomermarkt met een kraam om in gesprek te gaan met jou als lezer en om nieuwe abonnees te werven. Zie ik je straks aan de Dorpsstraat ter hoogte van sportschool Boutique Club Karakter, tegenover het Bakkerspleintje?

In deze nieuwsbrief lees je:

 • hoe de gemeente verwachte miljoenentekorten voor de komende jaren wil oplossen

 • dat er wéér lekkage was bij een flexwoning aan de Puikman

 • dat de gemeente nog eens 770 duizend euro uittrekt om de renovatie van de Rijksweg te voltooien

 • dat de gemeente de deur op een kier zet om de hele smalle voetgangersoversteekplaatsen aan de Soomerwegh wat breder te maken

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Gemeente wil verwachte miljoenentekorten oplossen, maar weet nog niet precies hoe

money which is the medium of exchange in Indonesia

Als de gemeente Castricum geen actie onderneemt, komen de begrotingen de komende jaren miljoenen euro’s in de min uit. Omdat dat niet kan, moet de gemeente(raad) maatregelen nemen om de begrotingen sluitend te krijgen. Afgelopen vrijdag sprak ik, net geland vanuit San Francisco, met wethouder Roel Beems (financiën) over waarom de verwachte begrotingen dieprood kleuren en hoe de gemeente de tekorten wil oplossen.

Allereerst de cijfers. Hoe zien de begrotingen voor de komende jaren eruit volgens de nieuwste financiële cijfers van de gemeente?

2024: - 792 duizend euro
2025: - 2,8 miljoen euro
2026: - 6,8 miljoen euro
2027: - 8,5 miljoen euro
2028: - 9,1 miljoen euro

Dat zijn flink andere cijfers dan in november, toen de gemeente nog uitging van een plus van 49 duizend euro in 2024, een plus van 514 duizend euro in 2025 en miljoenentekorten vanaf 2026.

De veranderingen voor 2024 en 2025 komen volgens Beems door drie redenen:

 • Financiële tegenvallers, zoals een extra 770 duizend euro om de Rijksweg volledig te renoveren en hogere uitgaven in het sociale domein

 • Hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zoals de BUCH, Omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio, onder andere te wijten aan CAO-stijgingen

 • Besluiten die de gemeenteraad in de afgelopen maanden genomen heeft en geld kosten, zoals het renoveren van het Kerkplein, het strandplateau en schoolgebouwen

Beems maakt zich geen zorgen om de voorspelde tekorten voor 2024 en 2025, zegt hij desgevraagd. ‘De gemeente krijgt in een jaar ook te maken met meevallers, die vaak pas later in het jaar of later bij het opstellen van de jaarrekening duidelijk worden. De verwachte min van 792 duizend euro voor 2024 is geen uitzonderlijk bedrag, ik verwacht dat het wel weg gaat vallen door meevallers.’

En 2025 dan? Is een begroting die nu 2,8 miljoen euro in de min noteert niet zorgelijk? Beems vindt van niet. ‘We houden als gemeente geld over uit 2023. Naar verwachting kunnen we dat bedrag eenmalig gebruiken om het tekort in 2025 te dekken. Heel fraai is dat niet; een tekort dekken uit je algemene reserve. Maar boekhoudkundig kan het een jaar.’

Problematisch wordt het vanaf 2026, met tekorten van 6,8 tot 9,1 miljoen euro per jaar. Die bedragen komen niet als een donderslag bij heldere hemel: de gemeente is al langer op de hoogte van verwachte, grote tekorten. Beems schrijft die grotendeels toe aan een plan van de Rijksoverheid om alle gemeenten vanaf 2026 minder geld te geven om hun taken uit te voeren. Een nieuw kabinet kan die maatregel terugdraaien of verzachten, maar daar kunnen de gemeenten in hun verwachte begrotingen niet vanuit gaan. En dus houdt Castricum vooralsnog vast aan het scenario dat ‘Den Haag’ per 2026 miljoenen euro’s per jaar minder overmaakt.

De verwachte miljoenentekorten moeten door de gemeente opgelost worden, want de provincie Noord-Holland neemt geen genoegen met dieprode cijfers. De gemeenteraad heeft daarom een commissie opgericht die de komende maanden - in overleg met het college van burgemeester en wethouders - onderzoek gaat doen naar concrete mogelijkheden om:

 • de baten (inkomsten) van de gemeente te verhogen

 • de lasten (uitgaven) van de gemeente te verlagen

 • grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen (lees: proberen te voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage aan organisaties jaarlijks stijgt)

Eén van de drie opties kiezen is geen optie, zegt Beems. ‘Er moet een balans komen in de drie opties om een sluitende begroting te krijgen.’ Uitdagingen genoeg. Grip krijgen op de uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen (zoals de Veiligheidsregio en GGD) lukt volgens Beems alleen als alle betalende gemeenten op dezelfde lijn zitten, om maar een uitdaging te noemen. De gemeente gaat in ieder geval geen eerder genomen besluiten terugdraaien. ‘Dat werkt niet voor de gemeente en is ook niet logisch voor inwoners, organisaties en gemeente. We moeten een betrouwbare overheid blijven.’

Er is nog anderhalf jaar om tot een goede oplossing te komen voor de begroting van 2026, benadrukt de wethouder. ‘De min van 6,8 miljoen euro oplossen kan gevolgen hebben voor besluiten die nog genomen moeten worden.’ Details deelt hij niet, maar zelf moet ik direct denken aan drie dure projecten waar de gemeenteraad nog over moet besluiten. Dat zijn de bouw van een nieuw zwembad (een project van tientallen miljoenen euro’s) en de bouw van sportparken in Akersloot en Limmen (miljoenenprojecten). Ik kan mij goed voorstellen dat de gemeente gaat vragen om sobere uitvoeringen om de kosten te drukken.

De Kadernota 2025, het document dat de gemeenteraad ook ontvangen heeft, is namelijk duidelijk. De inleiding schrijft: ‘Vanaf nu ligt de prioriteit bij het op orde krijgen van het financieel perspectief. Deze Kadernota is daarom gebaseerd op de minimale variant, waarbij verdere bestuurlijke en politiek wensen alleen zijn opgenomen als ze onvermijdbaar zijn of als de besluiten al genomen zijn. In dat perspectief worden eventuele nieuwe ambities eerst uitgebreid financieel getoetst voordat ze als voorstel aan de orde kunnen komen. We blijven terughoudend waar het gaat om plannen en maatregelen die onze kosten verhogen.’

Beems stipt graag nog aan dat de gemeente niet tot 2026 hoeft te wachten met het doorvoeren van bezuinigingen of maatregelen die de inkomsten van de gemeente kunnen verhogen. ‘Als de commissie later dit jaar al een goed concreet plan heeft, kan de gemeenteraad besluiten om dat al per januari 2025 door te voeren. In dat geval kunnen we een kleinere greep uit de algemene reserve doen om het tekort van 2,8 miljoen euro in 2025 op te lossen.’

De plannen van de commissie moeten later dit jaar duidelijk worden, waarschijnlijk in de herfst. Mogelijk deelt de gemeenteraad op 13 juni al wat voorzetten tijdens de behandeling van de Kadernota 2025. Ik ben benieuwd naar die behandeling en praat je t.z.t. natuurlijk bij. Onderaan deze nieuwsbrief vraag ik je via een poll overigens naar jouw ideeën om te bezuinigen of de inkomsten van de gemeente te verhogen.

Opnieuw lekkage bij flexwoning aan de Puikman

Schadeafhandeling na de lekkage. Foto: VLN Nieuws

En wéér zijn de flexwoningen aan de Puikman negatief in het nieuws. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de brandweer van Castricum opgeroepen vanwege lekkage in een flexwoning. Water stroomde via het dak zo de studio in en verschillende plafondplaten waren al naar beneden gekomen, zo meldde de brandweer. De lekkage lijkt veroorzaakt omdat het dak niet waterdicht is gemaakt na werkzaamheden de dag ervoor. Op dinsdag plaatsten technici airco’s op de daken van de flexwoningen.

De bewoner van de betreffende flexwoning moest de nacht ergens anders doorbrengen. De volgende ochtend hervatten technici het werk aan het dak en de airco’s, zo blijkt uit foto’s van VLN Nieuws die met mij zijn gedeeld.

De nieuwste lekkage komt voor beheerder Flexwonen-NH op een ongelukkig moment. De gemeenteraad van Castricum heeft onlangs een motie aangenomen die het college oproept om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de flexwoningen aan de Puikman. Sommige bewoners klagen met regelmaat over uiteenlopende problemen, waaronder schimmel. De huurprijs van een flexwoning is ook te hoog, zo oordeelde de Huurcommissie onlangs in een individuele zaak die door een voormalig huurster werd aangespannen.

In de flexwoningen aan de Puikman wonen jongeren, spoedzoekers (zoals een gescheiden ouder) en statushouders (voormalig asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben).

Gemeente betaalt nog eens 770 duizend euro om renovatie Rijksweg te voltooien

De gemeente Castricum betaalt nog eens 770 duizend euro om de renovatie van de Rijksweg te voltooien. De gemeenteraad heeft ingestemd met het advies van het college, dat een deal had voorbereid met de aannemer. De aannemer is namelijk bereid om voor die 770 duizend euro al het resterende werk af te maken, en neemt eventuele nieuwe tegenvallers in de uitvoering dus voor zijn rekening. Daar staat tegenover dat de gemeente en omwonenden geen speciale eisen meer kunnen indienen.

De gemeenteraad kan leven met een vaste som, maar baalt wel van de extra kostenpost. Vorig jaar moest er ook al 1,7 miljoen euro bijgestort worden omdat de werkzaamheden langer duren en meer werk vergen dan verwacht. De renovatie van de Rijksweg kost de gemeente totaal bijna 11 miljoen euro en moet voor de jaarwisseling voltooid zijn.

In een poll in deze nieuwsbrief maanden geleden gaf 78 procent van de lezers al aan te verwachten dat de gemeente alsnog de portemonnee zou trekken om de renovatie af te maken.

Gemeente overweegt smallere oversteekplaatsen aan Soomerwegh weer iets breder te maken

Een smallere oversteekplaats aan de Soomerwegh. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Laatst las je in deze nieuwsbrief mijn artikel over de smallere oversteekplaatsen voor voetgangers aan de Soomerwegh. De gemeente heeft rijen stoeptegels verwijderd om er gras voor terug te zaaien. Dat gebeurt om te vergroenen, legde de gemeente destijds uit. Ik uitte mijn verbazing over de keuze, die ik niet gebruiksvriendelijk vind voor voetgangers en mensen met een rollator, kinderwagen of rolstoel. Toen ik een poll hield met de vraag of de nieuwe oversteekplaatsen even goed of beter zijn dan de bredere versie, stemden liefst 154 van de 163 respondenten ‘nee.’

De gemeente antwoordt op mijn vragen die nog open stonden: ‘[..] Mocht uit ervaringen blijken dat de versmalde oversteek tot problemen leidt bij het passeren van zebrapad-/voetpadgebruikers, dan is er de optie om een tegelrij extra te plaatsen.’

Op de vraag of de gemeente van plan is om meer brede oversteekplaatsen voor voetgangers bij een vernieuwing te versmallen, antwoordt een woordvoerder: ‘Klimaatadaptatie vraagt om meer groen / minder verharding. Op de Soomerwegh is de afwatering van het fietspad grotendeels afgekoppeld van de riolering en wordt in de berm afgewaterd, wat voldoende infiltratiemogelijkheden geeft. Bij groot onderhoud / herinrichting op andere locaties wordt per geval beoordeeld wat de gewenste oplossing is.’

Wie ontevreden is over de vernieuwde voetgangersoversteekplaatsen aan de Soomerwegh, kan zijn mening dus kenbaar maken aan de gemeente.

❓️ Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief las je een uitgebreide (foto)reportage over de verbouwde showroom aan de Stetweg in Bakkum, waar de gemeente twintig statushouders gaat huisvesten. Per wanneer en voor hoe lang kan de gemeente nog niet zeggen. Ik was benieuwd naar jullie mening over het verbouwde pand.

Nu de verbouwing afgerond is, is de showroom in Bakkum een goede locatie om statushouders te huisvesten:
Aantal stemmen: 98

🟨🟨🟨🟨⬜️⬜️ Eens, want: (36)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Oneens, want: (52)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Ik heb geen mening (10)

Lezers die het oneens zijn met de stelling, hebben in veel gevallen moeite met het formaat van de privéunits (14 vierkante meter), dat statushouders veel voorzieningen moeten delen en dat de units binnen in een hal staan en daarom niet direct frisse lucht bieden. Eén lezer verwoordt het als volgt: ‘Enerzijds fijn dat er een dak boven hun hoofd is , anderzijds is het een grote onpersoonlijke gemeenschappelijke ruimte en een piepklein beperkt eigen onderkomen.’

Lezers die zich kunnen vinden in de stelling, verwijzen doorgaans naar de hoge woningnood in Castricum en het feit dat de showroom een doorstroomlocatie is. Ik vind dit een interessante lezersreactie: ‘Ik denk dat het een goede tijdelijke oplossing is. Echter kun je niet verwachten dat mensen daar jaren blijven zitten. Ik ben zelf student en op het moment woon ik in een ruimte die kleiner en ouder is dan deze. Zodra het mogelijk is zou ik hier zo snel mogelijk uit gaan. Daarom belangrijk om erop toe te zien dat mensen niet vast komen te zitten in woningen als deze.’

Poll van deze week

De Kadernota 2025 maakt duidelijk dat de gemeente Castricum de komende maanden tot jaren strenger moet kijken naar de inkomsten en uitgaven. Een commissie van de gemeenteraad gaat daarom met het college nadenken over maatregelen die de inkomsten kunnen verhogen en de lasten kunnen verlichten. Theoretisch gezien is een hogere gemeentebelasting betalen een maatregel die de inkomsten kan verhogen en is bezuinigen op voorzieningen of subsidies een maatregel die de lasten verlicht. Ik ben benieuwd waar - als je moet kiezen - jouw voorkeur naar uitgaat en welke mogelijkheden je voor de gemeente ziet.

Om tot een sluitende begroting te komen zie ik liever:

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

 • Vorig jaar reageerden er gemiddeld 266 mensen per advertentie voor een sociale huurwoning van SVNK. Dat meldt de corporatie in een rapport. In 2022 lag dat cijfer op 229 mensen. SVNK verhuurt sociale huurwoningen in de regio Noord-Kennemerland, waar Castricum ook onder valt. Vorig jaar kon SVNK 1400 woningen in de verhuur zetten, waaronder 331 nieuwbouwwoningen. 49 van die nieuwbouwwoningen staan in Castricum, namelijk op Duin en Bosch. Bijna negentienduizend mensen hebben vorig jaar minimaal één keer gereageerd op een advertentie van SVNK. Geadverteerde woningen werden het vaakst toegewezen aan mensen met de langste inschrijfduur, op ruime afstand gevolgd door toewijzing vanwege een urgentieverklaring. De resterende zes procent van de geadverteerde woningen is verloot. Loting is veruit het populairst onder woningzoekenden: er reageerden vorig jaar gemiddeld 428 (!) mensen per advertentie.

 • Nog even over de (foto)reportage vorige week van de verbouwde showroom voor statushouders. In dat stuk las je dat de gemeente mij niet op tijd kon vertellen welke maandelijkse huurprijs een statushouder gaat betalen. Deze week volgde een antwoord van de gemeente. ‘Op dit moment worden de huurcontracten voorbereid. Over de hoogte van de kale huurprijs kunnen we nu nog niks zeggen behalve dat deze wordt gebaseerd op het geldende puntenstelsel voor het bepalen van de huurprijs. Verder kunnen we melden dat huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag en bijzondere bijstand voor de inrichting.’ Zodra er een concrete huurprijs is, lees je het in deze nieuwsbrief.

 • Er start op 1 juli een nieuwe zaak in de Burgemeester Mooijstraat. In het pand waar voorheen interieurwinkel Decokay gevestigd was, begint interieurstyliste Lizzy Baart. Dat blijkt uit een briefje op de ramen. Het pand stond een paar maanden te huur / te koop.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 172 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens