Nieuws uit Castricum: we gaan bouwen, bouwen, bouwen

Lees alles over uiteenlopende bouwplannen

Hallo en welkom bij editie 148 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook tien nieuwe abonnees. Er is veel gebeurd deze week. Ik ben dan ook drie dagen bezig geweest met vergaderingen volgen en artikelen schrijven. Hopelijk wil je mijn gratis journalistiek steunen met een donatie. In deze nieuwsbrief lees je:

  • dat het IKC Cunera in de Vondelstraat komt

  • dat de politiek zich gaat buigen over eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat

  • over een écht fietspad achter het treinstation

  • over de komst van 96 flexwoningen bij sportcentrum de Bloemen

  • dat er waarschijnlijk geen appartementen komen in de bioscoop Corso

  • over het bestemmingsplan voor een vernieuwde Santmark

  • over een nieuwbouwproject aan de rand van Castricum

  • over de oplevering van sociale huurappartementen op Duin en Bosch

  • dat er een onderzoek komt naar het aansluiten van de Uitgeesterweg op de N203/Zeeweg

Steun jij mijn kritische en reclamevrije journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Gemeenteraad besluit: IKC Cunera komt in de Vondelstraat

De huidige Cunera-school. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) voor de Cunera komt in de Vondelstraat in Bakkum. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten. Op die plek in de Vondelstraat staat nu de huidige Cunera-basisschool. GroenLinks, Lokaal Vitaal, De VrijeLijst, PvdA en CDA stemden voor de motie, net als Forza-raadslid José van den Berg. Forza-fractievoorzitter Ralph Castricum stemde tegen de motie, net als D66 en VVD. De politici die tegen de locatiekeuze Vondelstraat stemden, zagen het IKC liever verrijzen aan de Professor Winklerlaan in Bakkum of via twee nieuwe gebouwen op een zogeheten duolocatie.

Nu de motie (pdf) is aangenomen, kan het college door met de planvorming. De gemeenteraad heeft via de motie ook zestigduizend euro beschikbaar gesteld om verder onderzoek te laten doen naar het nieuwe IKC en participatie met omwonenden en de school. Het college trekt in eerste instantie zes maanden uit voor die participatie.

De gemeenteraad stemt via de motie in met een nieuw te bouwen IKC met ruimte voor driehonderd basisschoolleerlingen, een gymzaal en ruimte voor kinderopvang conform de opgave van onderwijsorganisatie Tabijn. De gymzaal wordt één bouwlaag, de rest van het pand twee lagen. De huidige school is één bouwlaag. Een nieuw schoolplein en fietsenstallingen komen ook op de kavel, autoparkeren gebeurt straks (net als op dit moment) in de openbare ruimte.

Het actiecomité Cunera, waar een deel van de omwonenden in verenigd is, heeft recent al aangegeven zich waarschijnlijk niet neer te leggen bij een locatiekeuze voor de Vondelstraat. Het actiecomité vreest dat een IKC op die locatie te massaal wordt en meer geluids- en verkeersoverlast gaat geven dan de huidige school. Als het actiecomité juridische stappen gaat zetten, bijvoorbeeld tegen de hoogte van het nieuwe pand, kan het IKC-plan vertraging oplopen.

Gemeenteraad gaat zich buigen over eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat

Een deel van de Dorpsstraat. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

Een commissievergadering over het nemen van een tussenbesluit over korte termijnmaatregelen voor de Dorpsstraat / Beverwijkerstraatweg is afgelopen donderdag druk bezocht. Zes insprekers met uiteenlopende belangen deelden hun verhaal in maximaal vijf minuten per persoon met commissie- en raadsleden. Dat doen zij omdat de gemeenteraad binnenkort een tussenbesluit neemt dat grote gevolgen kan hebben voor het gebruik van de Dorpsstraat en omringende straten.

Dat tussenbesluit van het college van burgemeester en wethouders stelt namelijk voor dat de Dorpsstraat eenrichtingsverkeer maken in de richting noord-zuid de enige variant is om tot een veiligere spooroverweg en autoluwe Dorpsstraat te komen. Noord-zuid is de richting vanaf de rotonde van de Prinses Beatrixstraat tot de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. Het college gaf in juli al aan voorstander te zijn van deze variant. Je kunt het raadsvoorstel hier als pdf lezen.

Als de gemeenteraad instemt met de noord-zuid-route, wil het college graag ook 55 duizend euro extra budget om verschillende onderzoeken uit te voeren. Die onderzoeken hebben betrekking op omringende straten als de Ruiterweg en Prinses Beatrixstraat, maar bijvoorbeeld ook op een pleinfunctie voor het dorpsplein en de positie van de wekelijkse markt op de Dorpsstraat. Niet alle omwonenden en ondernemers willen de noord-zuid-route, bijvoorbeeld omdat ze vrezen dat een autoluwe Dorpsstraat tot meer verkeer in hun straat gaat leiden of tot minder winkelbezoekers in het dorpshart.

Hoe de acht partijen in de gemeenteraad denken over het voorgestelde tussenbesluit, wordt op 21 december duidelijk. Dan vindt de politieke behandeling plaats. Besluitvorming staat gepland op een later moment. Het college hoopt dat de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2024 definitief de knoop doorhakt over eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat, mits de onderzoeken deze keuze ook aanbevelen.

Politici willen - eindelijk - een goed fietspad achter het treinstation

Zo fiets je nu achter het station. Foto aangeleverd door fietsersbond Castricum

De gemeente Castricum moet bij de verdere ontwikkeling van het gebied achter het treinstation rekening houden met ‘een comfortabele en veilige fiets- en voetgangersverbinding vanuit de Gasstraat/Beverwijkerstraatweg tot aan het station.’ Zo luidt een motie (pdf) van De VrijeLijst, PvdA en D66, die ook steun kreeg van Forza en Lokaal Vitaal.

De partijen verzoeken het college van burgemeester en wethouders om bij de verdere uitwerking van de bouwlocatie Puikman 1 rekening te houden met de aanleg van een goed fietspad én voetpad. Fietsers en voetgangers gebruiken nu het kasseien parkeerterrein, maar dat fietst en loopt niet ideaal (zeker niet als het glad is) en is ook niet prettig voor in- en uitrijdende auto’s. Omfietsen en -lopen kan achter het museum Huis van Hilde, maar weinig mensen lijken dat te doen.

Nu er een concreet plan ligt om 86 appartementen aan de Puikman 1 te bouwen - op de plaats van de 47 flexwoningen - moet er volgens de politici ook een goed fietspad komen.

GroenLinks, CDA en VVD stemden overigens tegen omdat zij vinden dat de motie onvoldoende toevoegt aan de gesprekken die al langer lopen tussen de verantwoordelijk wethouder en ProRail. Die gesprekken gaan over een verbeterd fietspad langs het treinstation, maar hebben voor zover bekend nog geen concreet plan opgeleverd.

Akkoord voor 96 flexwoningen bij de Bloemen

De gemeenteraad van Castricum is akkoord met de plaatsing van 96 flexwoningen op ongebruikte tennisbanen naast sportcentra de Bloemen en Berg en Bal. De flexwoningen mogen er maximaal tien jaar staan en gaan onderdak bieden aan spoedzoekers, statushouders en Castricummers tot 23 jaar die graag op zichzelf willen wonen. De raadsleden benadrukken het belang van meer tijdelijke, betaalbare woningen voor eigen inwoners en om aan de taakstelling van de Rijksoverheid te voldoen wat betreft de opvang van statushouders - asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben. Kennemer Wonen gaat de woningen exploiteren.

Wel hebben raadsleden van onder meer D66 en De VrijeLijst het college verzocht om meer aandacht te schenken aan de participatie met omwonenden en de tennisvereniging. Wanneer de bouw van de flexwoningen start, is nog onduidelijk.

De gemeente wil de flexwoningen na tien jaar graag vervangen door permanente woningbouw. Daar gaat de gemeente de komende jaren over nadenken.

Waarschijnlijk voorlopig geen appartementen in de Corso-bioscoop

Er gaat waarschijnlijk een streep door het plan om bioscoop Corso aan de Dorpsstraat in Castricum te veranderen in vijftien appartementen. De gemeente heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegd waarin het voornemens is om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Een ieder (iedereen dus) kan een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit. Na zes weken neemt de gemeente een definitief besluit.

Ik schreef op een week na drie jaar geleden over het plan van Corso om plaats te maken voor appartementen. De eigenaar van Corso wil graag verhuizen naar een nieuwe locatie, maar kreeg bij zowel nieuwbouw op de plek van de Maranathakerk als bij Geesterduin te horen dat een bioscoop niet in het plan past. Hoe nu verder is mij nog niet bekend.

Santmark wil 37 nieuwe appartementen bouwen

Bejaardentehuis de Santmark wil acht bestaande aanleunwoningen met tuintjes slopen om er nieuwe appartementen voor terug te bouwen. Er ligt een plan voor een appartementencomplex met totaal 37 zorgwoningen, waarvan er 28 vallen in de categorie sociale huur. Het plan gaat uit van houtbouw, waardoor het complex relatief snel te realiseren is en minder impact heeft op het milieu.

Het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwe complex is door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. Sinds 7 december ligt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. Dat is nodig omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden omdat de ontwikkelaar een heel ander type bebouwing wil neerzetten. Heb je bezwaar tegen het plan dan kun je een zienswijze indienen. Mogelijk wordt het ontwerp bestemmingsplan vervolgens aangepast. Het bestemmingsplan gaat na verwerking van eventuele zienswijzen naar de gemeenteraad, die het bestemmingsplan moet vaststellen.

Als het plan erdoorheen komt, verrijzen er dus tientallen extra seniorenwoningen grenzend aan het bestaande bejaardentehuis.

Er komen sociale seniorenwoningen naast de Santmark

Nog meer nieuws dat verband houdt met de Santmark: de gemeenteraad heeft donderdag het bestemmingsplan aangenomen van een projectontwikkelaar die dertien woningen wil bouwen naast de Santmark. Het ruimtelijk kader van dit plan werd drie jaar geleden al goedgekeurd, maar met name door vertraging bij de ontwikkelaar is het bestemmingsplan dus onlangs pas bij de gemeente beland.

Het plan gaat uit van de sloop van een bedrijfshal en bedrijfswoning op een kavel aan de Brakersweg, om er vervolgens een hofje met dertien woningen voor terug te bouwen. Vier woningen worden sociale huur, grofweg in lijn met de gemeentelijke verplichting van dertig procent sociale woningbouw bij nieuwbouw. Interessant is dat er een leeftijdsgrens is vastgelegd voor de bewoners van de vier sociale huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor zo’n woning, moet je minimaal 55 jaar oud zijn. Het liefst 65 jaar of ouder. De eis geldt voor twintig jaar en de gemeente belooft elk nieuw huurcontract door te nemen om de leeftijdsgrens te controleren. Dat laatste is belangrijk omdat de projectontwikkelaar de woningen gaat toewijzen aan senioren en dit dus niet via een woningcoöperatie als SVNK verloopt.

Behalve die vier sociale huurwoningen (een rij van vier) komen er ook vier tussenwoningen, twee twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaande woningen. De koopwoningen vallen in de vrije sector, maar verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar kon voor de besluitvorming geen indicatie geven in welke prijsklassen de woningen gaan vallen.

Wanneer de bouw van de dertien woningen start, is nog onbekend.

48 sociale huurwoningen op Duin en Bosch opgeleverd

Een eerdere impressie van het beoogde resultaat, afbeelding via Kennemer Wonen

Relevant nieuws: deze week hebben de nieuwe bewoners van de 48 sociale huurappartementen op het Duin en Bosch-terrein de sleutels opvangen. De woningen zijn eigendom van Kennemer Wonen. Over de bewoners en toewijzing schreef ik eerder dit jaar;

‘Huurders bij Kennemer Wonen in de gemeente Castricum vanaf 55 jaar krijgen voorrang, mits zij een ‘sociale (eengezins)woning waarbij de slaapkamer op een andere verdieping ligt dan de badkamer, keuken en woonkamer. Of een appartement die (dat, red.) alleen bereikbaar is met trap.’ Kennemer Wonen geeft aan dat huurders van 65 jaar of ouder als eerste voorrang krijgen. Die voorrang voor oudere mensen is alleen bij de eerste verhuring, maakt Kennemer Wonen duidelijk. ‘Als de eerste bewoner de huur opzegt, wordt het appartement opnieuw verhuurd, zonder deze specifieke voorrangsregeling.’ De nieuwbouw op Duin en Bosch is daarom géén seniorenbouw, aldus de woningcorporatie. Door eenmalig voorrang te geven aan senioren met een woning, hoopt Kennemer Wonen dat zij doorstromen naar de appartementen. Er komen dan reguliere (sociale huur)woningen vrij waar bijvoorbeeld een gescheiden moeder met twee kinderen in kan wonen. Of een jong stel dat graag een tuin wil.’

Onderzoek naar aansluiting Uitgeesterweg op kruising N203/Zeeweg

Het college van burgemeester en wethouders moet een onderzoek starten naar de haalbaarheid van een aansluiting van de Uitgeesterweg op de kruising van de N203/Zeeweg. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten door een motie van VVD en Lokaal Vitaal te steunen. Die partijen kregen Forza en CDA met zich mee, waardoor exact het minimale aantal stemmen vóór gehaald werd. PvdA, D66, GroenLinks en De VrijeLijst stemden tegen.

De motie verzoekt het college ook om gesprekken te starten met omwonenden en gebruikers en de gemeenteraad en provincie Noord-Holland later te informeren over de uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek.

❓️ Poll van de week

Leuk om te zien dat zoveel mensen gestemd hebben op de vorige poll! En ook interessant om jullie reacties - privé voor anderen, alleen voor mij zichtbaar - te lezen. Hieronder vind je de uitslag van de poll van vorige week en eronder een nieuwe poll. Ik hoor graag je mening!

Ben jij voorstander van 96 flexwoningen naast sportcentrum de Bloemen?
Aantal stemmen: 121

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Ik steun het plan (91)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Ik ben tegen het plan (18)

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Ik weet het nog niet (12)

Poll van deze week

Wil jij eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat?

Het college pleit voor eenrichtingsverkeer via de noordelijke richting.

Login or Subscribe to participate in polls.

Agenda

  • Aankomende zaterdag, 16 december, organiseren de ondernemers in het dorpshart van Castricum weer de jaarlijkse candlelight shopping. Dat betekent: muziek, winkels open tot 22:00, foodtrucks en meer.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 148 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens