Nieuws uit Castricum: eenrichtingsverkeer op Dorpsstraat stap dichterbij

En: opvang Oekraïners loopt flinke vertraging op

Hallo en welkom bij editie 150 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook twintig nieuwe abonnees! Ik wens je een hele fijne kerst toe. Hopelijk vind je tussen de drukte door een moment om deze e-mail te lezen, waarin ik je bijpraat over:

  • vertraging in de opvang van Oekraïners aan de Dorpsstraat

  • steun van de gemeenteraad voor eenrichtingsverkeer op diezelfde Dorpsstraat

  • het Supreme College, dat een schooljaar langer les mag geven in de Maranathakerk

  • het gemeentefonds voor startersleningen

  • het verlof van de nieuwe burgemeester

  • een website die vermiste katten in Castricum laat zien

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Exclusief: opvang Oekraïners aan de Dorpsstraat loopt maanden vertraging op

Het pand waar de Oekraïners in gaan wonen. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

De opvang van dertig Oekraïense vrouwen en kinderen in het voormalig Rabobank-kantoor aan de Dorpsstraat in Castricum loopt minimaal een half jaar vertraging op. Het was de bedoeling dat de vluchtelingen eind deze maand hun intrek zouden nemen in het pand, maar de gemeente heeft nog steeds geen huurovereenkomst gesloten met de eigenaar.

Die eigenaar is Biesterbos Groep, dat het markante gebouw eerder dit jaar kocht van BPD. BPD is onderdeel van de Rabobank. De gemeente onderhandelde eerst met BPD, maar daarna dus met Biesterbos Groep. Toen de gemeente in juli een inloopavond voor omwonenden organiseerde, was zij al in gesprek met Biesterbos. Destijds werd de ambitie uitgesproken om het pand in het najaar te verbouwen van kantoor tot woonruimtes, zodat de tientallen Oekraïners er eind dit jaar in konden. Dat gaat niet lukken.

‘Met de eigenaren wordt de laatste hand gelegd aan een huurovereenkomst. Bedoeling is dat de gemeente Castricum zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar gaat huren en de aanpassingen in het gebouw in gang kan zetten’, antwoordt de gemeente Castricum op vragen van nieuwsuitcastricum.nl over de status van het project. De verplichte procedure voor het aanvragen van een wijziging op de Omgevingsvergunning is door de wisseling van eigenaar ook in de ijskast gezet, bevestigt de gemeente. Zodra de gemeente zekerheid heeft over de huur, start zij de procedure (weer). ‘Met de doorlooptijd van het realiseren van de aanpassingen aan het gebouw is daar dan voldoende tijd voor.’

De gemeente moet het voormalig kantoorgebouw laten ombouwen tot verschillende zelfstandige wooneenheden met gemeenschappelijke toiletten, keukens en douches. Die werkzaamheden gaan zeker zes maanden duren, antwoordt de gemeente desgevraagd. Wanneer de Oekraïners het verbouwde pand kunnen betrekken, vindt de gemeente nu lastig in te schatten ‘vanwege het feit dat wij nog geen zekerheid hebben over de ingangsdatum van de huur.’

De huurperiode start bij de ingangsdatum van de huur. Het uitgangspunt is nog steeds dat de gemeente het pand maximaal drie jaar huurt, waarna de Oekraïense vluchtelingen indien nog relevant verhuizen naar een andere locatie. Wat Biesterbos Groep na de driejarige verhuurperiode met het pand wil doen, is nog onbekend.

Gemeenteraad Castricum kiest voor eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat

Een deel van de Dorpsstraat. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

Een meerderheid van de gemeenteraad van Castricum heeft afgelopen donderdag ingestemd met het voorstel om eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat te onderzoeken. De voorkeursroute is van noord naar zuid, dus de richting vanaf de rotonde van de Prinses Beatrixstraat tot de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg.

Door de steun van de gemeenteraad mag het college van burgemeester en wethouders nu onderzoek (laten) doen naar de haalbaarheid van noord-zuid-eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat. Het college ziet deze verkeersmaatregel als een effectieve kortetermijnmaatregel om drukke spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg veiliger te maken.

De gemeenteraad van Castricum heeft unaniem via een amendement van CDA en Lokaal Vitaal (pdf) besloten dat zij de onderzoeken afwacht voordat zij daadwerkelijk bepaalt of er noord-zuid-eenrichtingsverkeer komt op de Dorpsstraat. Als uit de onderzoeken naar voren komt dat deze voorkeursmaatregel niet goed zou werken, dan kan zij voor een andere maatregel kiezen. Het amendement zwakt hiermee het raadsvoorstel af, want het college stelde voor ‘Te kiezen voor de variant eenrichtingsverkeer noord-zuid in de Dorpsstraat als enige mogelijke variant waarmee de hoofddoelstellingen van een substantieel veiligere overweg en een autoluwe Dorpsstraat worden behaald.’ Zo ver wil de gemeenteraad dus niet gaan, al is een meerderheid wel voor het onderzoeken van eenrichtingsverkeer noord-zuid. PvdA en De VrijeLijst stemden tegen het raadsvoorstel.

Het college gaat de komende maanden onderzoek doen. Een definitieve klap op het dossier valt na het bespreken van de onderzoeken.

Supreme College blijft schooljaar langer in de Maranathakerk

De Maranathakerk. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Het Supreme College blijft een schooljaar langer gebruikmaken van de Maranathakerk. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) besloten, meldt zij in een brief aan de gemeenteraad (pdf). De gemeenteraad heeft jaren terug besloten dat het Supreme College - voor uitblinkende leerlingen van het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffer College - vier schooljaren gebruik mag maken van de voormalige kerk. Het huidige schooljaar 2023/2024 is het laatste schooljaar. Daarna zou de kerk leeg komen te staan tot de gemeente het object in het derde kwartaal van 2025 laat slopen. De Maranathakerk moet namelijk plaatsmaken voor een appartementencomplex.

En dus moet het Supreme College op zoek naar een nieuwe onderwijslocatie. Hier is onderzoek naar gedaan - de resultaten worden (pas) in het tweede kwartaal gedeeld met de gemeenteraad. Het college van B&W vindt het logisch om het Supreme College een schooljaar langer toegang te geven tot de Maranathakerk. ‘Hiermee wordt de druk op snelle besluitvorming voor het Supreme College iets weggenomen. Tevens blijft hiermee het kerkgebouw in gebruik tot de beoogde sloop waarmee het gebouw minder snel vandalisme zal aantrekken. De kapitaallasten van het kerkgebouw blijven met of zonder het Supreme College hetzelfde voor de gemeente en staan in de begroting. De exploitatielasten zijn voor het schoolbestuur.’

Starterslening dit jaar veel populairder dan verwacht

De gemeente Castricum heeft dit jaar veel meer startersleningen verstrekt dan zij verwacht had, zo meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief (pdf) aan de gemeenteraad. Een starterslening is bedoeld om een jongere uit Castricum te helpen bij de aankoop van zijn/haar eerste woning. Als de jongere geld tekortkomt voor de woning, leent de gemeente maximaal dertigduizend euro. De jongere gaat na drie jaar aflossen en rente betalen om de volledige lening terug te betalen.

De gemeente ging er begin dit jaar vanuit dat zij in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks gemiddeld dertien startersleningen verstrekt. Maar dit jaar zijn er tot 31 oktober al negentien startersleningen verstrekt en stonden er op die datum ook nog negen reserveringen open, waarvan de gemeente verwacht dat die allemaal veranderen in leningen. Dan zijn er dit kalenderjaar dus 28 startersleningen uitgegeven; veel meer dan begroot. En dus moest de gemeente onlangs nog eens driehonderdduizend euro uit het speciale startersfonds aanboren, zo schreef ik in de vorige nieuwsbrief. Het college van burgemeester en wethouders schrijft de grote interesse toe aan de gestegen hypotheekrente (waardoor een starter minder kan lenen bij de bank), het ophogen van de NHG-grens (waardoor meer woningen in aanmerking komen voor een starterslening) en ‘aandacht in de pers over het voorstel dat in januari in de raad is geweest, waardoor meer inwoners van het bestaan van de lening afweten en hoe ze deze aan kunnen vragen.’ Amen.

Opmerkelijk vind ik dat het college verwacht dat er ook volgend jaar weer meer vraag komt naar startersleningen, maar dat zij tóch vasthoudt aan de prognose van begin dit jaar. Namelijk dat er in 2024 en 2025 per jaar dertien startersleningen verstrekt worden. Nogmaals: dit jaar waren dat er minimaal 28. En dus schrijft het college aan de gemeenteraad: ‘Als in 2024 opnieuw meer leningen verstrekt worden dan geprognosticeerd is de verwachting dat het fonds in de loop van 2024 niet meer toereikend zal zijn. De ontwikkeling van het fonds wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht er aanleiding zijn komt het college terug bij de raad met nieuwe informatie.’

Caroline van de Pol moet eerder stoppen als burgemeester van Terschelling

Caroline van de Pol. Foto: Rijksoverheid

in de vorige nieuwsbrief las je dat Caroline van de Pol is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Castricum. Mevrouw Van de Pol is nu burgemeester op Terschelling, waar ze al een jaar in de clinch ligt met een deel van de lokale politiek. En de manier waarop ze aan de gemeenteraad kenbaar maakte dat ze waarschijnlijk naar Castricum vertrekt, viel er ook in slechte aarde. De gemeenteraad van Terschelling heeft de Commissaris van de Koning gevraagd om Van de Pol zo snel mogelijk weg te sturen en een waarnemend burgemeester aan te stellen. En dat heeft de Commissaris van de Koning afgelopen vrijdag ook besloten, schrijft Omroep Friesland. Van de Pol krijgt per 2 januari verlof en wordt op 28 maart ontslagen. Op die laatste datum begint zij in principe als burgemeester van Castricum.

De Commissaris van de Koning adviseert de gemeenteraad van Terschelling per brief om Van de Pol wel beschikbaar te houden voor piketdiensten en de portefeuille handhaving. Het besluit van de Commissaris van de Koning is een tegenvaller voor de vertrekkend burgemeester, die vorige week de wens uitsprak om door te gaan tot zij start in Castricum.

Kijk welke katten in Castricum vermist worden

Vermiste katten in Castricum. Schermafbeelding door Rens Blom

Ook in de gemeente Castricum raken - helaas - katten vermist. Je ziet wel eens briefjes hangen aan lantaarnpalen of oproepen op Facebook, maar een zo compleet mogelijk overzicht van alle vermiste katten in Castricum ontbrak. Dat overzicht is er nu wel, via een website van de gemeente Alkmaar.

Die website is vooral gericht op het virtueel ontdekken van de stad Alkmaar, maar nuttige kaarten als die van vermiste katten werken ook voor Castricum (inclusief Bakkum, Limmen, Akersloot en de Woude). Na het openen van onderstaande website (die het beste werkt op de computer), klik je links op het tabblad ‘Overige kaartlagen’ en vink je ‘Vermiste katten’ aan. Je vult vervolgens linksboven je adres in en ziet daarna op de kaart alle vermiste katten in je buurt. Klik op een icoontje om per kat de foto, naam, vermissingsdatum en meldcode te zien.

Op de website van Amivedi kun je meer informatie over de vermiste kat vinden, bijvoorbeeld omdat je het dier gevonden hebt of denkt dat je de kat ergens zag lopen. Ben je je eigen kat kwijt, dan is het raadzaam om melding te doen bij (onder meer) Amivedi. Na jouw melding verschijnt je kat namelijk ook op de kaart van Alkmaar en omgeving, maar natuurlijk ook op de website van Amivedi en sociale media. Het is ook raadzaam om bij een vermissing van je kat je dierenarts te contacteren.

❓️ Poll van de week

De poll van vorige week ging over Caroline van de Pol, de burgemeester van Terschelling die voorgedragen is als nieuwe burgemeester van Castricum. Zij veroorzaakte nogal wat ophef door tijdens een belangrijke raadsvergadering op Terschelling te melden dat ze waarschijnlijk een nieuwe baan heeft, waarna ze vertrok. Tel daar een langlopende bestuurscrisis op het eiland bij op en je komt tot een poll waarin 72 procent van deze nieuwsbrieflezers aangeeft geen vertrouwen te hebben in mevrouw Van de Pol.

Caroline van de Pol lijkt mij een goede burgemeester voor Castricum
Aantal stemmen: 203

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Eens (5)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Oneens (146)

🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ Ik oordeel nog niet (52)

Poll van deze week

Het Rabobank-kantoor is een goede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

De verbouwing van het pand moet begin 2024 starten. De vluchtelingen mogen er drie jaar wonen.

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

  • Kinderen tot twaalf jaar reizen sinds gisteren (23 december) gratis met de bus in delen van Noord-Holland. Het zijn de regio’s Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond, waar ook de buslijnen in Castricum onder vallen. Een kind tot twaalf jaar reist alleen gratis als er een volwassen begeleider meereist. De provincie Noord-Holland trekt 125 duizend euro per jaar uit voor de regeling, zo meldt zij in een nieuwsbericht.

  • De Rijksweg in Limmen is sinds gisteren (23 december) vrij van verkeersmaatregelen en omleidingen. Dat komt omdat de aannemer fase vier van de werkzaamheden (tussen de Enterij en Lange Rijntje) afgerond heeft. Op 8 januari starten de werkzaamheden aan fase vijf; het deel tussen Lange Rijntje en de kruising Kerkweg / Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat. Het kruispunt hoort niet bij deze fase. Vanaf 8 januari geldt er eenrichtingsverkeer vanuit Heiloo richting Castricum. Wie vanuit Castricum richting Heiloo rijdt, moet omrijden door het dorp Limmen.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 150 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens