Nieuws uit Castricum: de bouw van 96 flexwoningen vordert

En: een recyclepunt op de milieustraat

Hallo en welkom bij editie 174 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook zestien nieuwe abonnees. De mijlpaal van 1500 lezers nadert rap! Alvast een persoonlijke noot: ik was onlangs te gast in de podcast van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en praat met journalist Suse van Kleef (je kent haar vast van de NOS) over waarom ik Nieuws uit Castricum begonnen ben, hoe het nu gaat en welke toekomstplannen ik heb. Onderin deze nieuwsbrief vind je een linkje om de podcast gratis te beluisteren.

Eerst praat ik je graag bij over:

  • de voortgang van de bouw van 96 flexwoningen bij Berg & Bal

  • burgemeester Ben Tap, die als één van de eerste Europeanen gestemd heeft voor de Europese Parlementsverkiezingen

  • de felle reactie van coalitiepartij GroenLinks op antwoorden van het college van burgemeester en wethouders, waar GroenLinks óók in vertegenwoordigd is

  • de komst van een recyclepunt op de Schulpstet

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Heipalen voor 96 flexwoningen Berg & Bal zitten in de grond. En nu?

De heimachine verlaat het Berg & Bal-terrein. Foto door een lezer die anoniem wil blijven.

Alle heipalen voor de 96 flexwoningen die op het Berg & Bal-terrein moeten verrijzen, zitten in de grond. De reusachtige heimachine is eind deze week vertrokken vanaf het bouwterrein, zo blijkt uit een getuigenverslag.

Op voormalige tennisbanen van het sportpark verrijzen binnenkort totaal 36 studio’s, 36 tweekamerappartementen en 24 driekamerappartementen. Exacte maatvoeringen en huurprijzen van de woningen zijn mij nog niet bekend. De gemeente realiseert de woningen samen met corporatie Kennemer Wonen. Na uiterlijk tien jaar maken de tijdelijke huurwoningen plaats voor permanente sociale huurwoningen.

De gemeente en Kennemer Wonen kiezen in eerste instantie voor flexwoningen omdat die met name sneller opgeleverd kunnen worden. Er is in Castricum (en veel andere gemeenten) grote behoefte aan sociale huur. Van de 96 flexwoningen op het Berg & Bal-terrein zijn er 32 (een derde van het totaal) gereserveerd voor statushouders - voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben. De resterende 64 woningen zijn bedoeld voor Castricummers tot 28 jaar (die vaker moeite hebben om een reguliere woning te huren of te kopen) en spoedzoekers uit Castricum, bijvoorbeeld een gescheiden ouder of iemand die na een periode van begeleiding (weer) op zichzelf mag wonen.

Bij de 96 woningen komen in totaal 50 parkeerplaatsen, een fietsenstalling, afvalcontainers en een wegaansluiting op de Bloemen. Die weg loopt straks tussen sportcentrum De Bloemen en Berg & Bal. Onderstaande afbeelding van Kennemer Wonen geeft een impressie van het eindresultaat.

Er komen twee blokken met flexwoningen. Foto: Kennemer Wonen

Nu het heien erop zit, zie je enkel wat stompen van palen op het bouwterrein. Het lijkt lastig voor te stellen dat de gemeente en Kennemer Wonen hier dit najaar tientallen woningen willen opleveren. Toch kan het snel gaan, zo blijkt uit een planning op de website van Kennemer Wonen. De planning heb ik hieronder overgenomen, en ik heb vetgedrukt gemaakt wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Periode 

Werkzaamheden 

Vanaf dinsdag 3 april

Terrein bouwrijp maken  

Vanaf maandag 22 april

Vervoer van materialen naar de bouwlocatie

Tussen 25 april en 8 mei (schoolvakantie)

Heiwerkzaamheden

Vanaf 21 mei

Vervolg heiwerkzaamheden

Tussen 1 juni en 23 augustus
(onderbroken door bouwvak van 15 juli tot 11 augustus)

Vervoer van de woningen verdeeld over twaalf dagen binnen deze periode

Tussen 15 juli en 26 juli

Aanleg van riolering en toegangsweg naar de woningen

Tot 31 oktober

Afbouwen van de woningen op locatie

Najaar

Inrichten openbare ruimte, afronden werkzaamheden aan de woningen en oplevering woningen

Kennemer Wonen schrijft op zijn website dat de 96 flexwoningen ‘nagenoeg kant-en-klaar gebouwd worden in de woningfabriek van Barli in Uden. Hierdoor kunnen we de doorlooptijd, de transportbewegingen en de werkzaamheden op locatie tot een minimum beperken.’

Beperkte werkzaamheden op de locatie klinkt als goed nieuws voor de omwonenden, maar een deel van de buurt is tot dusver niet blij met het woningbouwproject. Sommige bewoners van een naastgelegen appartementencomplex claimen namelijk dat het heien tot scheuren in hun woningen heeft geleid. Een kennis van mij die in de bouw werkt en niet bij dit flexwoningenproject betrokken is, vraagt zich af waarom de gemeente en Kennemer Wonen gekozen hebben voor traditioneel heien in plaats van de funderingspalen de grond in boren. Boren levert praktisch geen trillingen in de grond op, wat wél gebeurt als een zwaar gewicht op een heipaal valt om de paal de grond in te slaan. Ik heb de gemeente dit weekend gevraagd waarom er voor heien gekozen is in plaats van boren en zal het antwoord delen in een volgende nieuwsbrief.

Zoals je in de planning ziet, is het de bedoeling dat de woningen op 1 november afgebouwd zijn. Daarna volgt het inrichten van de openbare ruimte, waaronder het plaatsen van afvalcontainers, en het gereedmaken van de woningen. Een definitieve opleveringsdatum is er nog niet, maar moet dus dit najaar plaatsvinden.

Castricumse burgemeester stemde als één van de eerste Europeanen voor een nieuw Europees Parlement

Ben Tap geeft een interview in het stemlokaal. Foto: Sam de Joode

Donderdag kon je in Nederland je stem uitbrengen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Traditiegetrouw bij verkiezingen opende Castricum om klokslag 00:00 uur een stembureau, iets dat maar weinig andere gemeenten doen. En dat leverde deze week een bijzondere situatie op in de Tuin van Kaptein Rommel, tegenover het treinstation.

Nederland trapte de EU-verkiezingen namelijk op 6 juni af. In de 26 andere EU-lidstaten kon je namelijk alleen op 7, 8 en/of 9 juni (deze zondag dus) stemmen. Omdat Castricum direct om 00:00 uur stemmers verwelkomde, hoorden lokale stemmers dus bij de eerste Europeanen die gestemd hebben. Nieuwsfotograaf Sam de Joode was om middernacht bij het stemlokaal en telde na een kwartier 25 stemmers, waaronder de nieuwe Castricumse burgemeester Ben Tap. Hij gaf aan nog nooit om middernacht gestemd te hebben en het als burgemeester mee wilde maken.

Wie de allereerste Nederlandse (en dus Europese) stemmer is, blijft waarschijnlijk een mysterie. Amsterdam opende donderdag om 00:00 uur ook een stemlokaal, dus de eerste stemmer is wellicht geen Castricummer. Maar met 360 miljoen Europeanen die naar de stembus mochten, is het een leuk weetje dat onze burgemeester er vroeg bij was.

Ik ben overigens positief verrast door de inzet van Tap rondom deze verkiezingen, en niet alleen omdat hij direct ging stemmen. In de weken voor de verkiezingen liet hij een foto van zichzelf met een enorm stempotlood maken en op een ansichtkaart drukken. Alle jongeren in Castricum die sinds de laatste verkiezingen 18 zijn geworden (hoeveel dat er zijn weet ik niet) kregen een kaart met de boodschap dat ze voor het eerst mogen stemmen. En afgelopen donderdag, toen Castricummers mochten stemmen, bracht Tap met een collega-ambtenaar verse appelflappen langs bij alle twintig stembureaus in de gemeente. Die betrokkenheid vind ik goed om te zien.

De Castricumse uitslag is al met Tap gedeeld, maar mag deze zondagavond pas publiekelijk bekendgemaakt worden. Dat komt omdat veel Europeanen op zondag mogen stemmen en de EU geen beïnvloeding wil. Exitpolls - breed gedeeld in Nederland - mogen wel gedeeld worden.

Dit vind ik interessant: de fractie van GroenLinks trekt fel van leer tegen het college van burgemeester en wethouders (B&W) over gestelde raadsvragen over de opvang van statushouders in het Van der Valk-hotel in Akersloot. De antwoorden van B&W zijn volgens de GroenLinks-fractie ‘onvolledig en suggestief’ beantwoord. B&W bestaat uit burgemeester Ben Tap en wethouders van het CDA, VVD, Lokaal Vitaal en GroenLinks. Ik zie het niet vaak gebeuren dat een fractie die ook coalitiepartij is zo fel reageert op B&W. Doorgaans zijn oppositiepartijen dat, zoals PvdA en De VrijeLijst.

Toegegeven: GroenLinks-wethouder Valentijn Brouwer is geen portefeuillehouder toerisme of statushouders, dus dat kan schelen. Toerisme valt onder Roel Beems (Lokaal Vitaal) en Paul Slettenhaar (VVD) is verantwoordelijk voor het dossier statushouders.

Maar toch. De toon van de GroenLinks-fractie, verwoord door raadslid Marieke Kooter, is echt pittig. De fractie heeft een brief geschreven aan B&W en die online gezet, inclusief vervolgvragen aan B&W. Hieronder het intro, dat de kern van de frustratie duidelijk maakt. Ik ben benieuwd hoe B&W gaat reageren op de vervolgvragen.

Geacht college,
Het college heeft per brief antwoord gegeven op een aantal vragen van de raad die zijn gesteld tijdens het actuele debat over de huisvesting van statushouders in de gemeente. De brief gaat in op de vraag wat de huisvesting van statushouders in hotel Van der Valk in Akersloot de gemeente kost. De fractie van GroenLinks vindt de beantwoording onvolledig en suggestief: de indruk wordt gewekt dat de gemeente grote economische schade lijdt door die huisvesting, terwijl dat vooralsnog allerminst blijkt uit de door het college verstrekte gegevens. GroenLinks vraagt het college met klem daarvoor te waken en ervoor te zorgen dat de informatie die de raad bereikt een volledig beeld schept. Dat mag de raad van het bestuur verwachten.

GroenLinks-fractie in een brief aan B&W

Er komt een recyclepunt op de Schulpstet

De milieustraat aan de Schulpstet krijgt een recyclepunt, oftewel een kringloopbrengpunt. Dat heeft B&W besloten (pdf). Je kunt er straks dus spullen brengen die je niet meer hoeft, maar ook niet bij het grofvuil wil gooien. Het concept is geleend van gemeenten als Amsterdam.

In de woorden van B&W: ‘Het kringloopbrengpunt bevindt zich net na de ingang van de milieustraat, voordat inwoners het platform opgaan om ‘weg te gooien’. De juiste locatie om zoveel mogelijk spullen af te vangen. Er zijn markeringen op het wegdek aangebracht, zodat bezoekers van het brengpunt veilig en comfortabel stil kunnen staan om de auto uit te laden. De ruimte wordt voorzien van stellageskasten en uitingen aan de buitenzijde die laten weten dat het kringloopbrengpunt betreft.’

Het kringloopbrengpunt start begin juli als een test van 24 weken. De ervaringen bepalen het eventuele vervolg van het recyclepunt. De gemeente betaalt de test en werkt samen met Noppes en Muttathara. B&W legt uit: ‘De kringloopwinkels halen het brengpunt leeg en dragen er zorg voor dat de ingeleverde spullen een tweede kans krijgen in hun assortiment. Het transport tussen het kringloopbrengpunt wordt gedaan en komt voor rekening van de winkels.’

Het recyclepunt is dus een plek waar je spullen voor de kringloop kunt afgeven, wat interessant kan zijn als de milieustraat voor jou dichterbij is dan de twee kringloopwinkels. Ik ben wel benieuwd hoe de test gaat verlopen. B&W weet namelijk nog niet of het nodig is om een medewerker bij het recyclepunt neer te zetten. Ik kan mij voorstellen dat die menselijke check handig is om de kwaliteit van spullen snel te beoordelen, en dat er bij een onbemand recyclepunt meer matige spullen neergezet worden. Een medewerker ter plekke kan ook voorkomen dat iemand ongevraagd gebrachte spullen in zijn auto laadt en wegrijdt - en de kringloopwinkel dus buiten spel zet.

De test moet in ieder geval uitwijzen welke waarde de twee kringloopwinkels gaan halen uit het recyclepunt. Zij kunnen gratis ontvangen spullen immers verkopen in hun winkels. Ik ben benieuwd hoe de twee concurrerende winkels de spullen gaan verdelen. Wellicht mag Muttathara de opbrengst van dinsdag, Noppes die van woensdag, etc. Dat maakt de brief van B&W niet duidelijk.

❓️ Poll van de week

Vorige week legde ik je uit dat het college van burgemeester en wethouders boos is dat statushouders in het Van der Valk-hotel Akersloot geen toeristenbelasting opleveren. Niet omdat het COA, dat de hotelkamers huurt, geen toeristenbelasting á 2,15 euro per persoon per nacht wil betalen. Nee, de gemeente Castricum heeft in november zelf besloten dat de opvang van statushouders is uitgezonderd van toeristenbelasting. Het college wil die regelgeving aanpassen om het COA alsnog toeristenbelasting te laten betalen, maar of dat gebeurt is aan dezelfde gemeenteraad die in november de bestaande regelgeving aannam.

Ik was benieuwd hoe jullie over de situatie denken. De meningen blijken uiteen te lopen en ik ben positief verrast door de vele inhoudelijke reacties bij de stemmen. Heel waardevol, dank hiervoor. Hieronder enkele reacties die ik boeiend vind.

Goed dat B&W ook toeristenbelasting wil heffen op hotelkamers voor statushouders
Aantal stemmen: 146

🟨🟨🟨🟨⬜️⬜️ Eens, nu loopt Castricum toeristenbelasting mis (60)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Oneens, dit is een afgesproken uitzonderingssituatie (86)

Een lezer: ‘Wat schandalig om ook op deze manier nog geld te willen verrekenen bij het COA, terwijl Castricum al uiterst moeizaam doet bij de opvang van statushouders!! Ik schaam me dat mijn gemeente zich zo opstelt tegenover vluchtelingen.’

Een andere lezer: ‘Asielzoekers in een hotel zijn gelijk te schakelen met toeristen en vormen geen bijzondere uitzondering.’

En een andere lezer: ‘En zoals Roel Beems zelf altijd zegt: de overheid moet betrouwbaar zijn en niet tussentijds aan afspraken of besluiten morrelen.’ (Noot: Roel Beems is toerismewethouder van Castricum).

Poll van deze week

Op de Schulpstet komt een recyclepunt waar je prima spullen die je niet meer hoeft kunt inleveren. De kringloopwinkels Noppes en Muttathara halen de spullen op om ze door te verkopen in hun winkels. Je kunt er zelf dus geen spullen meenemen, want dan verdienen de kringloopwinkels niets. Ik ben benieuwd of jij spullen gaat brengen bij het recyclepunt. Zelf doe ik dat bij een van de twee kringlopen, want die zijn voor mij dichterbij. En is de kringloop gesloten, dan is de milieustraat dat doorgaans ook.

Ik ga spullen voor hergebruik inleveren op de Schulpstet

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

  • De kunstbunker in het bos bij Castricum is deze week onder water gelopen omdat een van de pompen in de bunker het begeven heeft. Het vele regenwater dat in de afgelopen maanden gevallen is en niet de verzadigde grond in kan zakken, liep daarom de bunker in. De brandweer werd opgetrommeld om het water weg te pompen, schrijft het Noordhollands Dagblad. De bunker is beroemd als geheime opslagplek van de Nachtwacht in de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig liggen er vooral nitraatfilms van filmmuseum Eye in de bunker, meldt de krant. Tientallen filmrollen hebben schade opgelopen.

  • De gemeente Alkmaar gaat misschien een algemeen vuurwerkverbod invoeren. Dat is de uitkomst van een referendum dat tegelijkertijd met de Europese verkiezingen gehouden werd. 65 Procent van de stemmers wil een vuurwerkverbod. De gemeenteraad kan het advies nu overnemen of negeren.

  • Dit vind ik een goed initiatief om inwoners meer te betrekken bij het werk van de gemeenteraad: de partij Lokaal Vitaal gaat wandelingen organiseren langs onder meer een politiek relevante locatie. Je kunt meewandelen om raadsleden (van deze partij) te spreken en ter plekke en na afloop te debatteren over het betreffende politieke dossier. Ik ben benieuwd wat dergelijke wandelingen opleveren voor inwoners en raadsleden. De eerste wandeling is deze zondag (9 juni) al. Om 14:00 vertrekken de raadsleden vanaf de Dusseldorperweg in Limmen ter hoogte van het Vislaantje, om later de Rooinap aan te doen. Daar komt - na jaren voorbereiding - een hospice.

Luister: in deze podcast vertel ik alles over Nieuws uit Castricum

Suse van Kleef interviewde mij over Nieuws uit Castricum. Afbeelding: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Je las het al in het begin van deze nieuwsbrief: ik ben onlangs geïnterviewd over waarom ik Nieuws uit Castricum begonnen ben, wat ik concreet doe, waarom sommige ondernemers liever hebben dat ik ‘gezellige berichten’ ga schrijven en hoe ik werk aan een duurzaam verdienmodel voor deze nieuwsbrief. Ik vond het super om drie kwartier met Suse van Kleef te praten over mijn passieproject dat ik graag uitbouw om zoveel mogelijk Castricummers te informeren over echt nieuws.

Vind je dat boeiend klinken? Beluister de podcast dan gratis via Spotify of Apple Podcasts, of lees hieronder eerst het bericht op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De podcast is te luisteren op je mobiel, tablet en computer.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 174 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens