Nieuws uit Castricum: claim een gratis regenton of planten

En: een duidelijke planning van Zanderij Zuid

Hallo en welkom bij editie 167 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook 21 nieuwe abonnees. Ben je één van de honderden lezers die deze e-mail direct op zondagochtend opent, dan kun je de eerste zondagsmarkt van het jaar bezoeken aan de Dorpsstraat en Burgemeester Mooijstraat. De markt vindt plaats tussen 11:00 en 17:00. Wie weet zie ik je daar.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

In deze nieuwsbrief praat ik je graag bij over:

 • de geplande verkoopstart van nieuwbouw aan de Brakersweg

 • hoe je een gratis regenton of planten kunt claimen

 • gemeentesubsidies als je een ‘groen of blauw dak’ neemt

 • suggesties aan de gemeenteraad om tot sluitende begrotingen te komen

 • een verduidelijking van de bouwplanning van Zanderij Zuid, inclusief mijn ervaringen met de gemeente en makelaar Teer

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Exclusief: verkoop nieuwbouw aan de Brakersweg start naar verwachting begin juni

De verkoop van nieuwbouwwoningen aan de Brakersweg in Castricum start naar verwachting begin juni. Dat vertelt Mark Bonne van verkoopmakelaar Hopman mij desgevraagd.

Aan de Brakersweg is een bedrijventerrein(tje) gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Er komen vier sociale huurwoningen (een rij van vier), vier tussenwoningen, twee twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaande woningen. Groottes en prijzen van de koopwoningen, die in de vrije sector gaan vallen, kan Bonne nog niet delen. ‘We zijn nu bezig met de laatste details zoals het afronden van plattegronden. Daarna maken we de prijzen finaal.’

Interessant is dat er een leeftijdsgrens is vastgelegd voor de bewoners van de vier sociale huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor zo’n woning, moet je minimaal 55 jaar oud zijn. Het liefst 65 jaar of ouder. De eis geldt voor twintig jaar en de gemeente belooft elk nieuw huurcontract door te nemen om de leeftijdsgrens te controleren. Dat laatste is belangrijk omdat de projectontwikkelaar de woningen gaat toewijzen aan senioren en dit dus niet via een woningcorporatie als SVNK verloopt.

Onlangs vond ik via een tipgever visuele impressies van het nieuwbouwproject op de website van de lokale architect. Die impressies zijn niet meer accuraat, vertelt Bonne desgevraagd. Dat komt omdat het plan visueel gezien wat aangepast is na overleg met de welstandscommissie.

Ik houd je via deze nieuwsbrief op de hoogte van de verkoopstart. Wie serieuze interesse heeft in het kopen van één van de woningen, kan contact opnemen met Hopman via [email protected].

Claim een gratis regenton of planten

De gemeente geeft 150 regentonnen weg aan inwoners via een op-is-op-regeling. Via eenzelfde regeling kun je gratis inheemse planten claimen. De acties zijn bedoeld om respectievelijk het riool te ontlasten bij hevige regenbuien en de wilde bij een handje te helpen. De gemeente financiert de regelingen.

Hieronder zie je het uiterlijk van de regentonnen. Er zijn 90 groene exemplaren en 60 grijze exemplaren, vertelt een woordvoerder mij desgevraagd. Claim je een regenton via onderstaande link, dan moet je ‘m binnenkort ophalen bij de Schulpstet in Bakkum. De gemeente controleert twee maanden na het afhalen steekproefsgewijs of men de regenton daadwerkelijk aangesloten heeft op de woning.

Qua gratis planten heb je de keuze uit Geraniums, Gewone Margriet, Wilde Kardinaalsmuts of een combinatie van maximaal twee planten.

Als je meer groen en minder tegels in je tuin wil, kun je bij de gemeente gratis een big bag ophalen en voor je deur vullen met gebruikte tuintegels. De gemeente haalt de big bag vervolgens op, mits je groen geplant hebt waar tegels lagen. Kunstgras telt niet, staat in de voorwaarden. Je kan het maar duidelijk hebben. De gemeente biedt de tegelophaaldienst twee keer per jaar aan; de volgende keer is in het najaar.

Gemeente geeft subsidie om je dak ‘blauw’ of ‘groen’ te maken

De gemeente deelt niet alleen regentonnen, big bags en planten uit, maar start ook subsidieregelingen die de natuur te goede komen. Koppel je je hemelwaterafvoer los van het riool, dan is de subsidie dertig procent of maximaal tweeduizend euro - wat het meest van toepassing is. Je kunt ook subsidie aanvragen voor het plaatsen van waterzakken in de kruipruimte (ik wist niet dat dit bestond) en een regenwaterschutting.

Subsidie is er ook als je tegels vervangt door vaste beplanting of gras (maximaal vijfhonderd euro) en het kiezen van een groen dak, blauw dak, groenblauw dak of daktuin.

Handig om te weten is dat je de subsidie alleen achteraf en per woning één keer per jaar kunt aanvragen. Om in aanmerking te komen, moet je ook aan verschillende voorwaarden voldoen. Het gaat te ver om die hier allemaal op te noemen. Ik benadruk liever dat deze subsidie komt uit een potje dat een keer op raakt, dus ik zou er persoonlijk niet te lang mee wachten als je interesse hebt.

Gemeenteraad krijgt suggesties om begroting sluitend te maken, en die zijn niet mals

Donderdag heeft een afvaardiging van de gemeenteraad een presentatie van een onafhankelijk expert gekregen over de verwachte negatieve begrotingen van Castricum, vooral omdat de Rijksoverheid mogelijk minder geld wil geven aan gemeenten. Voor Castricum lijken de begrotingen van komende jaren daarom miljoenen euro’s in de min te eindigen.

De gemeenteraad heeft na besluitvorming in maart (pdf) daarom een aparte werkgroep opgericht die op de hoogte wil blijven en gaat schakelen met het college van burgemeester en wethouders over mogelijkheden om de uitgaven van de gemeente te verlagen en inkomsten te vergroten. Dat blijkt best lastig.

De presentatie noemde enkele suggesties om de uitgaven te verlagen - met nadruk op het woord suggesties. Dat zijn het terugdraaien van onlangs ingevoerd beleid, zoals het aanplanten van extra bomen, plannen om eenzaamheid te bestrijden en voorgenomen investeringen te schrappen. Andere suggesties zijn het verlagen van het onderhoudsniveau van bijvoorbeeld wegen en groen en het volledig stopzetten van subsidies.

Suggesties om de inkomsten van de gemeente te verhogen zijn het invoeren van een betaald parkeersysteem, het verhogen van de kosten van reclamezuilen en het kostendekkend maken van marktengeleden en lijkbezorgingsrechten.

De PowerPoint - die zonder nadere uitleg weinig context biedt - is hier te bekijken als pdf. De bijbehorende presentatie is hier terug te kijken.

Er volgen meer overleggen van de werkgroep. Het college van B&W verwacht rond de zomer meer financiële duidelijkheid over de komende jaren te kunnen verschaffen, maar baseert die verwachting deels op het aantreden van een nieuw kabinet. Of dat gaat gebeuren, is nog lastig te zeggen. De gemeente komt binnenkort met nieuwe financiële ramingen over de eigen begroting.

Gemeente verduidelijkt én corrigeert planning Zanderij Zuid

De Zanderij Zuid-bouwput op 12 april. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

In de vorige nieuwsbrief las je een uitgebreid artikel over het nieuwbouwproject Zanderij Zuid, dat zeven jaar vertraging oploopt ten opzichte van de planning die de gemeente in 2021 deelde met de gemeenteraad. Dat nieuwsbericht kreeg veel reacties van lezers die het stuk waardevol vinden en resulteerde in vragen aan de verantwoordelijk wethouder over de planning.

Als auteur kreeg ik een telefoontje van een boze directeur van Teer, die vindt dat ik het project onnodig negatief uitlicht. Toen ik vroeg of er een feitelijke onjuistheid in het stuk staat, gaf de directeur aan dat hij hier niet over ging discussiëren en hing hij op.

De gemeente nam ook contact op, per e-mail. Met het verzoek of ik wil rectificeren dat het project geen zeven jaar vertraging oploopt, maar tot dusver volgens plan verloopt. Die mening deel ik niet en graag leg ik je uit waarom.

Waar 7 jaar vertraging vandaan komt

De zeven jaar vertraging baseer ik namelijk op een preadvies dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) op 23 september 2021 gestuurd heeft naar de gemeenteraad. Het preadvies is een overzicht van woningbouwprojecten in Castricum, waar de gemeenteraad specifiek om vroeg.

Ik heb het preadvies destijds gedownload van de gemeentewebsite en er in de afgelopen jaren verschillende keren naar verwezen. Voor de transparantie heb ik hieronder een screenshot over Zanderij Zuid geplakt en het volledige pdf-document ook geüpload zodat iedereen het document van A tot Z kan lezen.

Zoals je ziet, zei de gemeente in september 2021 te verwachten de procedurefase van Zanderij Zuid nog dat jaar af te ronden, waarna de bouw in 2022 kon starten en de oplevering van de 103 woningen uiterlijk eind 2023 zou plaatsvinden.

Planning Zanderij Zuid zoals in september 2021

Dat is niet gelukt: op de bouwplaats is vandaag de dag nog geen huis te zien. Vorige week viel het mij op dat de gemeente op haar projectpagina van Zanderij Zuid voor het eerst een einddatum voor het project noemt, namelijk 2030. Dat is dus zeven jaar later dan de gemeente in 2021 communiceerde. Reden voor een artikel, dat je vorig weekend kon lezen.

De gemeente is het niet eens met mijn conclusie. Toen het preadvies in 2021 met de gemeenteraad gedeeld werd, was er namelijk nog geen Anterieure Overeenkomst (AOK) gesloten met de ontwikkelaar. Ik citeer uit de e-mail van de gemeente: ‘Deze nota (‘Preadvies’) uit 2021 is opgesteld vóór het afsluiten van de AOK, de planologische procedure en de fase van planvorming. De AOK is de officiële overeenkomst, die het jaar daarna is gesloten. Daarin is de officiële planning concreet gemaakt. En inderdaad sluit die niet aan bij de eerdere prognose uit dat preadvies.’

Het klopt dat de AOK in 2022 gesloten is. Welke planning er in de AOK is afgesproken, is nooit breed gedeeld. Mede naar aanleiding van mijn berichtgeving heeft de gemeente besloten om die planning alsnog te openbaren. De planning is naar mij gemaild, per brief aan de gemeenteraad verstuurd en op de projectpagina op de gemeentewebsite gedeeld. Deze transparantie juich ik toe.

Geen disclaimer

Ik vind het wel bijzonder dat de gemeente het niet eerlijk vindt om naar het preadvies uit 2021 te verwijzen omdat er toen nog geen AOK gesloten was. De gemeenteraad vroeg om een zo concreet mogelijke woningbouwplanning en Zanderij Zuid staat in het document zonder een duidelijke disclaimer dat er nog geen AOK, planologisch onderzoek of officiële planning was. Zonder disclaimer mogen de gemeenteraad en andere geïnteresseerden ervan uitgaan dat het college van B&W de planning haalbaar acht.

Het preadvies geeft ook geen disclaimers bij andere woningbouwprojecten die uiterlijk in 2023 opgeleverd moesten worden. Verschillende van die projecten zijn ook daadwerkelijk vorig jaar opgeleverd. De Clinge bijvoorbeeld, met 48 sociale huurwoningen op Duin en Bosch (december). En Eerste Kwartier, aan het Raadhuisplein (september). Meerdere andere genoemde projecten zijn bijna klaar (Vlek) of in uitvoering (Marelsdal) - allebei op Duin en Bosch.

Zanderij Zuid is echter geen uitzondering in het preadvies. Zo werd de oplevering van het hofje aan de Brakersweg ook voor 2023 geraamd. Bovenin deze nieuwsbrief kon je lezen dat de verkoop van de woningen pas in juni begint en de bouw nog moet starten.

Planning Zanderij Zuid

Na vragen van de PvdA op 11 april, mijn berichtgeving en daarna nog meer politieke vragen heeft de gemeente dus besloten om de officiële planning van Zanderij Zuid te delen.

De planning is volgens de gemeente als volgt:

 • 2024: Bouwrijp maken en aanvraag omgevingsvergunningen

 • 2025-2026: Verkoop woningen Nelis en bouwvoorbereiding

 • 2024 - Q1/Q2 2026: Realisatie bouw op vrije kavels Westelijke eigenaren incl. woonrijp fase A

 • 2025 - Q1/Q2 2028: Realisatie bouw op vrije kavels van Nelis 

 • 2026-2027: Realisatie 26 huurappartementen

 • 2027- Q1/Q2 2028: Realisatie 2^1 kap zuid + 5 rijwoningen

 • 2028-2029: Realisatie 12 appartementen zuid + 15 appartementen noord

 • Q3/Q4 2029 - 2030: Realisatie 3 patiowoningen + 3 rijwoningen + 2^1 kap noord

Wat direct opvalt is de periode waarin de 26 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden. De AOK noemt 2026 of 2027. De oplettende lezer weet dat ik vorige week schreef over 2028. Een rectificatie leek de gemeente daarom op zijn plaats. Hoe kom ik bij 2028? De PvdA noemde dat jaartal in vragen op 11 april in de commissie Algemene Zaken - ik verwees vorige week ook naar de pdf met vragen en antwoorden. Want B&W heeft de vragen keurig beantwoord, maar, zo blijkt nu, zonder te corrigeren dat de sociale huur in 2026 of 2027 opgeleverd wordt. Een foutje van de gemeente dus, maar fijn dat het jaartal nu duidelijk is.

De gemeente komt ook terug op een brief die bewoners van de Mient - tegenover Zanderij Zuid - rond 14 maart ontvangen hebben. In die brief was de planning volgens de AOK opgenomen, maar de tabel is qua vormgeving verschoven en volgens de gemeente daarom lastig af te lezen. ‘Dat heeft blijkbaar tot enige verwarring geleid.’

Daarnaast corrigeert de gemeente verkoopmakelaar Teer. Vorige week vroeg ik de directeur van Teer naar een verkoop- en verhuurplanning van andere woningtypen dan kavels. Hij antwoordde per e-mail: ‘Er is echt nog niets over te zeggen. Het gaat nog wel even duren.’ Er is echter wel degelijk een planning, mailt de gemeente mij. Met verwijzing naar de AOK-planning die al sinds 2022 vaststaat.

Rectificatie

Het vrijgeven van die planning brengt mij bij het punt dat ik een rectificatie wil plaatsen voor de volgende zin. Vorige week schreef ik: ‘Een nadere duik in de planning wijst uit dat Nelis de duurste woningen als eerste gaat bouwen, en de goedkoopste woningen als laatste.’ Die zin was vooral gebaseerd op het genoemde 2028 voor de oplevering van de sociale huur, maar dat antwoord van B&W blijkt dus niet te kloppen. Zoals je hierboven in de planning ziet, verrijzen de sociale huurwoningen vóór verschillende typen koopwoningen. En komen de goedkoopste woningen dus niet als laatste.

Brief aan de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft als gezegd afgelopen donderdag een brief ontvangen met bovenstaande planning. Die brief is om duidelijke redenen verstuurd, zo blijkt uit het intro. ‘In de media is aandacht geweest voor de bouwplanning van Zanderij Zuid. Ook zijn in de commissie Algemene Zaken van 11 april j.l. vragen gesteld over de planning en beantwoord. Voor de duidelijkheid kunt u hieronder de planning lezen van bouwwerkzaamheden in nieuwbouwplan Zanderij Zuid. [..]’

In de brief lees ik echter niet terug dat B&W in die beantwoording aan dezelfde gemeenteraad vergeten is om het jaartal 2028 te corrigeren. Dat vind ik vreemd, want politici stelden met name vragen omdat ze willen weten waarom de sociale huur nog jaren op zich laat wachten. B&W is zich bewust van de vragen, zo blijkt uit het feit dat er in de brief tekst staat over de sociale huurplanning en sociale huur vetgedrukt in de tijdlijn staat. Bijzonder dat de brief de raadsleden - die wekelijks stapels teksten moeten doornemen - er niet aan herinnert dat een recent gedeeld document een feitelijke onjuistheid bevat.

Ik heb raadsleden van vier verschillende partijen gevraagd of zij buiten de brief om een rectificatie van B&W ontvangen hebben over 2028. De raadsleden zeggen van niets te weten. Als het klopt dat B&W deze miscommunicatie nog niet heeft rechtgezet, lijkt het mij goed als dat alsnog gebeurt. Dat zou recht doen aan de afsluitende zin in de brief aan de gemeenteraad: ‘Met de bovenstaande planning bent u correct geïnformeerd.’

En jij als inwoner van Castricum nu hopelijk ook.

❓️ Poll van de week

Vorige week vroeg ik je hoe oud je bent, want ik had geen idee hoe oud mijn lezers zijn. Dankzij maar liefst 329 lezers die de poll ingevuld hebben, heb ik nu een aardig beeld. Nieuws uit Castricum blijkt erg populair onder oudere lezers, wat ik als 26-jarige auteur erg leuk vind om te merken. Anderzijds ligt er ook een uitdaging om meer jongere Castricummers bekend te maken met deze nieuwsbrief. Daar ga ik dus aan werken. Als je een goed idee hebt, hoor ik je graag via een antwoord op deze e-mail.

Hoe oud ben jij?
Aantal stemmen: 329

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Onder de 25 jaar (5)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ 25 tot 40 jaar (32)

🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ 40 tot 60 jaar (80)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 60 jaar of ouder (212)

Poll van deze week

In deze nieuwsbrief las je over verschillende initiatieven van de gemeente om je woning en tuin te verduurzamen. Ik ben benieuwd of jij gebruik gaat maken van één of meerdere initiatieven.

Dit plan van de gemeente motiveert mij om:

Kies a.u.b. het antwoord dat het beste bij jou past.

Login or Subscribe to participate in polls.

Agenda:

 • Aanstaande dinsdag, dus op 23 april, vindt er van 19:30 tot 21:30 een zogenoemde ideeënmarkt plaats op het gemeentehuis. Je kunt er als inwoner een idee of gedachte overbrengen aan raadsleden. Waarover is aan jou, de gemeente noemt onder meer ideeën over cultuur, vergroening, je woonomgeving en lokale infrastructuur. Ik kan er niet bij zijn omdat ik voor werk in Finland ben, maar geef de raadsleden, wethouders en ambtenaren die deze e-mail lezen graag mee dat er genoeg bewoners van appartementen zijn die behoefte hebben aan meer ondergrondse of bovengrondse PMD-containers.

Kort nieuws:

 • Filmhuis Cinecast bestaat dertig jaar. De club van filmhuisliefhebbers heeft 480 leden en toont op jaarbasis zes verschillende films in bioscoop Corso. Potentiële nieuwe leden kunnen verder lezen op de website van het filmhuis.

 • Alkmaar heeft goedkeuring gekregen van de Rijksoverheid om alle 52 Castricumse statushouders op te nemen. De statushouders, die al jaren in Alkmaar woonden in afwachting van een verhuizing naar Castricum, weigeren onlangs hier tijdelijke woonruimte in de Montessorischool, Antionus-jeugdzorglocatie en - nog niet verbouwde - John Deere-showroom. Castricum had de locaties niet op tijd klaar en wilde de statushouders daarom niet op de afgesproken datum van Alkmaar overnemen. Een bestuurlijke rel volgde, waarna Alkmaar de Rijksoverheid om toestemming vroeg de statushouders op te nemen. Door die opname hoeft de gemeente Alkmaar dit jaar geen extra statushouders meer te huisvesten, meldt het persbericht. Castricum moet 52 vervangende statushouders opvangen.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 167 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens