Nieuws uit Castricum: over bouwen en verbouwen

En: een emotionele avond op het gemeentehuis

Hallo en welkom bij editie 129 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook twaalf nieuwe abonnees - de grens van achthonderd wekelijkse lezers nadert snel. In deze nieuwsbrief lees je:

  • hoe een brief van de Rijksoverheid de gemeentebegrotingen verandert

  • over een emotionele inspraakavond op het gemeentehuis

  • een update over het vernieuwen van het Raadhuisplein

  • dat het college geen hogere nieuwbouw wil op de plek van de Maranathakerk

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Een miljoen meer of minder in de begroting: Rijksoverheid verandert financiële verwachtingen van Castricum

Gemeenten krijgen belangrijke inkomsten van de Rijksoverheid, en baseren hun financiële verwachtingen en plannen voor de komende jaren ook op die inkomsten. En dat betekent soms wat bijsturen, want de Rijksoverheid meldt een paar keer per jaar hoeveel gemeenten de komende jaren (extra) kunnen verwachten. Dat gebeurde eind mei voor het laatst, kort nadat de gemeente Castricum haar Kadernota 2024 deelde. Die Kadernota geeft inzicht in de portemonnee van de gemeente in 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027. Door veranderingen in de bijdragen van de Rijksoverheid veranderen de financiële verwachtingen. Hoe?

Dit jaar verwachtte de gemeente een positief begrotingssaldo van +277 duizend euro. Dat is bijgesteld naar +370 duizend euro.

In 2024 verwachtte de gemeente +68 duizend euro over te houden, geen vetpot op een begroting van ruim tachtig miljoen euro. In de nieuwste verwachting blijft er +123 duizend euro over, nog steeds geen grote reserve dus.

In 2025 werd er gerekend op een positief begrotingssaldo van +181 duizend euro, wat nu verhoogd is naar +239 duizend euro.

Minder mooi wordt het in 2026, het jaar waarin Castricum ruim 1,6 miljoen euro in de min zou eindigen. Dat is veranderd in -2 miljoen euro.

Tot slot 2027, het ergste jaar dat nu iets minder erg lijkt te worden. Want waar de gemeente rekening hield met een negatief begrotingssaldo van -7,3 miljoen euro, is dat nu -6,3 miljoen euro.

De brief van de Rijksoverheid - de zogeheten Meicirculaire 2023 - heeft dus grote impact op de financiële verwachtingen van de gemeente Castricum. Het college van burgemeester en wethouders informeert raadsleden er per brief (pdf) over. De ambtenaren van het college gaan de begrotingsveranderingen de komende maanden verwerken in de financiële plannen van de gemeente Castricum. De gemeenteraad buigt zich in het najaar over de begroting van 2024. Tegen die tijd wordt ook duidelijk of het college extra geld wil uitgeven (en zo ja aan welke projecten) of juist meer wil sparen of bezuinigen om zich voor te bereiden op de financieel zware jaren 2026 en 2027. Al staat zeker nog niet vast dat die jaren daadwerkelijk een groot negatief begrotingssaldo opleveren, want in de komende jaren blijft de Rijksoverheid brieven sturen die de gemeentefinanciën zullen beïnvloeden.

Emotionele statushouders in flexwoningen vragen de gemeenteraad om toekomstperspectief

Drie van de vijf insprekers.

Het is naar mijn idee een tijd terug dat er zo’n emotionele commissievergadering plaatsvond op het gemeentehuis. En dat lag niet aan de aanwezige raads- en commissieleden, maar aan de insprekers en de bezoekers op de publieke tribune. Die insprekers waren vijf statushouders - asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben - die flexwoningen huren in Castricum, Limmen en Alkmaar. Naar eigen zeggen zouden ze maximaal anderhalf jaar in die woningen verblijven, maar de mannen wonen er inmiddels al jaren. En ze zijn erg ontevreden over de kwaliteit van de huisvesting en het gebrek aan toekomstperspectief. De gemeente kan de mannen namelijk niet vertellen wanneer zij kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning of een andere woning. De mannen zeggen onder andere psychische problemen te hebben, veroorzaakt door hun woonsituatie.

De actiegroep Castricum voor Iedereen vroeg vorig jaar aandacht voor de woonsituatie van deze en andere statushouders in de omgeving van Castricum. Een bijbehorende petitie werd in een paar maanden tijd vierduizend keer getekend, en aangeboden aan scheidend burgemeester Toon Mans. Omdat de actiegroep vindt dat de gemeente in de maanden erna te weinig gedaan heeft om de situatie van de statushouders te verbeteren, is zij een burgerinitiatief gestart. Onderdeel van dit burgerinitiatief is het toespreken van de raads- en commissieleden.

De reacties van die raads- en commissieleden maakten veel los. Insprekers staken hun frustraties niet onder stoelen of banken en ook vanaf de publieke tribune werd meermaals gereageerd. Bijvoorbeeld toen commissielid Ivo van Donselaar (CDA) de situatie enigszins vergeleek met die van Nederlandse studenten die ook moeilijk aan eigen woonruimte kunnen komen. Een vrouw op de tribune riep dat die studenten niet voor een oorlog naar Nederland gevlucht zijn.

Door de lange discussies zijn - opvallend - niet alle acht partijen van de gemeenteraad aan het woord gekomen. We weten daarom tot dusver dat PvdA, GroenLinks en D66 hun steun uitspreken voor het burgerinitiatief en dat CDA en Forza dat niet doen. Wat de andere drie partijen (VVD, Lokaal Vitaal en De VrijeLijst) vinden, moet blijken als de gemeenteraad op 6 juli weer over het onderwerp vergadert. De wethouder(s) komen dan ook aan het woord.

Een preadvies (pdf) van de verantwoordelijk wethouders aan de gemeenteraad werpt een eerste blik op de antwoorden. Het preadvies schrijft dat het ‘niet reëel is om al deze bewoners op korte termijn alsnog te huisvesten in reguliere sociale huurwoningen. Hiervoor komen er jaarlijks te weinig sociale huurwoningen vrij (129 verhuringen in 2022). Bovendien komt dan de reguliere woningzoekende niet meer aan een woning. [..] De gemeente speelt geen rol in geschillen rond de huurprijs of kwaliteit van de huisvesting. Dit is iets tussen huurder en verhuurder. Huurders kunnen bij conflicten de Huurcommissie inschakelen.’

Vernieuwd Raadhuisplein krijgt naast groen ook afvalcontainers en speeltoestellen

Een impressie van het vernieuwde Raadhuisplein. Archieffoto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Afgelopen dinsdag vond weer een informatiemoment plaats over het plan om het Raadhuisplein te renoveren. Dit is het plein tussen het gemeentehuis, winkelcentrum Geesterduin en het bijna afgeronde appartementencomplex Eerste Kwartier. Het plein krijgt minder bestrating en meer groen, bedoeld om de uitstraling te verbeteren en - belangrijker - wateroverlast op te lossen en het plein koeler te maken. Meer groen betekent dat regenwater beter de grond in kan en meer bomen brengen meer verkoeling.

Naar aanleiding van suggesties van omwonenden en andere geïnteresseerden op de vorige inloopavond in april, is het plan enigszins aangepast. Er komen wat speeltoestellen op het pleintje, net als een bovengrondse GFT-container en ondergrondse containers voor papier en restafval. Geen overbodige luxe, gezien de aanstaande oplevering van tientallen appartementen (Eerste Kwartier) met bijbehorend bewonersafval aan het plein.

De niet-werkende fontein in het midden op het plein verhuist - nog steeds volgens plan - naar de vijver van een verzorgingstehuis in Akersloot. Interessant is dat de gemeente ook de rotonde van de C.F. Smeetslaan - die tussen de appartementencomplexen Romeo en de Ambassadeur - gaat renoveren. De rotonde krijgt meer groen.

Het college stelt het definitieve ontwerp van het plan in september vast. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats. De gemeente rekent op een snelle aanbesteding, want de werkzaamheden moeten al in oktober starten. Eind januari moeten het Raadhuisplein en de rotonde vernieuwd zijn. De kosten voor beide werkzaamheden worden totaal geraamd op 357 duizend euro. De gemeente heeft een subsidieaanvraag van 25 duizend euro ingediend bij het Hoogheemraadschap.

Wil je meer weten over de renovatie? Hier lees en bekijk je de presentatie (pdf) van afgelopen dinsdag terug. Ter informatie kun je ook mijn artikel uit april teruglezen.

College wil geen vierde verdieping toevoegen aan nieuwbouw op plek Maranathakerk

Een impressie van het nieuwe pand op de plek van de Maranathakerk. Afbeelding via de gemeente Castricum

Op de plek van de Maranathakerk komt nieuwbouw in de vorm van een zorgpraktijk op de begane grond en totaal zestien appartementen op de bovengelegen verdiepingen. Het nieuwe pand krijgt volgens het plan drie verdiepingen. Kunnen dat er niet vier worden om extra woningen toe te voegen, vroegen sommige gemeenteraadsleden tijdens de politieke behandeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom onderzocht of een vierde verdieping haalbaar is.

In een brief (pdf) aan de gemeenteraad legt het college uit dat een vierde verdieping onwenselijk is, zowel uit stedenbouwkundig oogpunt als uit maatschappelijk oogpunt. Veel omwonenden van de Maranathakerk vinden nieuwbouw van drie verdiepingen namelijk oké, maar zijn tegen vier verdiepingen. Een vierde verdieping toevoegen zou daarom tot weerstand kunnen leiden, en bijvoorbeeld een rechtszaak. De nieuwbouw loopt dan vertraging op, waar de gemeenteraad juist pleit voor snelheid.

Interessant aan de brief vind ik de laatste alinea, geschreven door een ambtenaar van de gemeente Castricum. ‘Het toevoegen van enkele woningen is ook mogelijk door optimalisatie van de huidige opzet. Binnen de huidige footprint moeten twee extra woningen op de eerste en de tweede verdieping (totaal vier) mogelijk zijn. Voor deze vier extra woningen is parkeercapaciteit aanwezig. Het totaal aantal woningen komt dan op twintig.’

Hoe de ambtenaar die ‘optimalisatie’ voor zich ziet, is vooralsnog onduidelijk. Mijn vermoeden is dat hij of zij voorstelt om de appartementen kleiner te maken dan het oorspronkelijke plan aangeeft. Of om het gebouw zelf iets groter te maken - maar de nieuwbouw is aan maximale afmetingen gebonden. Wordt vervolgd.

Agenda:

  • Komende zaterdag, 8 juli, start de Kustbus. De (gratis!) bus rijdt in de zomervakantie tussen het treinstation van Castricum en het strand van Castricum aan Zee - en terug, uiteraard. De bus stopt onderweg bij verzorgingstehuis de Santmark en Camping Bakkum. Je leest de dienstregeling en andere praktische informatie in dit artikel.

  • Op 12 juli organiseren de gemeente Castricum en vastgoedontwikkelaar Hoorne Vastgoed een informatieavond over ‘Geesterduin 2.0.’ Op deze avond krijg je een update over de plannen van Hoorne Vastgoed om het winkelcentrum ingrijpend te veranderen. Op de vorige informatieavond toonde het bedrijf een maquette die voorstelt om 150 appartementen op en rond Geesterduin te bouwen en het winkelcentrum te voorzien van meer recreatief groen en horeca. Je kunt mijn artikel over dit ambitieuze plan hier teruglezen. Uiteraard doe ik 12 juli verslag van de volgende informatieavond. Jij kunt er ook bij zijn. De informatieavond vindt tussen 19:00 en 21:00 plaats in Geesterhage, het cultureel centrum naast Geesterduin.

Kort nieuws:

  • De ontwikkelaar van het recent opgeleverde appartementencomplex Julia aan de C.F. Smeetslaan in Castricum heeft een aanvraag ingediend om drie sociale koopwoningen te veranderen in drie sociale huurwoningen. Een reden geeft de ontwikkelaar niet en op mijn e-mail met een verzoek om uitleg is tot dusver niet gereageerd. Het college van burgemeester en wethouders weet de reden vast wel, en is in ieder geval positief over de verandering. In een brief (pdf) aan de gemeenteraad schrijft het college: ‘[..] Wij zien dit als een gewenste ontwikkeling. Bovenstaande is echter wel in strijd met het bestemmingsplan en de gesloten anterieure overeenkomst. Via een allonge zal de overeenkomst worden aangepast. Daarnaast zullen wij medewerking verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan.’ Julia is het complex met huurappartementen naast Romeo, dat koopappartementen in de vrije sector bevat.

  • In de volgende nieuwsbrief lees je een verhaal over de kosten voor de inhuur van de nieuwe gemeentesecretaris. Voor dit verhaal moet ik de komende dagen nog wat experts bellen.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 129 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens