Nieuws uit Castricum: bouw Zanderij Zuid kan van start

En: welk plantsoen verandert in een tijdelijke school?

Hallo en welkom bij editie 178 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook 15 nieuwe abonnees. Lees je deze e-mail direct op zondagochtend, dan kun je in het dorpshart kijken naar de jaarlijkse triatlon (van circa 12:00 uur tot 17:30 uur) en aansluitend een band op het horecaplein. Houd vandaag ook rekening met verkeersoverlast, zoals een afgesloten Dorpsstraat. Ik wens de 270 deelnemers veel succes! Het parcours vind je op pagina 2 van deze pdf.

In deze nieuwsbrief lees je:

 • uit welke van de twee locaties de gemeente een tijdelijke Cunera-school wil realiseren

 • over de bouwstart van Zanderij Zuid, inclusief een petitie van bezorgde en boze buurtbewoners

 • waarom ik kritiek uit op een artikel van het Noordhollands Dagblad

 • dat de gemeenteraad opnieuw extra subsidie geeft zodat maatschappelijke organisaties niet in 2025 hoeven te bezuinigen

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Leuk! Je kunt je via deze link gratis abonneren om elke zondag een e-mail te ontvangen.

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis en zonder reclames kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Gemeente zoekt tijdelijke huisvestingslocatie voor bovenbouw Cunera: dit zijn de twee opties

De gemeente staat voor een uitdaging: basisschool Cunera aan de Vondelstraat gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw (school plus kinderopvang), dus is er een tijdelijke onderwijslocatie nodig voor de leerlingen. Concreet is er volgens de gemeente het volgende nodig: ‘Het gaat om 9 tot 10 klaslokalen en ondersteunende ruimtes zoals gangen, sanitair en spreekruimtes. De huisvesting voor de onderbouw en de gymzaal komen niet op de tijdelijke locatie.’

Huisvesting in een bestaand schoolgebouw is blijkbaar geen optie, want de gemeente meldt ‘verschillende locaties bekeken te hebben en twee locaties zijn geschikt bevonden.’ Beide locaties zijn in feite een plantsoen, waar mensen nu hun hond laten rennen of met zomers spelletjes spelen.

Over welke twee locaties hebben we het?

Het plantsoen aan de Bakkummerstraat. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

De eerste optie van de gemeente is het plantsoen aan de hoek van de Sifriedstraat en de Bakkummerstraat, tegenover de tennisclub. Geen onbekende plek voor de gemeente, want in 2021 deed toenmalig wethouder Ron de Haan onderzoek om de permanente nieuwbouw van de Cunera op dit plantsoen te bouwen. Na fel protest van buurtbewoners zag de gemeente hiervan af, en werd later besloten om de nieuwbouw aan de Vondelstraat te realiseren. Ik ben benieuwd hoe buurtbewoners nu gaan reageren op de overweging van de gemeente om er zo’n twee jaar tijdelijke bebouwing te plaatsen.

Deze locatie ligt in het verlengde van de Vondelsstraat en nog steeds over het spoor. Voor schoolgaande kinderen en hun ouders verandert er daarom weinig.

Het plantsoen aan de hoek Van Speykkade en Brakersweg. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

De tweede optie van de gemeente is de hoek Van Speykkade, M.H. Tromplaan en Brakersweg. Dit plantsoen, aan de rand van Castricum, heeft minder voorbijgaand verkeer omdat het in een rustigere buurt ligt. Op een steenworp afstand moet in januari de bouw starten van het nieuwbouwproject Brakershof, dat uit dertien woningen gaat bestaan. Ik lees op Facebook al wat reacties van omwonenden die tegen tijdelijke huisvesting op het plantsoen zijn omdat zij vrezen voor meer verkeer, tijdelijk verlies van hun uitzicht en een speel- en hondenuitlaatplek en aantasting van het plantsoen.

Deze locatie ligt iets verder van de Vondelstraat af en aan de andere kant van het spoor.

Enquête

Buurtbewoners van beide locaties kunnen tot 24 juli een online enquête van de gemeente invullen om hun mening te geven over de locatievoorstellen. De gemeente zegt inzichten en voorkeuren van omwonenden mee te nemen in het maken van een keuze.

Onderwijswethouder Valentijn Brouwer vertelt mij dat het nog niet duidelijk is wanneer de tijdelijke huisvesting geplaatst wordt. Dat hangt samen met de procedure voor de nieuwbouw. Brouwer kan wel een indicatie geven van hoe lang de tijdelijke huisvesting nodig is, namelijk naar verwachting zo’n 18 tot 24 maanden.

De bouw op Zanderij Zuid kan van start

Vertegenwoordigers van Nelis, toekomstige bewoners en de gemeente openen het bouwhek. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Afgelopen maandag was ik bij de symbolische opening van het bouwhek op Zanderij Zuid. Op die plek, het voormalige Kaptein Kaas-terrein, verrijzen tot 2030 totaal 103 woningen in verschillende prijsklassen. Na sloop van de voormalige fabriek in november en december en maanden van voorbereiding in de grond, is het terrein nu bouwrijp.

Mooi nieuws, vertelde wonen-wethouder Paul Slettenhaar de verzamelde pers, kopers van kavels waar villa’s op komen en omwonenden. Samen met vertegenwoordigers van ontwikkelaar Nelis en de toekomstige bewoners rolde Slettenhaar vervolgens het bouwhek - voor de gelegenheid versierd met de vlag van Castricum - symbolisch open.

Een rondje over het terrein volgde en leidde naar de achterkant, bijna tegen de antitankmuur uit de Tweede Wereldoorlog en begraafplaats Onderlangs aan. Hier ga je binnenkort de eerste bouwactiviteiten zien, want de zogeheten Westelijke eigenaren laten hier de komende jaren vrijstaande woningen bouwen. Volgend jaar start ook de bouw van woningen op andere vrije kavels. Andere woningtypen volgen later. De volledige planning, zoals van de gemeentewebsite, vind je hieronder:

 • 2024: Bouwrijp maken en aanvraag omgevingsvergunningen

 • 2025-2026: Verkoop woningen Nelis en bouwvoorbereiding

 • 2024 - Q1/Q2 2026: Realisatie bouw op vrije kavels Westelijke eigenaren incl. woonrijp fase A

 • 2025 - Q1/Q2 2028: Realisatie bouw op vrije kavels van Nelis 

 • 2026-2027: Realisatie 26 huurappartementen

 • 2027- Q1/Q2 2028: Realisatie 2^1 kap zuid + 5 rijwoningen

 • 2028-2029: Realisatie 12 appartementen zuid + 15 appartementen noord

 • Q3/Q4 2029 - 2030: Realisatie 3 patiowoningen + 3 rijwoningen + 2^1 kap noord

Petitie

De feestelijke opening - inclusief toost met alcoholvrije champagne - werd door een groepje omwonenden aangegrepen om wethouder Slettenhaar een petitie te overhandigen. De buurtbewoners van met name de Mient (aan de andere kant van het spoor) stellen dat de sloopwerkzaamheden van de Kaptein Kaas-fabriek tot scheuren in hun woningen geleid hebben. Ze noemen de communicatie vanuit de gemeente, ontwikkelaar en sloper bovendien gebrekkig en willen duidelijkheid over hoe de nieuwe woningen gebouwd gaan worden. De omwonenden zijn bang dat heien tot extra scheuren in hun woningen gaat leiden en willen daarom afdwingen dat er trillingsarm geheid gaat worden. Als dat niet lukt, willen de omwonenden trillingsmeters en een vooropname van hun woningen om eventuele schade later te kunnen verhalen op de bouwers.

Een omwonende overhandigt wethouder Slettenhaar een petitie om aandacht te vragen voor ontstane schade aan huizen aan de Mient. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Op donderdag nam ik contact op met de buurtbewoonster die de petitie aanbood en zichzelf de vertegenwoordiger van de omwonenden noemt. Ze heeft na de opening van Zanderij Zuid nog niets gehoord van de gemeente, Nelis of het sloopbedrijf. Ze vertelde me dat de schadeafhandeling naar aanleiding van de sloop nog loopt. Er is namens de verzekeraar een bouwexpert langs geweest om de schade bij woningen te rapporteren. Wanneer het onderzoek klaar is en wat de uitkomst is, is nog onduidelijk. Dit verhaal wordt snel vervolgd.

Noordhollands Dagblad is te kort door de bocht over de toekomst van Uitgeest

Dinsdag las ik een artikel op de website van het Noordhollands Dagblad met de kop ‘Uitgeest moet, blijkt uit onderzoek, fuseren met een grotere gemeente. Buurman Heemskerk lijkt de beste optie.’ Na het lezen van het artikel en het doornemen van het betreffende onderzoek vind ik de krant in dit geval te kort door de bocht, en merk ik dat het nieuwsartikel - en dus geen opinie - bij anderen ook vragen oproept. Waarom?

De krant schrijft in de kop allereerst dat Uitgeest moet fuseren met een grotere gemeente. Dat is niet zo. Het betreffende onderzoek van onafhankelijke experts, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Uitgeest, gaat in op drie scenario’s. Dat zijn doorgaan binnen de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), uit de BUCH stappen en zelfstandig doorgaan of fuseren met een gemeente binnen of buiten de BUCH. Het onderzoek zegt niet wat er moet gebeuren.

Het NHD weet dat ook. In het intro schrijft de auteur namelijk wat anders dan in de kop: ‘Fuseren met een grotere en financieel gezonde gemeente, is de meest gunstige uitkomst uit het onderzoek dat Uitgeest heeft laten doen naar het toekomstperspectief van de gemeente.’ Ook dat is een aanname, want de onderzoekers vellen geen oordeel.

De kop en het intro wekken ten onrechte de indruk dat Uitgeest het beste kan fuseren met Heemskerk.

En dan gaat het weer mis. Het intro vervolgt: ‘De gemeente Heemskerk zou dan het meest voor de hand liggen.’ Die zin sluit aan bij de kop, die eindigt met ‘Buurman Heemskerk lijkt de beste optie.’ Waar baseert de krant dit op? Ik heb het onderzoek doorgenomen, specifiek gefilterd op ‘Heemskerk’ en uit niets blijkt dat de onderzoekers de gemeente Uitgeest aanraden om te fuseren met Heemskerk. En inderdaad, de auteur van het NHD-artikel schrijft letterlijk als laatste zin van het uitgebreide artikel: ‘Het is wel belangrijk, zo stellen de onderzoekers die zelf geen namen van fusiepartners noemt (sic), dat Uitgeest binnen een fusie een stevige stem heeft als overlegpartner van de nieuw te vormen gemeente.’

De laatste zin van het artikel maakt pas duidelijk dat het onderzoek helemaal geen gemeenten noemt waar Uitgeest mee kan fuseren

Heemskerk hoeft dus helemaal niet de beste fusiepartner van Uitgeest te zijn. Dat lijkt gewoon de mening van de auteur, zonder onderbouwing van het uitvoerige onderzoek (pdf) van de gemeente. De auteur schrijft namelijk ook: ‘De meest aantrekkelijke partner is ook zonder zoektocht Heemskerk dat ten zuiden voor een groot deel aan Heemskerk grenst.’ Een argument van de auteur voor de fusie is dat Uitgeest en Heemskerk samenwerken aan onder meer een gezamenlijk asielzoekerscentrum.

Volgens de auteur kan een fusie met Uitgeest voor Heemskerk interessant zijn ‘omdat het met Uitgeest een veel grotere politieke speler wordt.’ Dat valt wel mee. Uitgeest heeft volgens de onderzoekers zelf weinig politieke invloed en ook relatief weinig inwoners: 13.520. Heemskerk heeft bijna 40.000 inwoners.

Als we het toch over meningen hebben, vraag ik mij ten zeerste af of Heemskerk wel zit te wachten op een fusie met Uitgeest. Financieel staat Uitgeest er namelijk beroerd voor, wat dan ook de reden is voor het uitvoeren van het bestuurskrachtonderzoek naar de beste toekomst van de gemeente. Waarom zou je als financieel gezonde gemeente willen fuseren met Uitgeest, waar de bibliotheek al is wegbezuinigd, er geen geld is voor groot onderhoud van het zwembad en er nauwelijks gespaard is voor andere uitgaven? Nog los van het feit dat Uitgeest zich zou moeten loswrikken uit de BUCH, want daar zit Heemskerk niet in.

Kortom: een hoop kritiek van mij op dit artikel van het Noordhollands Dagblad. Niet omdat ik iets heb tegen de auteur (ik ken hem niet) of de krant (helemaal niet), maar dit stuk vind ik te kort door de bocht en ik wil voorkomen dat mensen denken dat Uitgeest uit de BUCH stapt om met Heemskerk te fuseren. Dat is namelijk nog helemaal niet aan de orde. De gemeente Uitgeest gaat het rapport bespreken en zich beraden op verdere stappen. Of Heemskerk hier onderdeel van gaat uitmaken, is nog onduidelijk.

Kadernota 2025 vastgesteld, inclusief subsidieverlenging voor maatschappelijke organisaties

De gemeenteraad verlengt via een amendement (pdf) bij de Kadernota 2025 de eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties in 2025. Dat is goed nieuws voor de bibliotheek, Toonbeeld, Stichting Welzijn en andere organisaties die vreesden volgend jaar minder geld te ontvangen dan dit jaar. Als dat zou gebeuren, zou de bibliotheek naar eigen zeggen vestigingen in Limmen en Akersloot moeten sluiten, zou muziekles bij Toonbeeld duurder worden en zou Stichting Welzijn moeten stoppen met verschillende activiteiten.

Door de eenmalige subsidie te verlengen, is er totaal honderdduizenden euro’s beschikbaar gekomen voor organisaties die anders in financiële nood zouden komen. De gemeenteraad geeft via het amendement wel aan dat de subsidie alléén voor deze organisaties is en niet voor organisaties die ook zonder extra steun rondkomen. Ik ben benieuwd hoe de gemeente gaat beoordelen wie er wel en niet recht op heeft.

❓️ Poll van de week

Vorige week las je een verhaal over de opening van een natuurbegraafplaats in Castricum, waar je in een onbewerkte houten kist of mand van wilgentenen begraven kunt worden voor vijftig of honderd jaar. Nabestaanden kunnen je herdenken op een bloemenveld met kleine inscripties op boomstammen, waardoor de begraafplaats heel anders overkomt dan een traditioneel kerkhof. Ik was benieuwd of jij op deze manier begraven wil worden. Een persoonlijk onderwerp, dus dank voor de vele uitgebrachte stemmen.

Zou jij begraven willen worden op een natuurbegraafplaats?
Aantal stemmen: 131

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Absoluut (71)

🟨🟨⬜️⬜️⬜️⬜️ Zeker niet (28)

🟨🟨🟨⬜️⬜️⬜️ Weet ik nog niet/nog niet mee bezig (32)

Poll van deze week

Uitgeest heeft een onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in drie toekomstscenario’s: doorgaan met de BUCH, uit de BUCH stappen en zelfstandig verdergaan of fuseren met een gemeente binnen of buiten de BUCH. Als inwoner van Castricum is het lastig oordelen hoe Uitgeest er als gemeente voorstaat, laat staan wat de gemeente moet doen. Je kunt als Castricummer wél aangeven of jij graag ziet dat Uitgeest bij de BUCH blijft. Ik hoor je mening graag via onderstaande poll. Let op: het gaat echt om Uitgeest, niet om wat Castricum volgens jou het beste kan doen.

Uitgeest heeft drie toekomstscenario's. Welke spreekt jou het meest aan?

En waarom?

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

 • Een 77-jarige man uit Castricum is deze week door zelfdoding om het leven gekomen. De zelfdoding komt op een opvallend moment, want de man hing een gevangenisstraf boven het hoofd vanwege het vermeend verkopen van een poeder waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Zeker 223 mensen hebben het poeder (‘Middel X’) bij de man besteld, zei het Openbaar Ministerie. Het OM wilde de man ook vervolgen voor het witwassen van ruim 70.000 euro die hij verdiend zou hebben met het verkopen van het poeder. De uitspraak in de rechtszaak zou komende dinsdag zijn, maar door het overlijden van de man stopt de zaak.

 • De gemeenteraad van Castricum debatteerde donderdag over het ruimtelijk kader voor woningbouw op de plaats van de Montessorischool. Op deze locatie moeten circa 90 appartementen verrijzen, verdeeld over twee complexen. Sommige buurtbewoners grepen de politieke behandeling aan om in te spreken, en gaven aan dat ze de participatie vanuit de gemeente niet goed vinden. Volgens de insprekers is het woningbouwplan ook te massaal voor de buurt. De gemeenteraad stemt op 18 juli en ik vermoed dat het ruimtelijk kader aangenomen gaat worden, wat zou betekenen dat de gemeente en Kennemer Wonen een concreet plan kunnen ontwikkelen voor tientallen sociale huurappartementen en tientallen appartementen met een huurprijs tot circa 1100 euro per maand .

 • Gisteren (zaterdag) reed ik met strandwethouder Roel Beems mee met de eerste rit van de kustbus. Deze gratis buslijn rijdt tot 2 september weer twee keer per uur tussen het treinstation en de strandopgang, met tussenstops bij de Santmark en camping Bakkum. Bekijk hier de dienstregeling.

 • De gemeente Castricum voert naar aanleiding van een raadsbesluit (pdf) per 1 januari 2025 een JA-JA-sticker in die je op je brievenkus kunt plakken. Met zo’n sticker geef je aan dat je ongeadresseerd reclamedruk wil ontvangen. Je kunt later dit jaar een sticker ophalen op nog onbekende locaties. Plak je géén sticker op je brievenbus dan mag de folderbezorger vanaf 1 januari geen ongeadresseerd reclamedruk meer in je brievenbus doen. Dat is beter voor het milieu, luidt de redenatie. Huis-aan-huisbladen, een combinatie van lokaal en regionaal nieuws en reclames, blijven uitgezonderd van de sticker, iets waar de uitgevers begrijpelijk heel blij mee zijn.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 178 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens