Nieuws uit Castricum: Ben Tap over zijn start als burgemeester

En: is er budget om scholen te renoveren?

Hallo en welkom bij editie 165 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook dertien nieuwe abonnees. Heel tof om te zien dat de nieuwsbrief deze week de grens van 1300 abonnees gepasseerd is - nog geen vier maanden na het bereiken van de 1000 lezers. Mijn doel is om zoveel mogelijk Castricummers te informeren over écht nieuws, en dat het liefst via een vrijwillig betaalmodel.

Deze e-mail is langer dan gebruikelijk. Dat komt door het uitgebreide interview met de nieuwe burgemeester Ben Tap, dat je onderaan vindt. In deze nieuwsbrief lees je:

  • waarom het college niet mee wil betalen aan verdere huisvesting van het Supreme College

  • over Nieuws uit Castricum in de winkelstraat

  • de uitdagingen van de gemeente bij de renovaties en nieuwbouw van scholen

  • en dus mijn interview met burgemeester Tap (één van de nieuwe abonnees)

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Gemeente wil niet meebetalen aan verdere huisvesting van het Supreme College - dat zou namelijk 7,2 miljoen euro kosten

De Maranathakerk. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Het Supreme College - een aparte school met circa honderd VWO-leerlingen van onder meer het Jac. P. Thijsse College (JPT) en Bonhoeffer College (BC) - zit al een paar jaar tijdelijk in de Maranathakerk, in afwachting van een nieuwe, permanente onderwijslocatie. De school hoopt op hulp van de gemeente Castricum, maar een nieuw rapport (pdf) lijkt een voorbode van slecht nieuws.

De gemeente heeft op verzoek van de gemeenteraad namelijk een onderzoek uitgevoerd naar definitieve huisvestingsmogelijkheden en komt tot vijf interessante conclusies.

1: Het Supreme College is sinds 2020 gevestigd in de Maranathakerk. De gemeente stelt jaarlijks veertigduizend euro beschikbaar voor die huisvesting. Dat doet de gemeente vrijwillig, want er is geen verplichting om de school (mede) te financieren. Er werd destijds afgesproken dat het Supreme College eind 2024 uit de school zou vertrekken, zodat de school tegen de vlakte kan om ruimte te maken voor nieuwe woningen. In december heeft het college besloten dat het Supreme College nog een schooljaar langer mag blijven, omdat er nog geen zicht was op een nieuwe onderwijslocatie.

2: Het JPT en BC hebben allebei geen plek voor een volwaardig Supreme College, zo blijkt uit de schoolbezetting. Daarom zit het Supreme College nu in de Maranathakerk. Komend schooljaar lijkt de Maranathakerk te klein te worden en moet er voor drie groepen een andere locatie gevonden worden, wellicht toch bij het JPT of het BC. In 2025 moet het Supreme College de Maranathakerk uit. Waar de school dan heen wil/kan, is onduidelijk.

3: Het Supreme College wil graag een groter, nieuw, multifunctioneel gebouw op het Vitesse 22-terrein aan de Puikman. Dat pand moet ruimte bieden aan 250 leerlingen. Vitesse staat hier onder bepaalde voorwaarden positief tegenover, ook gelet op een samenwerking met kinderopvang Forte. Maar zo’n nieuw gebouw gaat volgens het onderzoek minimaal 9,6 miljoen euro kosten, waarvan 7,2 miljoen euro voor de huisvesting van het Supreme College. Voor de gemeente zou dat een jaarlijkse rekening van tussen de 263 duizend en 311 duizend euro betekenen, afhankelijk van de rente.

4: Als alternatief voor nieuwbouw op de Puikman stelt het onderzoek voor om een tijdelijke, semipermanente of definitieve huisvesting voor het Supreme College te realiseren op de parkeerplaats van het BC. Meer dan de helft van de huidige parkeerplekken komt in dit geval te vervallen. Semipermanente huisvesting kost naar verwachting 6,9 miljoen euro, definitieve huisvesting 7,9 miljoen euro. De gemeente is in dit scenario dus ook honderdduizenden euro’s per jaar kwijt aan de school.

5: Of het(zelfde) schoolbestuur van JPT en BC mee wil betalen aan een nieuw pand voor het Supreme College, is nog niet duidelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft in ieder geval een duidelijke conclusie voor de gemeenteraad. De onderzochte nieuwbouwplannen zijn allemaal te duur voor de gemeente, die vooralsnog voor 2026 en later rekent op een miljoenentekort. Investeren in een nieuw schoolgebouw terwijl daar geen verplichting voor is, ligt daarom niet voor de hand. Het raadsvoorstel (pdf) dat het college aan de gemeenteraad presenteert, stelt daarom voor om ‘kennis te nemen van het onderzoek’ met als belangrijk besluitpunt: ‘Om de financiële ondersteuning van de zelfstandige huisvesting voor het Supreme College niet voort te zetten. Uitgezonderd de al eerder verlengde toestemming aan SC om gebruik te maken van de Maranathakerk tot en met het schooljaar 2024/2025.’

De gemeenteraad behandelt het onderzoek de komende weken om tot een besluit te komen. Ik blijf het dossier volgen.

Nieuws uit Castricum op reclameschermen in de Burgemeester Mooijstraat

Leuk: je eigen advertentie terugzien in de Burgemeester Mooijstraat

Misschien heb je het al gezien: een advertentie van Nieuws uit Castricum op de twee digitale reclameschermen in de etalage van fietsenzaak Pilkes in de Burgemeester Mooijstraat. Ik adverteer sinds een maand op de twee schermen. Mijn advertentie - die voorbijgangers oproept om zich aan te melden voor deze nieuwsbrief - verschijnt vele keren per dag kort op de schermen in een carrousel met andere advertenties van lokale en regionale spelers.

Ik heb geen serieus marketingbudget, wel een nieuwsbrief met veel trouwe lezers uit Castricum. Om die reden kan ik tegen een gereduceerd tarief adverteren in ruil voor dit eenmalige stukje, een samenwerking die tot stand is gekomen met exploitant Channel4you. De inhoud van dit stukje heb ik zelf geschreven, zonder tussenkomst van Channel4you.

Als organisatie of ondernemer kun je adverteren op Channel4you-schermen in de hele regio, wat mij boeiend lijkt voor winkeliers en veel andere partijen die bezoekers uit de regio willen verwelkomen. Voor mij is het niet relevant genoeg om deze nieuwsbrief in Haarlem en Alkmaar te promoten, dus ik adverteer alleen bij Pilkes.

Wat mij op het tweede punt brengt. Pilkes is vooralsnog de enige lokale ondernemer die zich door Channel4you laat betalen voor reclameschermen in zijn etalage. De mogelijkheden om in Castricum te adverteren zijn dus nog beperkt, iets waar Channel4you verandering in probeert te brengen. Zo is het bedrijf gebaat bij dit stukje in de nieuwsbrief, die ook door een deel van de lokale middenstand gelezen wordt.

Ondernemers kunnen bij Channel4you naast een advertentiescherm ook een eigen, eveneens digitaal scherm afnemen dat een zelfgekozen reclame toont in hun winkel. Wie interesse heeft in één van de besproken mogelijkheden, kan contact opnemen met het bedrijf.

Gemeente staat voor grote uitdagingen bij renoveren en nieuwbouw van scholen

Meer schoolnieuws, want het college gaf donderdag ook een presentatie aan de gemeenteraad over het langverwachte Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP). Oftewel: het rapport dat uitlegt welke plannen de gemeente Castricum de komende jaren heeft voor de bestaande en nieuw te bouwen schoolgebouwen in Castricum.

Castricum had 1 oktober 2023 2.849 leerlingen op de basisscholen en 4.452 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er zijn 13 basisschoolgebouwen en 2 schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs. Het gebouw van het Supreme College (de Maranathakerk) niet meegerekend. Ook het gebouw van Vonk is niet in het IHP meegenomen omdat de gemeente daarvoor geen huisvestingsverplichting heeft - de Rijksoverheid gaat over groenonderwijs.

Het IHP 2024 - 2027 stelt verschillende punten voor aan de gemeenteraad, die uiteindelijk over de besluitvorming gaat. Zo wil de gemeente alle schoolgebouwen in Castricum onderwerpen aan een onderzoek om verduurzamingsmaatregelen in kaart te brengen. Maar interessanter vind ik de concrete voorstellen die het college doet wat betreft de scholen zelf.

Zo lees je op pagina zeven van het raadsvoorstel (pdf) dat het college nadenkt over tijdelijke huisvesting voor de Cunera als t.z.t. de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) Cunera start. De school heeft dan zeker twee jaar lang een andere onderwijslocatie nodig.
Het gebouw van de Juliana van Stolberg-school bevindt zich volgens het college in redelijk tot slechte staat. Het is daarom aan te bevelen om binnen vier jaar een grootschalige renovatie uit te voeren of voor nieuwbouw te kiezen, ook omdat er de wens leeft om er een IKC te realiseren.
Beide scholen hebben dan dus een tijdelijke schoolruimte nodig. Het college onderzoekt of de scholen - na elkaar - gebruik kunnen maken van dezelfde tijdelijke onderwijslocatie. Dit onderzoek moet voor de zomer bij de gemeenteraad belanden.

Door naar de Visser ‘t Hooft en de Kustlijn. Twee scholen met verouderde huisvesting, die samen in één nieuw pand willen dat ook een IKC krijgt. Het project staat bekend als IKC Oost, maar de laatste update over het plan is al lang terug. Dat ligt niet aan de gemeente Castricum, benadrukt het college in het IHP-rapport. ‘Volgende stap in het proces is de samenwerkingsovereenkomst met risicoanalyse die de beide schoolbesturen opstellen. Die zijn nog niet ontvangen.’

Tot slot de Vrijeschool, die al even gevestigd is in de voormalige Augustinusschool grenzend aan de Dorpsstraat. Het schoolgebouw bevindt zich in slechte staat, de school wordt te klein omdat het leerlingenaantal toeneemt en de gemeente wil het pand graag platgooien om er woningen te bouwen. De Vrijeschool wil echter blijven op deze locatie, maar alleen als het pand een flinke renovatie krijgt. Lukt dat niet dan is verhuizen naar een andere locatie, dichterbij de natuur, ook een optie voor de school. Wat zegt het IHP over dit lastige dossier? Nog weinig. ‘Wij stellen voor een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige huisvesting voor de Vrijeschool Castricum. Voor dit onderzoek is een bedrag van €30.000 nodig.’

Uitgebreider gaat het IHP in op de risico’s rondom de onderwijsvoorzieningen. De gemeente Castricum heeft weinig investeringsruimte, te weinig deskundig personeel, moeite om extern (en duur) deskundig personeel in te huren en moet rekening houden met juridische procedures aangespannen door omwonenden die geen school of IKC in hun buurt willen. Dan is er ook nog de netcongestie, waardoor de gemeente geen (zwaardere) stroomaansluiting op het elektriciteitsnet kan krijgen voor scholen die een renovatie ondergaan (en zonnepanelen krijgen) of nieuw te bouwen scholen.

Wil de gemeente investeren in de genoemde schoolgebouwen, dan zijn er tot 2028 vele miljoenen euro’s nodig. De begroting biedt geen ruimte, want die is er niet op ingesteld én staat voor de komende jaren flink in de min. Ik ben benieuwd naar het debat dat de gemeenteraad gaat voeren over het IHP. Wil jij iets kwijt over het rapport, dan kun je mij vertrouwelijk mailen door te antwoorden op deze e-mail.

Burgemeester Tap: ‘Ik dacht: dit gaat over mij, ze zoeken mij’

Ben Tap in zijn werkkamer. Foto: Rens Blom / nieuwsuitastricum.nl

Voor Ben Tap (54) zit de eerste week als burgemeester van Castricum erop. Reden voor een kennismakingsinterview in zijn werkkamer, waar al een poster met politieke geschiedenis is opgehangen. Bekend met alle grappen over zijn achternaam heeft Tap ook een magnetisch bordje opgehangen aan de radiator naast zijn bureau. ‘Tap-vergunning’, staat er droogjes op het plakkaat. ‘Naast mijn voordeur, bij het huisnummer, hangt ook zo’n bordje’, zegt de lachende burgemeester. Het bordje snijdt hout: Tap heeft naast ervaring als wethouder in Hoorn een horeca-achtergrond, is lid van een lokaal wijn- en biergilde en brouwt thuis in Heemskerk wel eens bier.

Heemskerk is nog thuis, maar een verhuizing naar Castricum staat op de planning. Tap, zijn vrouw en twee puberzoons gaan deze dagen wat rondfietsen om te koop staande woningen te bekijken. ‘Er is best wat aanbod, vertelt Tap. ‘Maar instapklare woningen zijn zo weg en huizen die langer te koop staan, vragen om een flinke verbouwing. Daar kan ik niet echt tijd voor vrijmaken. Wij willen binnen een paar maanden verhuizen. Of dat Castricum, Limmen of Akersloot wordt, weten we nog niet. Als er een nieuwsbrieflezer is die binnenkort wil verhuizen en een woning achterlaat die interessant kan zijn voor deze kersverse burgemeester van Castricum, dan hoor ik het graag. Dan slaan we de makelaar over.’

Goed, het interview. Ik vroeg jou als lezer vorige week welke vraag jij wil stellen aan Ben Tap. Daar kwamen bijna veertig boeiende reacties op, waarvoor dank. Verschillende vragen heb ik aan Tap gesteld, aangevuld met vragen die bij mij leven. Het interview is omwille van de lengte ingekort. 

Welke drie woorden omschrijven u?

‘Ik moet denken aan enthousiast, sportief en verbindend.’

Wat mij doet denken aan het onderzoek dat de gemeente Castricum hield onder inwoners bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Een grote meerderheid vindt dat de burgemeester een ‘enthousiaste aanvoerder’ moet zijn.

‘Absoluut. Daarom sprak de vacature mij ook zo aan. Eerlijk gezegd vind ik het ook wel bij mij passen, zeker na het lezen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ik dacht: dit gaat over mij, ze zoeken mij. Dat gecombineerd met het feit dat ik een dorp verderop woon en in de regio ben opgegroeid, vielen voor mij alle puzzelstukjes op zijn plek. Zeker omdat ik mijn gezin al eerder had verteld over mijn ambitie om een keer burgemeester te worden. Toen Toon Mans begin vorig jaar bekendmaakte dat hij zou stoppen, heb ik het onderwerp daarom thuis weer ter sprake gebracht. Mijn vrouw en kinderen wilden namelijk niet naar een verre gemeente verhuizen.’

U was niet de enige met de ambitie om burgemeester van Castricum te worden. Er waren 21 kandidaten, waar twee voorkeurskandidaten van overbleven. U was één van die voorkeurskandidaten, maar de gemeenteraad koos uiteindelijk voor Caroline van der Pol. Was u, toen u dat telefoontje kreeg, stiekem niet liever achtste geworden?

‘Heel eerlijk: ja. Ik ben sportief, dus ik heb wel een beetje die winnaarsmentaliteit. Dan wil je geen tweede worden want dan ben je het net niet, dus dan liever zevende of achtste. Ik zal het belletje ook nooit vergeten, het was op 14 december om half negen ’s avonds. Ik weet nog precies waar ik was. Maar na één nachtje slapen was dat gevoel wel over. Uiteindelijk was de boodschap namelijk: je bent de reservekandidaat.’

De gemeenteraad koos voor Caroline van der Pol als nieuwe burgemeester, maar kreeg een paar weken later een brief waarin Van der Pol schreef vanwege gezondheidsredenen onverhoopt af te zien van de baan. Tap kreeg als ‘nummer twee’ weer een belletje en twijfelde geen moment, waarna hij op 28 maart geïnstalleerd werd als burgemeester van Castricum. Op die dag draaide het nieuws vooral om de bestuurlijke rel tussen Castricum en Alkmaar. Castricum zou zich niet hebben gehouden aan gemaakte afspraken over de huisvesting van statushouders die tijdelijk in Alkmaar woonden. Daarom besloten boze Alkmaarse politici om de statushouders maar ‘te adopteren’. Je las hierover in de vorige nieuwsbrief.

Als ik ergens burgemeester had willen worden waar niets aan de hand is, dan had ik niet voor Castricum gesolliciteerd

Ben Tap

Op uw eerste werkdag werd u direct getuige van een bestuurlijke rel tussen Castricum en Alkmaar. Heeft u het gevoel dat u meteen in het diepe gegooid bent of dacht u: dit komt wel goed?

‘Sowieso dat laatste en misschien ook wel dat eerste. Heeft dat mij afgeschrikt? Nee. Ik krijg er eigenlijk alleen maar energie van. Als ik ergens burgemeester had willen worden waar niets aan de hand is, dan had ik niet voor Castricum gesolliciteerd. Want de gemeente is inderdaad veel in het nieuws, in heel veel opzichten. Maar ik vind dat leuk. Ik houd wel van die dynamiek en misschien is dit wat arrogant, maar ik ben ook van mening dat ik wel het verschil kan maken en van toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld in dit geschil met Alkmaar op dit moment. Op heel veel andere dossiers werken we heel goed samen met Alkmaar, en nu hebben we één item te pakken waarop we het niet eens zijn met elkaar. Dat kan en dat lossen we op. Maar het betekent niet dat we nu opeens ruzie hebben met Alkmaar, welnee. Castricum vaart op dit dossier een wat andere koers, maar dat mag.’

Vóór deze baan was u directeur bij RPAnhn, een regionaal platform dat meewerkt aan een inclusievere regionale arbeidsmarkt. U gaf in een afscheidsinterview met EntreeNH, een samenwerkingsverband voor mbo-opleidingen op maat, aan dat ‘de leefwereld veel belangrijker is dan de systeemwereld’. Wat bedoelt u daarmee en is dit opgedane inzicht ook toe te passen in de rol als burgemeester?

‘Leuk dat je dat hebt gezien. Met ‘het systeem’ bedoel ik dat wij in Nederland, waaronder de lokale en landelijke overheid, het best ingewikkeld gemaakt hebben met allerlei systemen, toeslagen, loketten en regelingen. Mijn mening is dat je heel slim moet zijn, bijna gestudeerd moet hebben, om je weg te vinden tussen al die regelingen en mogelijkheden. Veel mensen lukt dat gelukkig, maar de doelgroep waar ik mij mee bezig hield, liep hier wel eens in vast. Daarom de les dat je het systeem soms minder belangrijk moet maken en moet kijken naar de leefwereld. In dit geval moet je als bestuurder kijken of je een aantal drempeltjes kunt wegnemen. Het gaat uiteindelijk om de mens. Als ambtenaar, wethouder of burgemeester van Castricum moet je je bij elk besluit afvragen: wat betekent dit voor de inwoner van Castricum? Als het antwoord is: die krijgt het hiermee moeilijker, dan moet je je afvragen of het een goed besluit is.’

Woningbouw is een belangrijk thema in veel gemeenten, ook in Castricum. Veel mensen hebben moeite om een eerste huis te vinden of door te stromen. Er zijn verschillende grote nieuwbouwplannen voor Castricum, waaronder bij Geesterduin en de Koekoeksbloem. Daar zijn veel mensen blij mee. Anderzijds zijn er ook altijd omwonenden met vragen, zorgen of klachten over de nieuwbouw in hun omgeving. Hoe wilt u samen met de gemeenteraad het participatieproces bewaken?

‘Ik vind participatie superbelangrijk. Het informeren van omwonenden moet je nooit nalaten. Als gemeente moet je mensen goed informeren over allerlei plannen in hun buurt, zoals woningbouw of verkeersaanpassingen. Bijvoorbeeld door een brief in begrijpelijk Nederlands te sturen waarin je een informatieavond aankondigt. Ik vind wel dat je als omwonende dan ook zoveel mogelijk van zo’n uitnodiging gebruik moet maken. Niet per se om je mening meteen te geven, wel om je te laten informeren. Al snap ik dat mensen het soms druk vinden en het idee krijgen dat ze niet altijd al hun vragen kunnen stellen. Als gemeente moet je altijd veel tijd en energie in participatie steken en elke vraag beantwoorden, ook als iemand niet naar een participatie- of informatieavond kon komen.

Ik heb daar wel een opmerking bij, want ik herinner mij als wonen-wethouder van Hoorn dat mensen die achteraf niet tevreden zijn over een woningbouwproject vaak roepen dat de gemeente niet luistert. Daarmee bedoelen ze dat de gemeente niet heeft gedaan wat zij wilden. Maar het moeilijke van bouwprojecten is dat je altijd ontzettend veel belangen, meningen en afwegingen hebt. De gemeenteraad weegt die af en komt tot een besluit. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je als omwonende baalt als er een appartementencomplex op het grasveldje tegenover jouw huis komt, terwijl je tegelijkertijd een voorstander bent van meer woningbouw in Castricum. Het is vaak spannend als dat bij jou in de straat gebeurt. Dat is een spanningsveld voor de gemeente, want de woningen moeten toch ergens komen, omdat we ook in Castricum een schaarste aan woningen hebben.’

Honderd procent veilig bestaat niet

Ben Tap

Castricum haalt soms het nieuws om geweldsincidenten rondom de horeca en/of het treinstation. In december was de laatste heftige mishandeling op het treinstation. Openbare orde valt onder de portefeuille van de burgemeester. Welke betrokkenheid kunnen we van u verwachten?

‘Vooropgesteld vind ik dat Castricum een heel mooi en gevarieerd horeca-aanbod heeft, zowel op het strand als in het dorpshart en op andere locaties. Er zijn af en toe incidenten, inderdaad. Wat ik daar wel en niet aan kan doen, weet ik nog niet. Ik moet mij nog verdiepen in de dossiers, ga praten met de horecaondernemers en zie net in mijn agenda bijvoorbeeld dat er is ingepland dat ik een keer in het weekend een nacht ga meelopen met de politie. Ik wil dus eerst weten wat er echt speelt. Ik weet in ieder geval dat het uitgaansgebied van Castricum niet alleen jongeren uit Castricum aantrekt, maar ook uit buurgemeenten. Ook mijn zoons van zestien en achttien komen wel eens in Castricum omdat hier een mooi horeca-aanbod is. Ik weet ook dat één ondernemer feesten organiseert voor bezoekers onder de achttien jaar. Dat is prima, zolang dat binnen en buiten de horecagelegenheid ordelijk verloopt. De horecaondernemers en gemeente spannen zich hier al jaren voor in, want de openbare orde is iets van ons samen. Ik vind dat de gemeente Castricum met de huidige maatregelen veel verantwoordelijk neemt. Incidenten zijn vreselijk en we moeten erbovenop zitten. Maar uiteindelijk kan er altijd ergens iets gebeuren, al zet je honderd camera’s neer en vijftig politieagenten in. Honderd procent veilig bestaat niet. Wat ik wel wil benoemen is dat je vaak bij incidenten ziet dat omstanders gaan filmen en niet direct de politie bellen. Ik zou iedereen altijd willen aanraden om bij een verdachte situatie en zeker bij een vechtpartij de politie te bellen, zodat we snel erger kunnen voorkomen.’

Waar wilt u na uw periode als burgemeester van Castricum aan herinnerd worden?

‘Ik vind het nog te vroeg om hier een mening over te geven. De rode draad is dat ik echt de verbindende schakel wil zijn door veel met mensen in gesprek te gaan en partijen te leren kennen. Wat ik merk, is dat veel Castricummers lovende woorden hebben over de vorige burgemeester, Toon Mans. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Als ik over zes of wat mij betreft twaalf jaar afscheid neem, dan zou ik het mooi vinden als mensen over mij hetzelfde zeggen.’

Hoe wilt u dat voor elkaar krijgen?

‘Wat mij betreft ben ik zeker niet altijd in mijn werkkamer te vinden. Ik ontdek de gemeente het liefst wandelend of op de fiets, om mensen, ondernemers, vrijwilligers en organisaties te spreken. Daar is veel behoefte aan, heb ik gemerkt. Als je hier blijft zitten, voel en proef je niet wat er leeft.’

❓️ Poll van de week

In de vorige poll vroeg ik je welke vraag jij wil stellen aan burgemeester Ben Tap. Ik ontving tientallen reacties, die mij erg geholpen hebben bij het brainstormen over vragen. Hartelijk dank voor het meedenken en ik hoop dat mijn interview met Tap jou een wat beter beeld geeft van wie hij is en wat hij in Castricum wil doen.

Poll van deze week

Onderdeel van mijn coaching via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is lezersonderzoek doen. Af en toe plaats ik een poll om jullie beter te leren kennen, zodat ik deze nieuwsbrief nog beter kan afstemmen op jullie behoeftes. Daarom de volgende poll:

Betaal jij voor het Noordhollands Dagblad?

Kies a.u.b. het antwoord dat het beste bij jou past

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

  • GroenLinks-fractievoorzitter Gerard Brinkman is de komende drie maanden afwezig in de gemeenteraad. Hij gaat met zijn vrouw fietsen door Europa. Jiska Bours vervangt hem als raadslid. Huidig raadslid Hannie Lutke Schipholt is tijdelijk fractievoorzitter, bevestigt de partij desgevraagd.

  • De 18-jarige jongen uit Heerhugowaard die sinds december in voorarrest zit vanwege zijn vermoedelijke rol bij de zware mishandeling van twee jongens op station Castricum, is voorlopig vrijgelaten. De vader van de jongen is ernstig ziek en de rechter vindt het oké als de jongen voor hem gaat zorgen. Het Openbaar Ministerie was tegen de voorlopige vrijlating. De jongen wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag en openlijke geweldpleging en heeft bekend, schrijft het Noordhollands Dagblad op basis van een inleidende zitting afgelopen maandag.

  • De gemeente Castricum kan statushouders opvangen in de voormalige Montessorischool en jeugdinstelling Antonius. De leegstaande school is de afgelopen weken verbouwd, waar de kamers in Antonius volgens de gemeente leeg stonden en nu ruimte bieden aan twaalf statushouders. De sleutels zijn deze week overhandigd. In de Montessorischool woonden eerst acht antikraakbewoners, waarvan er nu twee terugkeren om naast negentien statushouders te leven. De gemeente ging uit van ruimte voor dertien statushouders. Nieuws uit Castricum schreef weken geleden al dat een meerderheid van de antikraakbewoners niet samen wilde wonen met statushouders en daarom niet terug zou keren. De derde tijdelijke huisvestinglocatie voor statushouders, de voormalige John Deere-showroom aan de Stetweg, moet nog verbouwd worden.

  • Aan de rand van Castricum lijkt ook een tijdelijke huisvestinglocatie te komen. De gemeente Uitgeest gaat per 1 juni 18 appartementen huren die in het voormalige A9 Studios (Bobs) gerealiseerd zijn. In de appartementen komen dan 36 Oekraïense vluchtelingen te wonen.

  • Flexwonen-NH start naar verwachting half april met de plaatsing van lucht-warmtepompen in de 48 flexwoningen op de Puikman. Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf aan Nieuws uit Castricum. Twee appartementen hebben onlangs al zo’n pomp gekregen, die de 28 vierkante meter grote flexwoning kan koelen en verwarmen. Bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Flexwonen-NH verwacht 2,5 week nodig te hebben voor de werkzaamheden en zegt dat een warmtepomp het wooncomfort en de duurzaamheid ten goede komt.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 165 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens