Nieuws uit Castricum: 8 thema's voor 2024

Woningbouw, een zwembad, Geesterduin 2.0 en meer.

Hallo en welkom bij editie 151 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook zes nieuwe abonnees. In deze editie zet ik acht thema’s op een rij die in 2024 impact gaan hebben op Castricum. Van woningbouw en een levendiger dorpshart tot mogelijke besluiten over een nieuw zwembad en nieuwe schoolgebouwen.

Met deze editie sluit ik 2023 af en wil ik jou als lezer bedanken voor je interesse. Inmiddels schrijf ik als zelfstandig journalist al drie jaar elke week - vakanties uitgezonderd - een kritische nieuwsbrief die iedereen gratis kan lezen en nog nooit een reclame vertoond heeft. Deze werkwijze lukt dankzij vrijwillige donaties van jullie als lezers. Veel dank aan de donateurs van het afgelopen jaar!

Ik ben erg trots op de groei in het aantal abonnees dit jaar. Dat waren er bij de start van het jaar 570 en nu 1067. Onveranderd met de start eind 2020 is dat nog steeds tachtig procent van de ontvangers de wekelijkse e-mail opent, ook iets waar ik erg blij mee ben. Maar nog enthousiaster word ik van de vele reacties en donaties van mensen die aangeven dat deze nieuwsbrief ze helpt om interesse te houden of krijgen in lokaal nieuws, en beter weten wat er speelt in Castricum. Dát is de reden dat ik Nieuws uit Castricum begonnen ben, en daarom blijf ik ook in 2024 nieuwsbrieven sturen.

Als jij deze nieuwsbrief met plezier leest en dit jaar niets of een enkele keer gedoneerd hebt, zou ik het fantastisch vinden als je je waardering uitspreekt door een zelfgekozen bedrag over te maken.

1. Nieuwe woningen

Startingerweg Fase 2 in Akersloot. Foto via de projectontwikkelaar

Ik weet dat woningbouw voor veel Castricummers een hot topic is en dat ook in 2024 blijft. De landelijke en lokale politiek maakt zich hard voor nieuwe woningbouwprojecten, maar mooie papieren ambities laten zich niet altijd - snel - vertalen naar concrete resultaten. Zo is er na jaren van beloftes in verkiezingsprogramma’s en ‘de partijen zijn er nu bijna uit’-mededelingen nog steeds geen plan gepresenteerd voor appartementencomplexen op het Kooiplein, bijvoorbeeld.

Gelukkig zijn er ook woningbouwplannen te melden die wél doorgaan of er in ieder geval aan lijken te komen. Denk aan Zanderij Zuid, waarvan tientallen kavels verkocht zijn en de bouw van dure woningen volgend jaar start. In het nieuwe jaar moeten ook tussen- en hoekwoningen de verkoop ingaan - de verkoopdatum is nog niet bekend, de bouwstart ook niet. Zanderij Zuid krijgt ook tientallen appartementen, waarvan een deel in de sociale sector beschikbaar komt. Mogelijk start ook die bouw eind 2024, al zal het mij niet verbazen als het 2025 wordt. In Akersloot is net de bouw gestart van tientallen woningen aan de Startingerweg, en er verrijzen daar ook negentig appartementen aan het meer (project: Wonen aan het Alkmaardermeer). Zeven van die - dure - appartementen zijn nog niet verkocht.

Ook op Duin en Bosch in Bakkum ga je meer woningen terugzien. Volgend jaar start het project Marelsdal, dat tien royale villa’s omvat. En op het landgoed bouwt men al maanden aan het complex Duynpark met 48 luxe appartementen. De verkoop blijft een heikel punt, want er staan nog stééds twaalf appartementen te koop. Zelfs met allerlei kortingen en extra’s lukt het de makelaar blijkbaar niet om ze te slijten. Wellicht komt het omdat de appartementen tussen de 800 duizend en 1,7 miljoen euro kosten?

Bouwplannen waar je in 2024 meer over gaat horen (ook via deze nieuwsbrief) slaan op de Koekoeksbloem (negentig appartementen), de Puikman (86 appartementen) en de Willem de Zwijgerlaan (twintig appartementen). Daarnaast komen er dertien grondgebonden woningen aan de rand van Castricum (Brakersweg), krijgt bejaardentehuis de Santmark er 37 appartementen bij en gaat de gemeente 96 flexwoningen bouwen bij sportcentrum de Bloemen.

2. Een Geesterduin 2.0

Geesterduin vanuit de lucht. Foto: Sam de Joode voor nieuwsuitcastricum.nl

Winkelcentrum Geesterduin staat op de lijst voor een ingrijpende vernieuwing. De gemeente en projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed willen zevenhonderd vierkante meter winkelvloeroppervlak toevoegen aan het winkelcentrum en rond en boven het dan grotere winkelcentrum 215 (!) appartementen bouwen. Die appartementen verrijzen via meerdere verdiepingen en dertig procent van de woningen komt in de sociale sector (huur en koop) beschikbaar. Project Geesterduin 2.0, zoals de gemeente en Hoorne Vastgoed het noemen, wordt veruit het grootste woningbouwproject van Castricum dat nu op de planning staat.

En de vaart zit er best in. Er zijn dit jaar participatieavonden geweest, de gemeenteraad heeft vervolgens in september unaniem ingestemd met de ontwikkelingsvisie en in december heeft de gemeente bekendgemaakt (pdf) dat zij voornemens is om 3500 vierkante meter gemeentegrond te verkopen aan Hoorne Vastgoed om het project te realiseren. Wie overigens bezwaar heeft tegen dat laatste, kan tot 20 januari een kort geding aanspannen bij de rechter.

3. Autoluwe Dorpsstraat en aanpak spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg

De spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. Foto: Bert Westendorp

Een ander hoofdpijndossier in Castricum is de Dorpsstraat en aangrenzende spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. In 2023 heeft de gemeente vooral ingezet op participatie met omwonenden en belangengroepen, en is er verkennend onderzoek uitgevoerd naar manieren om de Dorpsstraat én spoorwegovergang veiliger te maken.

Vlak voor kerst heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente zich nu moet focussen op het onderzoeken van eenrichtingsverkeer voor auto’s op de Dorpsstraat. De voorkeursroute is noord-zuid, dus de richting vanaf de rotonde van de Prinses Beatrixstraat tot de spoorwegovergang. Meer over dat onderzoek in 2024, waarna de gemeenteraad nog een klap moet geven of de Dorpsstraat écht noord-zuid-eenrichtingsverkeer wordt. En ik verwacht in het nieuwe jaar ook meer vergaderingen en presentaties over wat te doen met de spoorwegovergang zelf. Het college van burgemeester en wethouders ziet er zelf graag een tunnel onder komen.

4. Versterking van het dorpshart

Het Bakkerspleintje. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Ik heb in 2023 verschillende keren geschreven over het wel en wee van lokale winkeliers, waaronder die in het dorpshart van Castricum. In de Burgemeester Mooijstraat, Torenstraat, Dorpsstraat en op het Bakkerspleintje zijn dit jaar namelijk diverse ondernemers gestopt, waarna de panden leeg kwamen te staan en er - soms - nieuwe winkeliers in gestart zijn. Ook deze week nieuws: de winkelruimte van kledingwinkel Casa Ibiza is te huur gezet, verzekeraar Weel heeft zijn pand aan de Dorpsstraat in de verhuur geplaatst vanwege een verhuizing naar de Burgemeester Mooijstraat en de biologische tuinderij Duintuin trekt in het al maanden leegstaande pand van voormalige groentewinkel Wesley’s. Duintuin opent op 30 januari, antwoordt de onderneming op mijn vragen.

Veel winkeliers in het dorpshart vinden dat het winkelgebied aantrekkelijker mag worden voor inwoners en toeristen. Met meer groen, een duidelijkere looproute, meer aandacht voor monumentale bezienswaardigheden en maatregelen die de leegstand kunnen terugdringen. De gemeente gaat in het nieuwe jaar met die wensen aan de slag. Het kerkplein krijgt een - welkome - opknapbeurt om de kerk beter zichtbaar te maken en het plein zelf aantrekkelijker te maken. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin 2024 beslist welk van de twee voorstellen uitgevoerd gaat worden. Daarna moeten er meer acties volgen, onder andere om het Bakkerspleintje en de Burgemeester Mooijstraat meer te verbinden met het huis van Hilde achter het treinstation. Ik ben benieuwd welke stappen er over een jaar gezet zijn.

5. Een afgerond glasvezelnetwerk

De aanleg van glasvezel in het centrum van Castricum. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

Glasvezelexploitant E-Fiber is begin 2023 begonnen met het aanleggen van glasvezelkabels in Castricum. Glasvezel is de nieuwste vorm van bedraad internet en is met name veel sneller dan de internetkabel die je nu hebt. Handig voor wie graag het snelste internet (bedraad en via wifi) thuis of op werk wil, en ook een toekomstbestendige investering. E-Fiber heeft in 2023 verschillende glasvezelcentrales (verdeelstations) in de gemeente Castricum geplaatst en heel veel straten voorzien van glasvezelkabels. Een aansluiting van de straat naar jouw woning regelt E-Fiber alleen als je dit zelf aangevraagd hebt. Veel woningen zijn inmiddels aangesloten. E-Fiber zegt in januari de laatste twee gebieden (Akersloot en de noordkant van Limmen) aan te sluiten. En E-Fiber moet überhaupt nog langskomen bij appartementencomplexen in de gemeente Castricum.

Als alle woningen die een glasvezelaansluiting gevraagd hebben zijn aangesloten, kan E-Fiber het glasvezelproject in Castricum afronden. Het bedrijventerrein de Castricummerwerf krijgt namelijk glasvezelinternet via een andere exploitant genaamd Glaspoort. Castricum is laat aan de beurt voor glasvezel, want negentig procent van de Nederlandse huishoudens heeft al toegang tot glasvezel. Dat blijkt uit gegevens van branchevereniging NLconnect.

6. Een nieuw zwembad

Zo kan het nieuwe zwembad eruit komen te zien. Afbeelding via de gemeente

Eind 2019 besloot de toenmalige gemeenteraad tot de bouw van een nieuw zwembad met de mogelijkheid voor een sporthal op Noord-End, nabij voetbalclub FC Castricum en de school Jac. P. Thijsse College. Vier jaar later doet de gemeente nog steeds onderzoek naar twee opties: alleen een zwembad bouwen of een zwembad met sporthallen en andere accommodaties zoals horeca bouwen. Het college van burgemeester en wethouders had in september de ambitie dat de gemeenteraad voor de kerst een besluit zou nemen over wat voor zwembadcomplex er komt. Dat is niet gelukt, en de besluitvorming is doorgeschoven naar het voorjaar van 2024. Ik ben erg benieuwd of dat gaat lukken en zo ja, welke keuze de gemeenteraad maakt.

In september schreef ik over de zwembadplannen:

‘Veel gaat afhangen van de kostenplaatjes. Een sober zwembad is goedkoper te bouwen en te onderhouden dan een duurder zwembadcomplex met aanhangende voorzieningen. Sommige partijen vinden dat belangrijk omdat met name de gemeente, en dus belastinggeld, opdraait voor die kosten. Maar juist de voorzieningen van een uitgebreider zwembadcomplex maken Castricum een aantrekkelijkere gemeente voor inwoners en toeristen en kunnen de inkomsten vergroten, redeneren voorstanders van het uitgebreidere complex.

Verantwoordelijk wethouders Roel Beems en Valentijn Brouwer hebben in ieder geval een voorkeur voor het uitgebreide plan, gaven zij in maart aan tegenover deze website. Zij zeiden toen ook dat een sober zwembad begin 2026 kan openen en een uitgebreider complex eind 2027. In de nieuwste brief maakt het college geen onderscheid tussen de twee plannen en schrijft zij alleen dat het nieuwe zwembadcomplex ‘naar verwachting medio 2027’ kan openen. Tot die tijd wil het college De Witte Brug open houden.’

7. Locaties voor scholen

Het Supreme College zit nu nog in de Maranathakerk. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

In het tweede kwartaal krijgt de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) 2024 - 2027. Deze rapportage van de gemeente schetst onder andere mogelijkheden voor de locaties van scholen in de gemeente Castricum. Een interessant vraagstuk, want sommige scholen zijn toe aan een nieuw gebouw. Zo moet het Supreme College uiterlijk in 2025 weg uit de Maranathakerk omdat die kerk plat gaat voor woningbouw. Kan het Supreme College verhuizen naar sportpark de Puikman als daar ook een buitenschoolse opvang van Forte gebouwd wordt? Hieris onderzoek naar gedaan. We lezen het straks in het IHP.

We gaan in het nieuwe jaar ook meer horen over het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) van de Cunera, waarover de gemeenteraad in december besloten heeft dat het in de Vondelstraat in Bakkum komt. En dan is er nog de Vrijeschool, dat aan de Dorpsstraat in een oud pand zit en óf een grondige verbouwing vraagt óf wil verhuizen. Maar waarnaartoe?

8. Renovatie van het strandplateau en wellicht meer?

Cambium heeft al jaren plannen voor een nieuwe fietsenstalling bij het strand. Afbeelding: Cambium

In het nieuwe jaar moet ook de langverwachte renovatie van het strandplateau en de bijbehorende afslag starten. Ik schreef in oktober over een presentatie van de gemeente over de werkzaamheden, die gepland staan voor november 2024 tot en met maart 2025.

De betonplaten op de strandafslag worden vervangen door klinkers en krijgen aan de zijkanten nieuwe lantaarnpalen, bankjes en een muur om te ontmoedigen dat kinderen (en volwassenen) het duin beklimmen. Het strandplateau krijgt onder andere een speelplek voor kinderen, meer groen en een kleinere uitkijktoren. De gemeente wil ook het gehandicaptenparkeerterrein op het plateau vernieuwen en integreren in een ‘hub’ waar vrachtverkeer straks grotere bestellingen voor ondernemers, de reddingsbrigade en strandhuisjes kan lossen. Een kleiner, elektrisch voertuig moet die bestellingen dan via de strandslag naar beneden rijden. Het weren van vrachtwagens op de strandafslag moet de looproute veiliger maken. Vrachtverkeer mag het plateau nog wel voor 09:00 gebruiken - net als nu.

Die renovatie zie ik wel goedkomen. Meer benieuwd ben ik naar de olifant in de kamer: Cambium. Cambium, onderdeel van Biesterbos Groep, is verantwoordelijk voor de fietsenstalling, het parkeerterrein en het leegstaande Blinckers-gebouw op het strandplateau. Het bedrijf deelt al jaren ambities (kort parkeren, bijvoorbeeld) en prachtige schetsen van een grotere en completere fietsenstalling, maar ligt nog steeds overhoop met de provincie Noord-Holland over de erfpacht. Van de mooie plannen is nog niets terechtgekomen (ik herinner mij de ambitie van de strandwethouder om de nieuwe fietsenstalling voor de zomer van 2023 te openen) en ik ben benieuwd of dat in 2024 gaat veranderen.

❓️ Poll van de week

Vorige week las je dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het voormalig Rabobank-kantoor aan de Dorpsstraat minimaal een half jaar vertraging oploopt. Ik was benieuwd wat jij van die locatiekeuze vindt. Onderstaande poll biedt een mooi inzicht.

Het Rabobank-kantoor is een goede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen
Aantal stemmen: 124

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Ja, mooi centraal in het dorp (76)

🟨🟨🟨⬜️⬜️⬜️ Nee, een andere locatie had mij beter geleken (37)

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Anders, namelijk: (11)

Poll van deze week

Welk besproken thema voor 2024 vind jij het belangrijkst?

Maak alsjeblieft één keuze.

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

  • Per 1 januari verandert de ophaalfrequentie van de rolcontainers. De gemeente gaat pmd (plastic, metaal en drankkartonverpakkingen) en gft vaker legen, namelijk elke twee weken. Restafval haalt de gemeente eens in de vier weken op. De gemeente verandert de ophaalfrequentie omdat we ons afval steeds beter scheiden, en daarom meer gft en pmd overhouden en minder restafval. Op deze website vind je na het invullen van je postcode en huisnummer het ophaalschema van 2024.

  • De gemeente laat het fietspad aan de Soomerwegh aan beide zijden vernieuwen. De fietspaden worden breder, de trottoirbanden verdwijnen om valpartijen tegen te gaan en tussen het zebrapad bij het gemeentehuis en het zebrapad bij de kruising met de Geesterduinweg komt een fietspad voor twee richtingen. Het voetpad wordt smaller. De werkzaamheden starten in januari via vijf fases en moeten bij aanvang van de zomer afgerond zijn. Het oostelijke fietspad tussen de Walstro en Zeeweg blijft buiten beschouwing omdat dit deel drie jaar geleden vernieuwd is. Een meer gedetailleerde planning van de werkzaamheden volgt. Voor fietsers komt er een omleiding. Automobilisten ervaren alleen een omleiding tijdens werkzaamheden bij de rotonde Oranjelaan. Lees meer en blijf op de hoogte via de website van de gemeente.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 151 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie start van het nieuwe jaar gewenst,

groeten Rens