Nieuws uit Castricum: 100 miljoen euro voor de gemeente

En: zorgen om de BUCH

Hallo en welkom bij editie 142 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook zeven nieuwe abonnees. In deze e-mail lees je:

 • dat de gemeente Castricum weinig overhoudt op een megabegroting

 • een update over het IKC voor de Cunera

 • zorgen van de gemeenteraad over de BUCH

 • dat de gemeente werk gaat maken van overlast door houtrook

 • dat de flexwoningen op de Puikman langer blijven staan

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Castricum geeft volgend jaar voor het eerst 100 miljoen euro uit

De concept-begroting van de gemeente Castricum voor 2024 is sluitend. Ook in 2025 schrijft de gemeente zwarte cijfers. In beide jaren zijn de plusjes echter krap. Want volgend jaar heeft Castricum voor het eerst meer dan honderd miljoen euro te besteden, en daar blijft volgens de meest recente raming 49 duizend euro van over. In 2025 is dat 541 duizend euro. Ik sprak vrijdag een uur met wethouder Roel Beems (financiën) over de begrotingsplannen voor 2024 tot en met 2027. De gemeenteraad behandelt de begroting de komende weken en stelt die in november vast. Er kunnen dus nog zaken veranderen in de begroting.

Beems is allereerst blij dat het gelukt is om de concept-begroting voor 2024 en 2025 sluitend te krijgen zonder belastingen voor Castricummers extra te verhogen. De lokale belastingen stijgen in 2024 alleen mee met de inflatie - zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Belastingen die inwoners niet direct raken gaan wel omhoog. Denk aan de forensenbelasting en een nieuwe watertoeristenbelasting (voor toeristen die op een boot overnachten).

Een blik op de concept-begroting levert echter ook een andere verklaring op voor de zwarte cijfers in 2024 en 2025. Een die ik interessanter vind. Het college van burgemeester en wethouders stelt namelijk voor om in die jaren toch maar niét 750 duizend euro per jaar te sparen. Dat spaarplan werd eerder dit jaar gepresenteerd door Beems en zijn collega’s, om de gemeente voor te bereiden op een negatieve begroting vanaf 2026.

Dat minder sparen is ook mijn bruggetje naar de concept-begrotingen van 2026 en 2027. Die zijn op het eerste gezicht niet fraai. In 2026 komt de gemeente 4 miljoen euro tekort en in 2027 is dat zelfs 6,8 miljoen euro. Beems is er vanzelfsprekend ook niet blij mee, maar brengt een nuance aan bij de dieprode cijfers. ‘Als je kijkt naar de knoppen waar wij aan kunnen draaien, zijn wij keurig in control. De verwachte tekorten komen omdat de Rijksoverheid van plan is om vanaf 2026 minder geld uit te keren aan alle gemeenten. Via de verdeelsleutel krijgt Castricum in 2026 daarom zo’n 4 miljoen euro minder, precies het verwachte tekort.’ Maar, zegt hij ook, 2026 is nog relatief ver weg en we gaan volgende maand naar de stembus. ‘Het wordt daarom spannend wat het nieuwe kabinet gaat doen.’

De gemeente wil graag dat inwoners zich verdiepen in de concept-begroting. Je kunt de concept-begroting daarom in zijn geheel lezen (pdf), maar dan moet je 132 (!) pagina’s vol tekst en tabellen doorspitten. Dat heb ik gedaan - in de volgende nieuwsbrief lees je welke zaken mij opvallen - maar er is nu gelukkig ook een infographic die je op 1 A4’tje informeert over de belangrijkste in- en uitgaven. De infographic is op moment van schrijven nog niet online te vinden, maar ik heb ‘m bij de gemeente opgevraagd en deel ‘m hieronder als afbeelding. Zo kun je de afbeelding bijvoorbeeld downloaden.

Wil je je mening geven over de begroting, dan kun je op donderdag 12 oktober inspreken vanaf 19:30 tijdens de raadsinformatieavond op het gemeentehuis. Vooraf aanmelden bij de griffie is gewenst.

Afbeelding: gemeente Castricum

Een update over een IKC Cunera

De raadscommissie van de gemeenteraad buigt zich op 19 oktober over een ontwerpvoorstel voor een Integraal Kindcentrum (IKC) voor de Cunera. Dit ontwerpvoorstel gaat in op een IKC aan de Vondelstraat en Professor Winklerlaan, allebei in Bakkum. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad naar aanleiding van het ontwerpvoorstel eindelijk gaat besluiten op welke locatie het IKC gebouwd mag worden. Of dat gaat gebeuren, is de vraag. Niet voor niets meldt het persbericht van de gemeente: ‘Het college hoopt dat de gemeenteraad op basis van het voorstel een hernieuwde afweging kan maken.’

Het IKC Cunera is een langlopend en complex dossier. Kort gezegd willen de gemeente Castricum en de Cunera graag een IKC realiseren om opvang van kleine kinderen en basisonderwijs op één locatie aan te bieden. Maar waar dat nieuwe gebouw moet komen, daar lopen de meningen over uiteen. Zo zette de gemeenteraad in februari nog een streep door een nieuwbouwplan dat ook nieuwbouw voor de Vrijeschool voorstelde.

Er zijn nu dus nog twee locaties over, allebei met voor- en nadelen. Vlak voor het zomerreces heeft de gemeenteraad de wethouder de opdracht gegeven om een bouwprogramma voor beide locaties inzichtelijk te maken.

Binnenkort dus meer over de twee bouwplannen.

Volledige gemeenteraad uit zorgen over de werkwijze van de BUCH

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de BUCH-werkorganisatie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo wéér meer geld nodig heeft om actuele problemen aan te pakken. Er is ruim 2,7 miljoen euro budget nodig, dat de gemeenten samen moeten inleggen. De gemeenteraad van Heiloo sprak zich unaniem uit tegen de vraag om extra geld en wil dat de BUCH een plan opstelt om de problemen (hoog ziekteverzuim, veel externe inhuur en meer) aan te pakken. Daarnaast wil de gemeenteraad een openbare vergadering met de drie andere gemeenteraden.

Ook de gemeenteraad van Castricum weigert een zogeheten ‘positieve zienswijze’ af te geven aan de BUCH. In plaats daarvan geeft (pdf) de gemeenteraad unaniem (!) ‘de volgende zienswijze’, die aanstipt dat de gemeenteraad zorgen heeft over het ontbreken van een BUCH-plan om problemen aan te pakken. De gemeenteraad wil daarom uiterlijk 1 november zo’n plan hebben zodat de vier gemeenteraden erover kunnen discussiëren. Daarnaast wil de gemeenteraad voortaan vooraf in plaats van achteraf een zienswijze afgeven als de BUCH meer geld nodig heeft.

Je kunt straks melden dat je last hebt van houtrook

De gemeente Castricum gaat communiceren en voorlichting geven over houtrook, en dan met name de overlast die buren kunnen ervaren. Zeker als zij een aandoening aan de luchtwegen hebben, bijvoorbeeld. Er komt ook een ‘makkelijke manier’ om melding te maken van overlast door houtrook en de gemeente Castricum gaat die meldingen registreren om een beeld te krijgen van waar en hoe groot de overlast is.

De gemeente heeft dit plan van aanpak niet zelf bedacht, maar gaat ermee aan de slag omdat een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 is goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad.

De Rijksoverheid raadt aan om helemaal geen hout te stoken. Dat is het beste voor een gezonde leefomgeving. Wil je toch hout (blijven) stoken, dan vind je op deze website tips om dat zo correct mogelijk te doen.

Flexwoningen op Puikman blijven langer staan

De flexwoningen. Foto: Rens Blom / nieuwsuitcastricum.nl

De 48 containerwoningen flexwoningen aan de Puikman, achter het treinstation in Castricum, blijven twee jaar langer staan dan bij de oplevering verteld werd. Het complex blijft nu staan tot oktober 2025. Dat heeft verhuurder Flexwonen NH de bewoners per brief meegedeeld. De aankondiging komt niet als een verrassing, want verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar (wonen) hintte tijdens een recent debat met de gemeenteraad al op een oplossing voor bewoners die bang waren dat ze hun woning uit moesten. Bewoners van het eerste uur (eind 2021) zouden onlangs bericht van Flexwonen NH gehad hebben dat ze in november de woning moeten verlaten. Verschillende politieke partijen wilden hier opheldering over van de wethouder omdat zij vreesden voor dakloosheid. De woningen van 22 vierkante meter (inderdaad) zijn verhuurd aan statushouders, spoedzoekers en ‘economisch daklozen’, dus mensen die niet (snel) in aanmerking komen voor sociale huur en te weinig verdienen voor een reguliere eigen woning.

De flexwoningen aan de Puikman verdwijnen na oktober 2025 omdat de ontwikkelaar er dan appartementencomplexen wil realiseren. Er is namelijk een plan voor 86 appartementen, zowel sociale huur als vrijesector koop. Lees verder over dit woningbouwplan. Verschillende politieke partijen willen dat Flexwonen NH de woningen zo snel mogelijk opknapt. Een deel van de bewoners klaagt al langer over lekkage, terugkerende schimmel, gebrekkig internet en geluidsoverlast. De Huurcommissie oordeelde in mei dat Flexwonen NH een ‘onredelijk hoge huurprijs’ vraagt voor een woning met ‘ernstige gebreken.’ De huurprijs voor zo’n woning was toen 500 euro per maand, plus servicekosten die stegen van 131 naar 188 euro per maand. 688 euro voor 22 vierkante meter dus.

Agenda:

 • Aanstaande dinsdag, 10 oktober, organiseert de gemeente een informatieavond over de veiligheid in Bakkum. Je kunt op deze avond in gesprek met de waarnemend burgemeester, de politie en de gebiedsregisseur van Bakkum. Bijvoorbeeld om een suggestie te delen die Bakkum naar jouw idee veiliger kunnen maken. De gemeente bespreekt de thema’s verkeersveiligheid, sociale overlast, jeugd en (verboden) middelengebruik. De informatieavond vindt plaats in de kantine van de milieustraat aan de Schulpstet 17 en duurt van 19:30 tot 21:00. Ik kan helaas niet omdat ik die dag voor werk in Parijs ben. Als jij wel gaat, hoor ik graag erna hoe je het vond.

 • Aanstaande donderdag, 12 oktober, kun je op het gemeentehuis twee presentaties van ambtenaren aan de gemeenteraad volgen. De eerste is de technische sessie bij de begroting voor 2024, waar de gemeenteraad in november over besluit. Je kunt op de tribune luisteren naar de presentatie maar ook inspreken. In geval van dat laatste verzoekt de gemeente je om je vooraf te melden bij de griffie. De sessie over de begroting duurt van 19:30 tot 20:45. Van 21:00 tot 23:00 (een latertje, inderdaad) vindt een sessie plaats die - denk ik - vooral interessant is voor bewoners die in de wijk Noord-End wonen en voor geïnteresseerden in de plannen voor een nieuw zwembad. De gemeenteraad krijgt dan een presentatie met uitwerkingen op Noord-End op de punten energie, wonen en sport. De gemeente wil een duurzaam zwembad met eventueel sporthallen in de wijk Noord-End bouwen, inclusief een warmtenet waar de buurt van profiteert.

 • Vanaf 16 oktober houdt energiecoöperatie CALorie informatieavonden over de warmtetransitie en specifiek een warmtepomp in Akersloot, Castricum en Limmen. Heb je interesse in het verduurzamen van je woning dan kun je zo’n avond gratis bijwonen. De agenda met praktische informatie vind je hier.

Kort nieuws:

 • Tandartspraktijk Huisinga aan de Cieweg in Castricum verhuist volgende week naar de Torenstraat. Daar neemt de praktijk haar intrek in het pand waar voorheen makelaar Van der Borden Castricum in gevestigd was. Die makelaar ging in de zomer van vorig jaar met pensioen en zette het pand in de verhuur voor 1600 euro per maand. Het is mij nog niet duidelijk wat er met de ruimte aan de Cieweg gaat gebeuren.

 • Het pand van interieurwinkel Decokay Castricum is deze week op Funda gezet. Je kunt het pand kopen (315 duizend euro) of huren (1950 euro per maand). Ik berichtte eind augustus als eerste over het besluit van de Decokay-franchisenemers om te stoppen met de winkel in Castricum en vol in te zetten op de vestiging in Beverwijk. Dat doen ze met name vanwege een personeelstekort, want volgens de eigenaren liep de zaak hier ondanks de ‘explosief gestegen energieprijzen' goed.

 • Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt over twee weken akkoord te gaan met collegevoorstel om bollengebied Zanderij Noord te veranderen in natuurgebied. De beoogde biologische tuinderij met een klaslokaal van de middelbare school Vonk lijken er zo ook te komen. Een aantal lokale partijen is wel verbaasd over dat tuinderijplan, aangezien bestaande tuinders juist uitgekocht worden.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 142 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens