Nieuws uit Castricum: 100 flexwoningen op Duin en Bosch

Gemeente heeft handen vol aan dossier statushouders

Hallo en welkom bij editie 163 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook negentien nieuwe abonnees. Het nieuws in de gemeente draaide deze week vooral om het huisvesten van statushouders, maar ook om de heropening van een DekaMarkt-filiaal op het Kooiplein.

Voor mij was het puzzelen om deze nieuwsbrief te schrijven, want begin deze week waaide ik met mijn vriendin uit op Ameland (een aanrader!) en als je dit leest zit ik in het vliegtuig naar Las Vegas. Daar doe ik als tekstschrijver gespecialiseerd in technologie de komende dagen verslag van een conferentie. Maar ik ben in principe op tijd terug om je volgend weekend weer een verse nieuwsbrief voor te schotelen, dus veel leesplezier voor nu en graag tot volgende week.

In deze nieuwsbrief praat ik je bij over:

  • hoe Castricum worstelt met de opvang van statushouders

  • onderzoek naar de bouw van 100 flexwoningen op Duin en Bosch

  • de onverwachte heropening van de DekaMarkt op het Kooiplein

Steun jij mijn kritische en reclamevrije journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Rens Blom - onafhankelijk journalist

Politiek worstelt met huisvesting statushouders en voelt zich gepasseerd door het COA

De gemeente Castricum worstelt al maanden met het op tijd gereedmaken van woonlocaties voor tientallen statushouders. Die statushouders - asielzoekers die een verblijfsvergunning gekregen hebben - komen onder meer uit een tijdelijke opvanglocatie in Alkmaar en via nieuwe instroom, waar de Rijksoverheid en COA een leidende rol in hebben. Statushouders uit Alkmaar moeten over een week hun intrek kunnen nemen in een verbouwde Montessorischool of kamers van jeugdzorginstelling Antonius, maar het is de vraag hoe dat gaat lopen.

Een deel van de statushouders protesteerde vorige week op het gemeentehuis dat zij geen tijdelijk onderkomen maar een permanente woonruimte willen - je las hierover in de vorige nieuwsbrief. Het is bovendien de vraag of de Montessorischool voor de deadline op 1 april klaar is; op die datum moeten de statushouders vertrekken uit Alkmaar. De gemeente probeert de boze statushouders ondertussen te overtuigen om hun protest in te trekken en toch te tekenen voor tijdelijke opvang.

Achter de schermen gebeurt er nog veel meer op dit dossier. Het college probeerde mobiele woonunits voor statushouders los te peuteren bij de gemeente Beverwijk, maar ving bot.

De politiek maakt zich vooral boos over een besluit van het COA om tachtig statushouders op te vangen in veertig kamers van het Van der Valk-hotel in Akersloot. Die brief van het COA heeft het gemeentebestuur overvallen, zegt wonen-wethouder Paul Slettenhaar. Toerisme-wethouder Roel Beems zegt dat het voor de regionale toerismesector eigenlijk onwenselijk is dat hotelkamers bezet worden door statushouders. Het COA moet echter wel omdat er een tekort aan reguliere opvanglocaties is en betaalt voor de hotelkamers.

De casus in Castricum leidde deze week tot Kamervragen van Mona Keijzer (BBB), zo lees ik op de BBB-website. Keijzer wil van de staatssecretaris Asiel en Migratie onder meer weten of het klopt dat hij op 14 maart ‘heeft besloten om statushouders te plaatsen in Van der Valk Hotel Akersloot zonder instemming van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders dan wel de gemeenteraad.’

Bij het schrijven van dit artikel moet ik terugdenken aan een amendement (pdf) van de lokale D66-fractie, die vorige week donderdag voorstelde om statushouders uit Alkmaar niet naar de Montessorischool te verhuizen maar te huisvesten in hotels tot zij hun intrek kunnen nemen in de flexwoningen op het Berg en Bal-terrein. Dat amendement werd met een grote meerderheid verworpen.

Nu komt die hotelopvang er via het COA alsnog, maar niet voor de statushouders uit Alkmaar. Wethouder Slettenhaar zegt dat er in Van der Valk ‘andere’ statushouders gaan wonen, maar nog niet precies te weten om wie het gaat. Een brief aan de gemeenteraad maakt duidelijk dat 24 van de 80 statushouders gekoppeld zijn aan de taakstelling van de gemeente Castricum en de andere statushouders vallen onder de taakstelling van andere gemeenten.

Gemeente wil 100 flexwoningen bouwen op Duin en Bosch, doet onderzoek met Parnassia

Het op tijd huisvesten van statushouders is voor Castricum een urgent probleem, maar geen vraagstuk dat over een paar maanden afgehandeld is. De gemeente moet ook aan de langere termijn denken. Waar in Castricum gaan in 2026 statushouders wonen, bijvoorbeeld?

In dat licht vind ik het interessant dat de gemeente deze week een intentieovereenkomst getekend heeft met Parnassia Groep, om onderzoek te doen naar de bouw van circa 100 flexwoningen op landgoed Duin en Bosch. Die flexwoningen - de gemeente spreekt in het persbericht steevast over tijdelijke woningen - zijn bedoeld voor tien jaar gebruik en gaan niet alleen ruimte bieden aan statushouders. Een nog onbekend deel van de woningen is bedoeld voor spoedzoekers (zoals een gescheiden moeder die haar huidige woning snel uit moet) en starters uit de gemeente die geen reguliere huurwoning kunnen betalen maar wel een eigen plekje willen.

Of de flexwoningen er komen, staat nog niet vast. Onderzoek moet hier duidelijkheid over scheppen. De gemeente en Parnassia hebben wel een bouwlocatie in gedachten en omwonenden naar eigen zeggen geïnformeerd. Ik blijf dit dossier volgen, inclusief de kritische gedachte dat het grootschalig bouwen van flexwoningen geen structurele oplossing is voor de huisvesting van onder meer statushouders.

DekaMarkt heropent onverwachts de vestiging op het Kooiplein. Wat betekent dat voor de nieuwbouwplannen?

Dreef Beheer, de vastgoedtak achter supermarkt DekaMarkt, kwam deze week met interessant nieuws. In een summiere verklaring aan media werd gemeld dat er weer een DekaMarkt-vestiging opent op het Kooiplein in Castricum. Die vestiging moet binnen twee maanden opengaan. Dreef Beheer zegt de vestiging te heropenen omdat het bedrijf naar verwachting nog jaren moet wachten tot het een supermarkt kan openen aan de Stetweg, net over het spoor in Bakkum. Omwonenden van het Kooiplein vroegen al langer om de terugkeer van een supermarkt, stelt het bedrijf.

De ommezwaai van Dreef Beheer is interessant. In 2018 sloot de compacte DekaMarkt-vestiging op het Kooiplein definitief de deuren, waarna het pand leeg kwam te staan. In al die jaren is er niets in het pand gebeurd - de grond is van Dreef Beheer. Volgens de vastgoedontwikkelaar is het bestemmingsplan van het pand niet veranderd en kan er daarom snel weer een supermarktfiliaal openen. Openingsdagen en -tijden meldt het bedrijf vooralsnog niet.

Dreef Beheer verwachtte na de sluiting van de vestiging op het Kooiplein snel duidelijkheid te krijgen over de bouw van een supermarkt met bovengelegen appartementen aan de Stetweg. Die grond, waarop een voormalige John Deere-showroom staat, is ook van Dreef Beheer. De gemeenteraad van Castricum gaf een paar jaar geleden toestemming voor een nieuwe supermarkt in Bakkum, maar de planvorming verkeert nog steeds in een vroeg stadium.

De gemeente heeft in een recent gesprek tegen Dreef Beheer gezegd dat het nog jaren gaat duren voordat er een supermarkt kan komen in Bakkum, onder andere omdat de regio en provincie Noord-Holland niet staan te springen om een extra supermarkt. De gemeente wil in afwachting van definitieve planvorming tijdelijk tientallen statushouders opvangen in de leegstaande John Deere-showroom.

Kort na het voor Dreef Beheer tegenvallende gesprek maakt het bedrijf bekend weer een supermarkt te openen op het Kooiplein. Die mededeling komt als een verrassing voor omwonenden en relevante partijen als de gemeente, bevestigen zij.

Planvorming nieuwbouw verloopt ‘moeizaam’

De vraag is wat de heropening van een kleine supermarkt in een sterk verouderd pand betekent voor de nieuwbouwplannen voor het Kooiplein. De gemeente is eigenaar van veruit de meeste grond op het Kooiplein en werkt aan een plan voor appartementencomplexen met sociale huur en middenhuur. Dreef Beheer heeft enkele panden in zijn bezit en zo ook een grondpositie. De gemeente werkt vooral samen met Biesterbos Groep, een lokale vastgoedontwikkelaar die ook een deel van de Kooiplein-grond bezit. Dan zijn er ook nog enkele particuliere eigenaren van appartementen boven de winkels.

Biesterbos las het nieuws over de heropening van de supermarkt in de media, vertelt commercieel directeur Nienke Hopman mij desgevraagd. Zij zegt dat Biesterbos en Dreef Beheer geen contact hebben over het Kooiplein en dat het deel van het plein dat Biesterbos wil ontwikkelen, losstaat van de panden van Dreef Beheer. De terugkeer van de supermarkt op het plein ‘hoeft wat ons betreft niet tot vertraging te leiden’, zegt Hopman.

De gemeente deelt die mening, zegt gebiedsregisseur Vivienne Sanders desgevraagd. Tegelijkertijd geeft zij aan dat de planvorming om tot nieuwbouw te komen ‘moeizaam’ verloopt omdat er zoveel verschillende grondeigenaren bij de planvorming betrokken zijn. Sanders kan mede daarom geen indicatie geven wanneer de nieuwbouw de procedurele fase ingaat, laat staan wanneer de bouwwerkzaamheden moeten starten.

Dreef Beheer reageerde vrijdag niet op een verzoek om commentaar.

❓️ Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief las je een artikel over het plan van de gemeente om inwoners - buurt voor buurt - te helpen met het (beter) isoleren van hun woningen. De gemeente trekt jaren uit voor dit plan. Ik was benieuwd of jij interesse hebt in hulp van de gemeente.

Heb jij behoefte aan hulp van de gemeente bij het isoleren van je woning?
Aantal stemmen: 105

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Ja, ik wacht tot mijn buurt aan de beurt is (16)

🟨🟨🟨⬜️⬜️⬜️ Ja, maar ik wil niet wachten tot mijn buurt aan de beurt is (26)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Nee, mijn woning is al goed geïsoleerd (51)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Ik weet het nog niet (12)

Poll van deze week

Dreef Beheer heropent na ruim vijf jaar zijn compacte DekaMarkt-filiaal op het Kooiplein. Een opsteker voor het pleintje of vooral een signaal dat de nieuwbouwplannen maar niet opschieten? Ik ben benieuwd naar jouw gedachte.

DekaMarkt terug op het Kooiplein is voor mij:

Kies a.u.b. het antwoord dat voor jou het meest relevant is.

Login or Subscribe to participate in polls.

Agenda:

Er gebeurt veel in de gemeente Castricum, dus ik licht graag interessante bijeenkomsten uit.

  • Op 25 maart is er een bijzondere raadsvergadering waarin de lokale politiek afscheid neemt van waarnemend burgemeester Karen Heerschop en wethouder Falgun Binnendijk. Eerstgenoemde vertrekt omdat er een nieuwe burgemeester aantreedt, waar Binnendijk opstapt om aan de slag te gaan als burgemeester van Heemstede. De bijzondere raadsvergadering is op het gemeentehuis en zonder uitnodiging te bezoeken en start om 19:30.

  • Op 27 maart is er in cultureel centrum Geesterhage een inloopavond voor geïnteresseerden in het woningbouwplan Geesterduin 2.0. Dit plan stelt voor om 215 appartementen boven en rond het winkelcentrum te bouwen. Een deel van de omwonenden uit hier kritiek op omdat zij vinden dat de nieuwbouw te hoog en/of te massaal wordt. De inloopavond is tussen 19:00 en 20:30, is zonder uitnodiging te bezoeken en heeft geen programma. Je kunt dus binnenlopen wanneer je wil. Vertegenwoordigers van de gemeente, Kennemer Wonen, ontwikkelaar Hoorne Vastgoed en andere betrokken partijen zijn er om vragen te beantwoorden.

  • Castricum heeft na het afhaken van Caroline van der Pol een nieuwe burgemeester gevonden in Ben Tap. Op 28 maart vindt tijdens een bijzondere raadsvergadering de installatie van Tap plaats, waarna hij officieel start als burgemeester. Ook deze avond op het gemeentehuis is zonder uitnodiging bij te wonen en start om 19:30.

  • Dan een opmerkelijke bijeenkomst. Er is een nieuwe wijkagent gestart voor het centrum van Castricum. De agent stelt zich op 29 maart voor aan geïnteresseerden via een presentatie bij Welzijn Castricum, aan de Dorpsstraat. Aan die presentatie is een lunch gekoppeld, waar je 7,50 euro voor moet betalen. Ik heb Welzijn Castricum gevraagd of mensen die al gegeten hebben en gewoon kennis willen maken met de wijkagent ook binnen kunnen stappen zonder te betalen voor een lunch. Helaas heb ik nog geen reactie mogen ontvangen.

  • Het duurt nog iets langer, maar op 9 april organiseert de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden over de voorgang om tot een Integraal Kindcentrum (IKC) Cunera in Bakkum te komen. De informatieavond vindt plaats aan de Schulpstet 26 in Bakkum van 19:30 tot 21:30. Aanmelden kan door te mailen naar [email protected].

Kort nieuws:

  • Biesterbos Groep heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een nieuwe supermarktvestiging op het Bakkerspleintje, in het voormalige Rabobank-pand. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. ‘Hoewel dit initiatief nog getoetst moet worden aan allerlei criteria, lijkt het op het eerste gezicht in overeenstemming te zijn met de geldende regels van het omgevingsplan’, voegt de woordvoerder toe. De aanvraag staat volgens de gemeente los van de terugkeer van DekaMarkt op het Kooiplein. Biesterbos Groep vertelde mij onlangs dat er vanuit supermarktland interesse is in een vestiging op het Bakkerspleintje, maar dat er nog geen keten was vastgelegd. De gemeente zegt dat de aanvraag van Biesterbos Groep geen naam van een supermarkt vermeldt, wat in dit stadium ook niet noodzakelijk is.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 163 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst vanuit Las Vegas,

groeten Rens